Zlatý fond > Diela > Dvojaká ľúbosť


E-mail (povinné):

Daniel Maróthy:
Dvojaká ľúbosť

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Daniel Winter, Katarína Tínesová, Mária Hulvejová, Michaela Holíková, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 36 čitateľov


 

Pamätaj na mňa!

(Preklad z Ňemeckjeho)

Ňje, keď Ťi kveťen útle ruže dá, A vlídno v tmavje vláski zapletá, Ňje! — keď obrovskej búre strašní zjev, Zvädlím kveťinám nuoťi smrťi spev, Keď vetrou vzťek a hrom letí cez kraj — V ťichu ňje — v búri na mňa pamätaj! Ňje, keď slňječko jeho svetla let Dolu rozljeva na blažení svet, Ňje! — keď na ňebi ďivá noc zíva, A každá za mrak hvjezda sa skríva, Keď blek vihinuv, a tmaví je kraj — V svetle ňje — v noci na mňa pamätaj! Ňje, keď Ťi ešťe pjeseň moja zňje A v žilách krve prúd mi ešťe vrje, Ňje! — keď mi srdce zlomí sudbi zlosť, A oko moje zhasňe na večnosť, Tu mojej pjesňi ňjekdi sluchu praj — V žiťí ňje — v smrťi na mňa pamätaj!

Die Wellen

Eine Welle sagt der andern: „Wie so kurz ist unser Wandern!“ Und die Zweite sagt zur Dritten: — Kurz gelebt ist — kurz gelitten! —

Vlunky

Jedna vlunka mluví k jiné: „Jak rýchle náš život plyne!“ Druhá třetí odpovídá: — Krátký život — krátka bída! —


Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam