Zlatý fond > Diela > Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra

Milan Thomka Mitrovský:
Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Viera Ecetiová, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Erik Bartoš, Dušan Kroliak, Marián André, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 52 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Milan Thomka Mitrovský
Názov diela: Maiestas artis. Umenie, veda a literatúra
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2010

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Viera Ecetiová
Zuzana Babjaková
Daniel Winter
Erik Bartoš
Dušan Kroliak
Marián André
Katarína Tínesová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Milan Thomka Mitrovský
Názov diela: Viola d’amour
Vyšlo v: Tatran
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1970
Počet strán: 316

Editori pôvodného vydania:

dr. Karol Rosenbaum [pripravil edične a napísal doslov a poznámky]
Marta Hrušovská [rediguje]
Zlata Maderová [technická redaktorka]
Viera Surová [zodpovedná redaktorka]
POZNÁMKY:

Edičná poznámka

V našom výbere sú zaradené Mitrovského literárne práce rôzneho žánru. Podstatu výberu tvorí najznámejšia Mitrovského próza Pani Helène. Toto dielo malo doteraz niekoľko reedícií, a preto sme do jazyka textu zasahovali minimálne, v súlade s dnešným pravopisným úzom. Ďalšie krátke prózy preberáme z knižného vydania Pani Helène z roku 1932. Pri týchto prózach sme okrem zvyčajných pravopisných úprav zasiahli do lexiky v prípadoch, kde išlo o zjavné bohemizmy, ktoré by dnes narúšali čitateľnosť diela; no pritom sme sa usilovali zachovať v najvyššej miere dobový ráz týchto próz. Najviac jazykových zásahov do textu si vyžiadali publicistické články, črty, fejtóny, uverejňované v Národných novinách a v Slovenských pohľadoch. Pri tejto úprave vychádzali sme z úsilia odstrániť v Mitrovského jazyku okrem bohemizmov niektoré archaizmy, ktoré dnes pociťujeme v jazyku ako cudzie a znejasňujúce text. Do štylistiky sme zasiahli len ojedinele, podľa zásad, ktoré sa bežne uplatňujú pri vydávaní starších textov.

Bibliografické poznámky

Do výberu z próz Milana Th. Mitrovského okrem výberu z jeho jedinej knihy Pani Helène zaraďujeme novely, črty, fejtóny, články a state. Dávame mu názov podľa prózy Viola d’amour a jednotlivé celky, okrem knihy Pani Helène, pomenúvame podľa ich charakteru. Výber má tieto časti:

I. M. TH. M.

II. Pani Helène

III. Intonácie jari

IV. Z listov bratislavským felibrom

V. Maiestas artis

VI. Zo zápisníkov

K jednotlivým častiam uvedieme bibliografické záznamy a poznámky, týkajúce sa vzniku a „osudov“ jednotlivých prác, reakcie literárnej kritiky a pod.

Maiestas artis. Názov sme zvolili v duchu a zmysle Mitrovského postoja k umeniu, k jeho funkcii v živote človeka a spoločnosti.

Múdre poučenie, ktoré dáva Don Quichote svojmu panošovi Sanchovi Panzovi pri nastúpení do úradu. Národnie noviny LIV (1923), č. 79 (4. 10. 1923), č. 80 (7. 10. 1923). Uverejnená v rubrike Besednice.

Maiestas artis. Národnie noviny LIV (1923), č. 100 (16. 12. 1923).

S. S. S. Národnie noviny LV (1924), č. 28 (15. 4. 1924).

Cigáni, umelci, Napoleonova posteľ a Šichtovo mydlo. NN LV (1924), č. 39 (18. 5. 1924) — nekompletné. Uverejnené s podtitulom List priateľovi. Nepodarilo sa nám zistiť, o koho ide. Možno predpokladať, že ide o fiktívneho priateľa a o zrod formy listov Bratislavským felibrom.

O Venezii. Národnie noviny LV (1924), č. 75 (25. 9. 1924). Citovaný Tido J. G. je spisovateľ Tido J. Gašpar, Mitrovského priateľ z mladších rokov života.

Salome. Národnie noviny LVII (1926), č. 63 (18. 3. 1926). Uverejnené v rubrike Umenie, veda a literatúra. Premiéra hry Oscara Wildea Salome bola dňa 26. 2. 1926 na scéne Slovenského národného divadla. Hru preložil Štefan Krčméry — z francúzskeho prekladu. V hre prvý raz na scéne SND v alternácii Salome vystúpila Hana Meličková, sestra Mitrovského manželky Oľgy.

Diplomatické okuliare. Národnie noviny LIX (1928), č. 56 (11. 5. 1928) — nekompletné.

Iglovo. Národnie noviny LIX (1928), č. 61 (25. 5. 1928) a č. 63 (30. 5. 1928).

Noe vinohradník. Národnie noviny LIX (1928), č. 116 (5. 10. 1928).

Aspázia. Slovenské pohľady XLVI (1930), str. 2 — 3.

Rím. Národnie noviny LXI (1930), č. 8 (17. 1. 1930). Narážka na „kráľov“ v prvom odstavci týka sa Mitrovského článku Traja králi od východu, uverejneného v Národných novinách LXI (1930), č. 3 (5. 1. 1930), na ktorý reagoval J. Alexy príspevkom K článku o Troch kráľoch v č. 5 (10. 1. 1930). Išlo o výmenu názorov o postavení slovenských výtvarných umelcov.

Sen noci svätojánskej. Národnie noviny LXI (1930), č. 19 (12. 2. 1930).

Odobierka. NN LXI (1930), č. 22 (19. 2.1930) — nekompletné. Ide o rozlúčku s Jánom Smrekom, ktorý začiatkom roku 1930 nastúpil v Prahe ako redaktor vo vydavateľstve L. Mazáča a redaktor Elánu.

Triumf smrti. Slovenské pohľady XLVI (1930), s. 98 — 99. Nepodarilo sa nám zistiť, kto je nebohý priateľ Bohuš.

Mistral. Národnie noviny LXI č. 116 (1. 10. 1930). „Kľúčový“ článok k objasneniu vzniku listov bratislavským felibrom a Krčméryho vzťahu k F. Mistralovi.

Preto, že som ranostajom. Elán I. (1930 — 1931), č. 3, str. 4.

Diamant. Slovenské pohľady XLVII (1931), s. 26 — 27.

Študijná cesta do Atén. Živena XXI (1931), s. 186 — 187.

Stará pieseň, nový text. Slovenské pohľady LXVII (1931), s. 536 — 38.

Ľudský život a význam umenia v ňom. Slovenské pohľady LXVII (1931), s. 782 — 790. Uverejnené v rubrike Články. Ide o zredigovaný text prednášky, ktorú mal M. Th. Mitrovský v Bratislave v Umeleckej besede slovenskej dňa 31. 10. 1931. Hlavné myšlienky prednášky reprodukoval Ľudo Ondrejov v článku Maliarsky kontemplátor Milan Mitrovský prednáša, uverejnenom v Eláne II (1931 — 32), č. 4 (december 1931), str. 4. Okrem toho po Mitrovského smrti vydal z rukopisnej pozostalosti Elán XIV (1943 — 44), č. 5 (január 1944) stať O všeobecnosti umenia, ktorá má zhodné časti s textom zo Slovenských pohľadov i s článkom Ľ. Ondrejova.

Sto korún. Národnie noviny LXIII (1932), č. 129 (9. 11. 1932).

m. b. Národnie noviny LXIV (1934), č. 128 (17. 11. 1933).

Rybári. Slovenské smery V (1937 — 1938), s. 138 — 144.

Zánik. Slovenský hlas I. (1938), č. 279 (6. 12. 1938). Uverejnené pod menom Milan Mitrovský.

Veni sancte. Národnie noviny LXX (1939), č. 60 (12. 3. 1939).

O všeobecnosti umenia. Elán XIV (1943 — 1944), č. 5. Odtlačené s poznámkou Z rukopisnej pozostalosti 18. 2. 1931. Ide o variant prednášky, povedanej v tom istom roku v Bratislave. Pozri poznámku k stati Ľudský život a význam umenia v ňom.

Pohľad do všeobecného chaosu. Elán XIV (1943 — 1944), č. 7 (marec 1944). Odtlačené s poznámkou: Z rukopisnej pozostalosti, náčrt prednášky z roku 1930. Či prednáška skutočne odznela, nepodarilo sa nám zistiť.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloMilan Thomka Mitrovský

— prozaik, publicista, autor článkov, recenzií, glôs; maliar, zakladateľ spoločnosti „felibrov“ Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.