Zlatý fond > Diela > Piľní poľní aj domajší hospodár

Juraj Fándly:
Piľní poľní aj domajší hospodár

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Dana Lajdová, Monika Morochovičová, Bohumil Kosa, Miriama Oravcová, Adriana Harandzova, Robert Zvonár, Ľudmila Gasperová, Gabriela Matejová, Petra Vološinová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 219 čitateľov

Pilní domajší a polní hospodár - prvý spis Juraja Fándlyho (1750 - 1811), ktorý vyšiel nákladom Slovenského učeného tovarišstva v Trnave u Václava Jelínka. (Prvý zväzok v roku 1792 a ďalšie tri postupne do roku 1800, pričom štvrtý zväzok má dva diely. Štyri nasledujúce zväzky zostali v rukopise a zachovali sa z nich iba dva.)

Ide o dielo osvetového a popularizačného charakteru, v ktorom Fándly encyklopedicky zhrnul vtedajšie základné poznatky o poľnohospodárstve. Obsahuje rady o obrábaní pôdy (propagácia v Uhorsku dovtedy neznámeho striedavého systému), o pestovaní obilnín i nových plodín (zemiaky, ďatelina) i o chove stajňového dobytka (najmä v 4. - 8. zväzku). Fándly v ňom podnecoval aj k zakladaniu dedinských škôl (akú napríklad v roku 1779 založil Samuel Tešedík na Dolnej zemi.)

Prvý zväzok informoval o ďateline a jej odrodách, o raži, žite a jačmeni, súčasť tvorila aj kapitolka o pálení. V druhom dieli Fándly poúčal „nevedomého“ hospodára a „lenivú“ gazdinú, aká práca sa má v ktorej dobe roka vykonávať. Podľa mesiacov ho rozdelil na dvanásť častí a ku každej časti pripojil aj obrázok, ktorý znázorňoval príznačnú prácu pre daný mesiac i odporúčania, čo sa má v tom čase robiť na poli, v záhrade, v štepnici, v hore, pri dobytku a hydine, pri včelách a rybníku alebo aj v dome. Tretí zväzok venoval Fándly planétam, lebo ich pozorovanie malo hospodárovi pomáhať pri plánovaní práce. Vo štvrtom zväzku boli rady k chovu rožného dobytka.

Rady doplnil zaujímavými príbehmi o hospodárení, ktoré sú dokladom jeho rozprávačského talentu. I keď sa neraz priamo v texte odvoláva na dielo nemeckého autora Z. R. Beckera Noth- und Hilfsbüchlein, prevažná časť jeho rozprávok, v ktorých zachytil obraz slovenskej dediny na konci 18. storočia, sú jeho autorským dielom. Prvoradou úlohou týchto „poučných rozprávok” však nemala byť zábava - „kratochvílenie”, ale mali byť súčasťou ľudovýchovnej metódy.

Okrem knižných prameňov sa Fándly odvoláva aj na rady priateľa Matúša Pankla, profesora na kráľovskej akadémii v Bratislave a člena Učenej spoločnosti českej v Prahe (napr. v treťom zväzku poznamenal, že od Pankla prevzal plán hospodárskej školy na vidieku, pre ktorú plánoval zostaviť aj učebnice).

Dielo je dokladom Fándlyho záujmu o hospodársku osvetu, ktorým vyjadril podporu osvietenským hospodárskym reformám, postaveným na princípoch fyziokratizmu. O jeho popularite svedčí skutočnosť, že ho odporučili na čítanie aj na Kráľovskej akadémii, Škole krajinského hospodárstva.

Literatúra:

KOTVAN, Imrich: Juraj Fándly. Bratislava : SAV, 1946.

TIBENSKÝ, Ján: Juraj Fándly v slovenskom národnom obrodení a literatúre. In: Juraj Fándly: Rozprávky rozmarné a poučné. Bratislava : Tatran, 1973, s. 7 - 26.
Juraj Fándly

– jeden z najaktívnejších členov prvej generácie bernolákovského hnutia, zakladajúci a popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva, autor početných osvetových a ľudovýchovných prác, popularizátor poľnohospodárskych poznatkov, zdravovedy, národných dejín, básnik a stúpenec osvietenského jozefinizmu. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.