Slovenské hádanky

 


V bielom sa ja narodila,
v zelenom som rástla,
na mne si oči naša chasa pásla.
Teraz som s rúchom červeným,
ale srdcom kamenným.
A predsa starí i mladí
majú ma radi.
Čerešňa a višňa

Ďalšie hádanky

 


Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký
nápoj, a predsa sa nezmieša. #

 

Akým kvetom kvitne jablko? #

 

Kto jednou rukou štvrtú časť ľudí pobil? #

 

Akú vec človek nezabije? #

 


Od kraja zeme na kraj zeme dlhočizné,
a sliepka to prekročí. #

 

Padá to do vody a nezamúti ju. #

 


Hádaj, kto vieš hádať,
hádaj, ale skoro;
červené po smrti,
živé čierne bolo. #

 


Do vrát ide bez kožucha,
a z vrát ide v kožuchu. #

 

Pod čím stojí chlap, keď zvoní? #

 

Lieta po poliach, a nie je to kôň. #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam