Zlatý fond > Diela > Compendiata historia gentis Slavae


E-mail (povinné):

Juraj Fándly:
Compendiata historia gentis Slavae

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Mária Kunecová, Dorota Feketeová, Peter Kotúček, Daniel Winter, Martina Kališová, Erik Bartoš, Dušan Kroliak, Slavomír Kancian, Radmila Pekárová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 105 čitateľov

Venovanie

Pretože moje pero nemalo doteraz nijakého mecenáša, lež skôr mnohých prenasledovateľov, tebe, slávny slovenský národ, toto moje dielo ponížene dávam, darúvam, zasväcujem a venujem. Pamätaj, že celému ľudskému pokoleniu je vrodený ten pud, že vždy ochraňuje a obraňuje svoj rod. Tento pud teraz aj ty pociťuješ a prejavuješ navonok, keď si svoju terajšiu dôstojnosť hrdo obraňuješ, usilujúc sa dosiahnuť vzory spisovateľov (ak sa tak odvážim povedať) nie pod vedením môjho slabého pera, ale pod vedením pera A. R. D. Antona Bernoláka. Tento, keď predpísal nášmu jazyku a písaniu múdre pravidlá, dal základ vypestovanejšej literatúre, ktorú som ja svojím vidieckym potôčkom (hospodárskou knihou) trochu zavlažil. Boh už dal začiatočný vzrast tomu, čo šťastne vzniklo: ostatné dodaj ty, slávny národ, nakoľko len môžeš (veď je toho toľko, čo možno k tvojej sláve pridať), lebo máš vrodenú lásku k literatúre, okrem základných pravidiel, ustálených spomenutým autorom. Túto knihu horlive čítaj a chvályhodné činy tvojich predkov v nej opísané s horúcou láskou obraňuj, ochraňuj a stráž a tvojim nástupcom, aby sa vzdelávali a vychovávali, dávaj čítať, hovoriac s Horáciom: Potomkovia, tieto príklady majte pred očami vo dne i v noci.

Predovšetkým však vy, milovníci literatúry, sdružení už v našej vznikajúcej učenej slovenskej spoločnosti, tovariši nad iných vzdelaní, ochotne venujte starostlivosť tak tejto mojej práci, ako hrdinským činom predkov a zároveň aj obrane dôstojnosti vašej drahej otčiny, pozorne uvážiac tento výrok veľkého Ciceróna (O povinnostiach, kn. I.): „Nielen sebe sme zrodení, pretože časť nášho života si osobuje vlasť, časť priatelia, ktorých dobrodeniam sme najviac zaviazaní, tak aj príkladom našich vznešených predkov, ktorí pre veľkosť svojho nadania, vynikajúcu znalosť všetkých vied a slávu vo vedení štátu našu otčinu vzdelávali rozličnými umeniami.“

Vzdelávajte sa rozličnými chvályhodnými vedami, ktorých základom sú zákony prirodzené, dané Bohom i zákony spoločenské; tieto všetky vám uvádzajú smernice na dobrý a blažený život. Ale čítanie a poznávanie dejinných udalostí nech vo vás zapáli akoby fakle a podnieti k činom hodným dlhej pamäti. História teda má vzdelávať ľudí ako zrkadlo toho, čo bolo. Pre toto mnohí veľmi učení mužovia nazvali históriu rodičkou čností a učiteľkou dobrého života. Veď zaiste takú silu má znalosť dávno vykonaných vecí, že čitatelia a poslucháči dejín často napodobňujú najvznešenejších mužov. Ich pamiatka vytvára vo verejnosti obdivuhodnú vážnosť, na dvore najvyššiu dôveru a v kráľovských snemoch podáva priamu cestu k spravodlivosti, k vynášaniu zákonov, k horlivej obrane vlasti a ľudu.

Hore srdcia teda, učení tovariši! Bude vám najväčšou chválou, ak budete vedieť pred nevedomými i učenými múdro rozprávať o tom, ktorí pohanskí vodcovia vládli Slovákom pred Kristovým narodením, ktorí a od kedy kresťansko-katolícki kráľovia panovali nad Slovákmi pred uhorskými v terajšom Uhorsku. Veľký obdiv vám získa dejepisný výklad o týchto predložených otázkach: Aké boly hranice starobylého kráľovstva Slovákov, ako vyzerá v tomto veku, aký bol prvotný pôvod, aké nárečia, aké starobylé slovenské mená. Ako spasitelnejšie je katolícke náboženstvo nad odsúdeniahodné pohanstvo, tak slávnejšie pre vás bude poznať staré slovenské pohanstvo i terajšie kresťanstvo. A ako pamiatka slovenských kráľov (predovšetkým slávneho Svätopluka) je u neskorých potomkov požehnaná, tak aj vaše dejepisné znalosti po veky vo schvále zotrvajú u našich budúcich. Aby ste si ich čo najľahšie získali, po základných štúdiách vášho stavu čítajte v dejepise o slávnych činoch vašich predkov a čo dobré budete čítať, to aj napodobňujte. Z týchto dvoch príčin, totiž aby som vám dal podnet k takému čítaniu i napodobňovaniu vašej pozornosti predovšetkým, vašej bedlivosti a obrane s láskou toto dielo dávam, darúvam a venujem v roku, v ktorom vzniklo učené slovenské tovarišstvo.


O vaše dobro sa snažiaci
najponíženejší služobník
J. F.
Juraj Fándly

– jeden z najaktívnejších členov prvej generácie bernolákovského hnutia, zakladajúci a popredný funkcionár Slovenského učeného tovarišstva, autor početných osvetových a ľudovýchovných prác, popularizátor poľnohospodárskych poznatkov, zdravovedy, národných dejín, básnik a stúpenec osvietenského jozefinizmu. Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.