Slovenské hádanky

 


V bielom sa ja narodila,
v zelenom som rástla,
na mne si oči naša chasa pásla.
Teraz som s rúchom červeným,
ale srdcom kamenným.
A predsa starí i mladí
majú ma radi.
Čerešňa a višňa

Ďalšie hádanky

 

Letí vtáčik popod dášik a za sebou črevce vlečie. #

 

Strom; na strome 12 ratolestí, na každej 4 hniezda, v každom 6 mladých a siedma stará, a ten strom 3 zlaté jablká do roka donesie. #

 

Čo musí človek urobiť, keď chce spať? #

 


My máme také dcéry:
jedny sú na streche suché
a druhé pod strechou mokré. #

 


Dvanásť bratov v jednej posteli,
a ani jeden neleží na kraji. #

 

Letí, letí, krídel nemá; sadne na zem, nohy nemá. #

 


Jedno dlhé,
dve okrúhle,
šuri — muri,
fuk do diery. #

 

V noci nespí, vo dne behá, na obed fruštikuje, po poludní tancuje. #

 


Nie je to živé, a predsa keď ho
za kečku trhajú, tak kričí, že sa z celej
dediny ľudia zbehnú. #

 

Čo býva vo dne? #

Mnohí si na ne pamätáme z detstva. Hádanky, ktoré rozvíjali našu logiku, cibrili intelekt. Zbierky stoviek slovenských hádaniek celé storočie zapadali prachom. V Zlatom fonde denníka SME sme ich oživili, aby opäť slúžili všetkým.

Diskusia k projektu

Adolf Peter Záturecký: Slovenské hádanky (1894)

Milan Leščák:
Slovenské ľudové hádanky (zborník)
(1981)
Copyright © 1993-2008 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Slovenské hádanky sú projektom Zlatého fondu denníka SME.
Web design by abaffy design © 2008 Stránku naprogramoval: Tomáš Ulej, Digitalizácia diel: Digitalizátori Zlatého fondu denníka SME.
Autorské práva k literárnym dielam