Zlatý fond > Diela > Z listov bratislavským felibrom

Milan Thomka Mitrovský:
Z listov bratislavským felibrom

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Michal Belička, Daniel Winter, Erik Bartoš, Dušan Kroliak, Katarína Tínesová, Miroslava Grichová, Peter Páleník.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 47 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Milan Thomka Mitrovský
Názov diela: Z listov bratislavským felibrom
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Michal Belička
Daniel Winter
Erik Bartoš
Dušan Kroliak
Katarína Tínesová
Miroslava Grichová
Peter Páleník

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Milan Thomka Mitrovský
Názov diela: Viola d’amour
Vyšlo v: Tatran
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1970
Počet strán: 316

Editori pôvodného vydania:

dr. Karol Rosenbaum [pripravil edične a napísal doslov a poznámky]
Marta Hrušovská [rediguje]
Zlata Maderová [technická redaktorka]
Viera Surová [zodpovedná redaktorka]
POZNÁMKY:

Edičná poznámka

V našom výbere sú zaradené Mitrovského literárne práce rôzneho žánru. Podstatu výberu tvorí najznámejšia Mitrovského próza Pani Helène. Toto dielo malo doteraz niekoľko reedícií, a preto sme do jazyka textu zasahovali minimálne, v súlade s dnešným pravopisným úzom. Ďalšie krátke prózy preberáme z knižného vydania Pani Helène z roku 1932. Pri týchto prózach sme okrem zvyčajných pravopisných úprav zasiahli do lexiky v prípadoch, kde išlo o zjavné bohemizmy, ktoré by dnes narúšali čitateľnosť diela; no pritom sme sa usilovali zachovať v najvyššej miere dobový ráz týchto próz. Najviac jazykových zásahov do textu si vyžiadali publicistické články, črty, fejtóny, uverejňované v Národných novinách a v Slovenských pohľadoch. Pri tejto úprave vychádzali sme z úsilia odstrániť v Mitrovského jazyku okrem bohemizmov niektoré archaizmy, ktoré dnes pociťujeme v jazyku ako cudzie a znejasňujúce text. Do štylistiky sme zasiahli len ojedinele, podľa zásad, ktoré sa bežne uplatňujú pri vydávaní starších textov.

Bibliografické poznámky

Do výberu z próz Milana Th. Mitrovského okrem výberu z jeho jedinej knihy Pani Helène zaraďujeme novely, črty, fejtóny, články a state. Dávame mu názov podľa prózy Viola d’amour a jednotlivé celky, okrem knihy Pani Helène, pomenúvame podľa ich charakteru. Výber má tieto časti:

I. M. TH. M.

II. Pani Helène

III. Intonácie jari

IV. Z listov bratislavským felibrom

V. Maiestas artis

VI. Zo zápisníkov

K jednotlivým častiam uvedieme bibliografické záznamy a poznámky, týkajúce sa vzniku a „osudov“ jednotlivých prác, reakcie literárnej kritiky a pod.

Z listov bratislavským felibrom. V našom vydaní podávame výber z „listov“, ktoré Mitrovský uverejňoval v Národných novinách v rokoch 1925 — 1928. Podľa toho dávame im názov Z listov bratislavským felibrom. Išlo o formu, ktorú si zvolil sám autor. Ich obsah tvorí kritika s nádychom humoru a irónie, adresovaná väčšinou predstaviteľom vtedajších vládnucich kruhov, prípadne kritika, adresovaná slovenským umelcom v Bratislave. Prvý z listov bratislavským felibrom publikoval v Národných novinách LV (1924), v č. 83 (23. 10. 1924). Vybraným listom dávame číselné poradie podľa dátumu ich uverejnenia. O vzniku listov napísal sám Mitrovský v článku Mistral v Národných novinách LXI (1930), č. 116 (1. X. 1930) a svedectvo o nich podáva aj Ján Smrek v knihe Poézia láska moja. Listy podpisoval svojou autorskou značkou M. Th. M.

č. 1 — Národnie noviny LVI (1925), č. 12 (8. 2. 1925). Označený bol názvom Bratislavským felibrom II.

č. 2 — Národnie noviny LVI (1925), č. 33 (23. 4. 1925). Uverejnený pod názvom Bratislavským felibrom III. (Výber.)

č. 3. — Národnie noviny LVI (1925), č. 53 (2. 7. 1925). Pokračovanie pod čiastkovými názvami — vyšli v č. 65 (13. 8. 1925) a v č. 66 (15. 8. 1925) — nekompletné.

č. 4 — Národnie noviny LVI (1925), č. 95 (8. 11. 1925). Vyšiel pod názvom Posledný list bratislavským felibrom a jeho pokračovanie vyšlo v č. 99 (13. 11. 1928) a v č. 101 (15. 11. 1925).

č. 5 — Národnie noviny LVII (1926), č. 1 (1. 1. 1926). Vyšiel pod názvom Novoročný list bratislavským felibrom.

č. 6 — Národnie noviny LVII (1926), č. 85 (16. IV. 1926). Uverejnený pod názvom Bratislavským felibrom.

č. 7 — Národnie noviny LVII (1926), č. 144 (29. 6. 1926). Vyšiel pod názvom Bratislavským felibrom.

č. 8 — Národnie noviny LVIII (1927), č. 48 (24. IV. 1927). Pod názvom Bratislavským felibrom.

č. 9 — Národnie noviny LVIII (1927), č. 53 (6, 5, 1927). Vyšiel pod názvom Bratislavským felibrom.

č. 10 — Národnie noviny LVIII (1927), č. 59 (20. 5. 1927). Taktiež pod názvom Bratislavským felibrom.

č. 11 — Národnie noviny LVIII (1927), č. 148 (24. 12. 1927). Vyšiel pod názvom Bratislavským felibrom.

č. 12 — Národnie noviny LIX (1928), č. 1 (1. 1. 1928). Vyšiel pod názvom Bratislavským felibrom.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloMilan Thomka Mitrovský

— prozaik, publicista, autor článkov, recenzií, glôs; maliar, zakladateľ spoločnosti „felibrov“ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.