Zlatý fond > Diela > Knížka o povětří


E-mail (povinné):

anonym anonym:
Knížka o povětří

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Viera Marková, Zuzana Necpálová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 11 čitateľov

Předmluva mudrcův

[1]

Velmi obecné a pravé přísloví jest: Dobrý přítel (prý) býti musý, když toho před škodou vystříhá. Zase proti tomu jisté jest: za dobré poselství dobrý koláč dáti sluší.

Poněvadž pak všeliké pranostyky a prorokování, netoliko ty, které z zjevení Ducha Svatého sepsány jsou, ale také jiné, ješto z předivného běhu nebe, planét, i jiných hvězdovních světel, též některý díl z dlouhého ustavičného zkušení, skrze podobné činy okolostojícý příčiny jsou vytaženy, pevně založeny, a k tomu napraveny i nařízeny, bychom o budoucým štěstí, neb neštěstí, počasy, neb nepočasy, buďto že z veselého poselství, neb z věru upřímné výstrahy zpraveni byli, a předzvěděli, z čehož ustavičně buď žeby štěstí, aneb neštěstí nám před očima bylo, k bázni Boha všemohoucýho a k milování i doufání v něho příčinu měli.

Protož slušné a spravedlivé jest, i také křesťanská láska a povinnost toho žádá abychom všeliké pranostyky a proroctví těch, kteří Duchem Svatým jsou hnuti, i sami také jiných přirozenych umělých, v známosti hvězd zběhlych, též i starých mudrců, opatrných, skrze dlouhý život dobře zkušených mužů od nich, jako zvláštních dobrých a příznivých přatelů, za věrnou výstrahu, neb veselé poselství přátelsky a vděčně přijali.

Abychom, když se nám šťastný a ourodný rok, štěstí a zdraví se vším prospěchem zvěstuje, nebyli pyšní a hrdí, jakobychom již docela věděli jistotně, žeby se to tak a ne jináč muselo stati; ale více nám přísluší, abychom ustavičně se vší pokorou v bázni Boží stáli ctný, šlechený a křesťanský život vedli, a za ty nám zvěstované věcy, jakožto Božské milosti a dary, nebeského Otce svého v pravé víře každého času srdečně prosyli, žádali, a v sylné naději očekávali, coby on k našemu lepšímu těla i duše nám milostivě dáti ráčil.

Zase na odpor, když skrze pranostykování a předpovídání rok nešťastný a neourodný nam se oznamuje, v němž povětří, překážky v zrostu obilí a ovocy, drahoty, zjedovatilého morního povětří, válek, krveprolití, a jakékoliv neštěstí, sevší zkazou a škodou, že nás potkati má, obavati se musýme: nemáme sobě proto, jako neveřícý, docela zoufati, a o dobrotě Božské pochybovati; ale důvěrnost a naději svou, ustavičnou srdečnou modlitbou, v dobrém obcování, jako pravym křesťanům přináleží, v milosrdenství Božím založiti, a v potěšitedlné naději celé doufání k němu míti, že naší pokornou modlitbou, pro našeho Spasytele Ježíše Krysta, Syna svého jediného a nejmilejšího (ponevadž na mnohých místech v Písmě svatém skrze něho milostivé vyslyšení nám zaslibuje) k milosti prijímati, a takové hrozné a strašlivé věcy, zlé príhody, se vším budoucým zlým a nebezpečenstvím (které věcy bez pochyby pro naše šeredné veliké hříchy na pohrůžku zaslouženého trestání před nás se předkladají) od nás, jakožto od svých milých dítek, milosrdný Otec milostivě odvrátiti, a od tohoto i jiného všeho zlého nás na statečku, cti, těle i duši, z pouhé milosti zprostiti a vysvoboditi ráčí.

Tím způsobem a oumyslem také knížka tato od jednohokaždého slušně má býti čtena a přijata, zvláště pak poněvadž obecní pranostyka, neb předpovídání jest netoliko na jeden rok, ale která sama se vždy, rok od roku až do skonání světa vztahuje, a trvá. Není pak předně podlé běhu a vlívání hvězd nebeských, jichžto vyznamenání ku poznání a zpytovaní málo lidem půjčuje se, položené, ale podlé toho, což jedenkaždý viděti, slyšeti, i cýtiti může, jmenovitě podlé povětří, neb počasův, které od Vánoc až do konce roku, a syce z každého měsýce, buďto skrze jasnost, mlhu, vítr, deště neb sněhu pršení povstává, tak velmi divně složené a spořádané, že pilný čtenař z toho dobře poznati a srozuměti může, že tato pranostyka bez všeliké pochybnosti od starých a vznešených mudrců a dobře zkušených mužů skrze dlouhé a skutečné zkušení náramnou pilností jest sepsána.

Cokoli pak v této a jiných pranostykách buďto strašlivého, neb potěšitedlného se předpovídá, nemáme se toho náramně obávati, aneb na to se spolehati, nybrž v Bohu všemohoucým celou naději míti, že on to všecko nám k prospěchu, zdraví těla a spasení duší naších obrátiti a přivésti ráčí.[1] Poznámka Zlatého fondu SME: Vo vydaní, ktoré sme prepisovali zo švabachu a digitalizovali, sa neuvádza autor, iba rok vydania. Existuje však aj staršie vydanie: Praha, Karel Josef Jauernich 1766.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.