Kristína Royová:
Druhá žena

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Zuzana Babjaková, Simona Reseková, Karol Šefranko, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Mária Hulvejová, Mária Andrejčáková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 112 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Kristína Royová
Názov diela: Druhá žena
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2011

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Zuzana Babjaková
Simona Reseková
Karol Šefranko
Erik Bartoš
Katarína Tínesová
Peter Páleník
Mária Hulvejová
Mária Andrejčáková

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Kristína Royová
Názov diela: Výber zo spisov III
Vyšlo v: Cirkev bratská na Slovensku a Apoštolská cirkev na Slovensku vo vydavateľstve VESNA
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1990
Počet strán: 310

Editori pôvodného vydania:

Samuel Spišiak [text jazykovo upravil a napísal predslov, poznámky a vysvetlivky a slovník starších slov a výrazov]
POZNÁMKY:

Druhá žena

Prvé vydanie vyšlo v r. 1920 nákladom autorky a tlačou Jána Páričku v Ružomberku. Kniha má podtitul: „Obrázok z posledných dňov pred svetovou válkou.“ (1. svet. vojnou — pozn. uprav.)

Kniha bola preložená do češtiny, nemčiny, poľštiny. V češtine vychádzala na pokračovanie v časopise Kresťanské listy v rokoch 1924 — 1925.

Prvé vydanie má autorkino venovanie: „Československým ženám vo vlasti i za oceánom, zvlášte svojej drahej sestre Ľudmile Čulíkovej, rod. Royovej venuje z rodnej lásky Kristína Royová.“

Jazykovú úpravu sme urobili podľa tohto prvého vydania.

Textová úprava

Ako v predchádzajúcich zväzkoch, aj v tomto zväzku „Výberu zo spisov“ Kristíny Royovej, postupovali sme tak, aby sme do charakteristického prejavu autorky zasahovali čo najmenej. Týka sa to ako štýlu-slohu, tak aj lexiky-slovníka, ako aj syntaxe-vetnej skladby.

Sloh sme ponechávali takmer bez zmeny.

Vetnú skladbu sme primerane prispôsobovali dnešnej — súčasnej praxi.

V lexike sme sa snažili ponechať maximum zo slovnej autorkinej zásoby. Je ona odrazom slovnej zásoby ľudu podjavorinského kraja. Ojedinelé staršie výrazy — v súčasnej frekvencii nie bežné — vysvetľujeme v slovníku na konci knihy. Radikálny jazykový purista by najradšej videl takéto slová nahradené dnešnými — už v texte. Nazdávame sa, žeby to bolo na úkor bohatosti textového slovníka. Konzervatívny jazykovedec sa pozastaví, že sme veľký počet starších slov nahradili novšími, bežnejšími.

Pri úprave sme volili určitý kompromis, pretože knihy sú určené širokému okruhu čitateľov. Zo staršej slovnej zásoby nahrádzame teda len také slová či výrazy novšími, ktoré sú mladšiemu čitateľovi nezrozumiteľné či menej zrozumiteľné (napr. brvy — obočie; prez — cez; menšina — chvíľa; námluvy — pytačky; žok — vrece; spatriť — uvidieť; žĺkať — žltnúť). Zoznam nahradených výrazov uvádzame v texte týchto poznámok.

Napokon ešte jedna poznámka. Royová bola nielen prozaička, ale i poetka a hudobná skladateľka. Poéziu a hudbu cítime aj v jej prozaickom vyjadrovaní, a to nielen v slovníku, ale i v slohu a v slovnom rytme. Tohto „vetného rytmu“ sme sa nedotýkali.

Veríme, že pozorný čitateľ — okrem pútavého deja a hlbokej myšlienky — si povšimne aj slovesnú stránku textu a že si tak obohatí svoj duševný obzor aj v tejto oblasti.

Staršie výrazy nahradili sme slovami zo súčasného slovníka: dávneho času — dávno; daska — doska; pršlavý — dáždivý; zapraviť (okná) — osadiť; kto zná — ktovie; napred — najskôr; držať (noviny) — predplácať; smaha — páľava, horúčosť; sila (peria) — množstvo; varečka — vareška; priam — práve; thé — čaj; ku podivu — napodiv; vyhovárať — ospravedlňovať; pukál — pukačka; stav — hať; psíci — psíky; svačina — olovrant; držať (zhromaždenie) — mať zhromaždenie; aksamít — aksamiet; stlstnúť — stučnieť; spatriť — uvidieť; vzkazovať — odkazovať; pozdravenie — pozdrav; rty — pery; choravieť — chorľavieť; potkať — postretnúť; chýbäť — chýbať; svoliť — súhlasiť; rozmluva — rozhovor; s akou — s čím; zaštkanie — zavzlykanie; kremä — okrem; mnúť — mädliť; opovrženie — opovrhnutie; svatba — svadba; dĺž — dlhšie; v náhle — v okamihu, naraz; v smer — smerom; päsť — pasca; vezpustný — samopašný, rozpustený; ostydlý — ochladnutý, vychladnutý; rozviklaný — rozheganý; žigla na múku — nádoba na múku; duchna — perina; kotál — kotol; ušípaná — ošípaná; mašurky — prasiatka; nenadály — nečakaný; behom celej cesty — celou cestou; rastlý — narastený; ľavný — lacný, čakaná — postriežka; poľovka — poľovačka; naplat (čo mi je to naplat) — čo z toho mám, čo mi to osoží; nabídka — ponuka; predhádzka — výčitka; ľútať si — ľútostiť; zvolenie — (tu): súhlas; vrázok — vráska; mandľovňa — mangľovňa; poneváč — keďže, pretože; vyriadiť pozdrav — odovzdať pozdrav; šicí — šijací; onezdravieť — ochorieť; vzozrenie — výzor; výplyv — výtvor; zavešiak — vešiak; modzgy — mozog; nesnádz — ťažkosť; drúbež — hydina; východ — tu: východisko; (mlyn) pána Kozimov — (mlyn) pána Kozimu; mluva prstami — posunková reč; ako je starý — koľko má rokov; lučobník — chemik; ťažný vták — sťahovavý vták; soznať — zistiť; nenadály — nečakaný; straniva niekoho — týkajúci sa niekoho; dajme ten pád — predpokladajme; kanúť — stekať; villa — vila; akkord — akord; kdežto — kým; objem — objatie; zamorený do myšlienok — ponorený do myšlienok; opatrovník — ošetrovateľ; zakrvácanie — vykrvácanie; čiže — či len; okyť — srieň; menšina — chvíľa.

Naproti tomu sme ponechali niektoré typické výrazy pre slovník Royovej:

netak — (ako veľmi); pilný, pilno — (usilovný, usilovne); bár(s)kto — (hocikto); baviť — (zdržiavať sa); blažiť, oblažiť — (spôsobovať niekomu radosť); činiť — (konať, robiť); znať — (vo význame poznať).


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.