Zlatý fond > Diela > Vykladanie karát


E-mail (povinné):

Ľudovít Gašpar-Zaosek:
Vykladanie karát

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Lucia Muráriková, Mária Hulvejová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 36 čitateľov


 

Vykladanie karát

Mnohí ľudia a zvlášte ženské majú veľkú chuť a žiadosť za zásteru budúcnosti nakúkať. Však ale tá zástera je tlstá a ťažká a nedá sa na stranu odtisnúť; človek musí v mene božom čakať, až mu dnešný deň po ližičke donesie a ukáže, čo ešte včera nebolo známe a bolo ešte prikryté. A pre nás chudákov ľudí je to aj dobre, že nevieme, čo ešte všetko príde; a aby sme všetko trápenie a bolesti až do smrti odrazu nemuseli prehltnúť, dobrý pán Bôh nám to len v malých porciách predkladá.

Ale mnohí práve na silu nechcú čakať, aby v pravom čase zvedeli, čo im Bôh nadelil a vyznačil; a tu si dajú karty vykladať starej cigáňke a dajú sa jej za nosom vodiť. A poneváč teraz sa blíži čas, v ktorom gazdovia sedliaci kŕmne svine zabíjajú a mnoho slaniny, sadla a žobráckej kaše majú — čo všetko vábi svet cigáňsky — vyberú sa staré cigáňky s kartami do dedín do sedliackych slaninových domov a sú hotové za dobrý kus slaniny ženičkám a dievkam pekné veci z karát vyprorokovať. Ku pr. že dostanú veľký zapečatený list s peniazmi zo sveta; že tá a tá vdova bude mať veľké šťastie, príde pre ňu jeden bohatý pán; dievky sa bohato povydávajú, páni si ich poberú; že pod tou vŕbou leží veľký poklad, v hrnci sa dukáty tam presúšajú a aj dostanú návod za hodný kus slaniny, ako a kedy sa ten poklad vykopať smie a môže. A jestli je niektorá žena na svojho muža žiarlivá, hneď jej to cigáňka z karát vyčíta, ako ten muž iné ženy ľúbi a ako to ona prekaziť môže; a jestli je chorá, aj to jej povie, že ju tá a tá, alebo slúžka morí, aby zomrela a ako sa môže obrániť proti takej more!

Nuž vybral som sa aj ja s kartami z mojho bačoviska medzi gazdinky. Nie síce pre slaninu, ale len tak zo žartu, keď už ony tak veľmi rady staré cigáňky počúvajú, ako im tárajú z tých špinavých karát. Myslím, že aj mňa budú počúvať, čo ich i tak nič nebude stáť, najvia, keď si „Vybrané spisy humoristické Zaoska“ predplatia, z ktorej knihy sa mnoho dozvedia, keď sú tak všetečné.

Ja o mnohých veciach celkom s istotou môžem z mojich karát predpovedať, ako to v budúcnych časoch bude. Ja som sa to neučil pod šiatorom u cigáňov a cigániek v Ovčiarsku, alebo v Šamorýne, ale som sa to naučil od jedného černokňažníka, ktorý trinásť škôl vychodil a sa aj na kolese točil!

Teraz dávajte pozor! Vytiahni si z týchto karát štyri kúsky!

Tu máš teda štyri karty a to si vytiahol štyri svine, alebo túzov, nuž ale vy to voláte že „svine“. Pravá sviňa je červená, druhú tu máš žaludnú, tretiu holbovú (zvonovú) a štvrtú zelenú. Z týchto štyroch karát ja tebe istotne predpoviem budúce dni, čo sa v ních stane.

1. Červená sviňa. Keď sedliacka deva miesto čo by mala slúžiť vo svojej dedine, radšej ide do mesta sa do služby založiť, myslí si: Tam dostanem lepšie jiesť, mám viac slobody, rodičia ma nemôžu vždy napravovať, napomínať. Mestské šaty mi lepšie pristanú a je len predsa krajšie v panskom dome slúžiť, nežli v kravskej maštali s vidlami sa v hnoji babrať.

Ona sa teda založí do mesta. V ten čas, keď sa služby božie odbavujú, nemôže odísť z domu; vtedy ale, keď môže výnsť z domu, tu a tam stoja vojaci, ktorí ešte nemajú svojich najmilejších, alebo sú tovaryšia v dome, medzi ktorými je veľmi zábavno. A ona pobáda, že frajerkárstvo chytrejšie kráti čas, nežli čítanie v modlitebnej knižke. Niekedy sa aj to pritrafí, že domáci pán jej (zvlášte, keď je krajšia, než jeho a jej pani) neverí šiestemu božiemu prikázaniu, ani deviatemu a v tomto ohľade je sviňa a lapaj. Alebo sa takejto mladej osobe, čačanej na tvári, na duši sbrízganej podarí, že môže u nejakého ľahkomyseľného vdovca dom viesť, alebo u pisára frajcimerkou byť. Či sa ona zachová v poctivosti, v nevinnosti, v statočnosti? Ťažko! Môžeš sa staviť o desiatku proti jednej zlatke, že nezadlho príde domov nie v česti, ani v poctivosti; alebo zájde do takého domu, v ktorom mnohé porúšané, pokazené, vyslúžené panenky s „obšitom“ bývajú.

2. Žaludná sviňa spojená s holbovou sviňou. Tieto dve svine keď sa spoja, veľmi prerývajú dobrobyt domácnosti a pokoj vo familii.

Keď tvoja žena nie len drahé hodvabné šaty a fajnové plátno ľúbi, ale aj kávičku a pri tom s kmotričkami nezapovrhne ani rózoliš a sladké likéry a rada vypeká; a ty sebe z holbičiek — nie prázdnych, ale plných — na žiaden pád niečo odtrhnúť nechceš a dôchodky vaše vám ukazujú, že len pri dobrej, čerstvej vodičke a pri jednoduchej zdravej chôve sa dom váš udržať môže a vy spojenými silami gazdujete zo džbera do hrotka, z vreca do tanistry a spolu dúchate do jedného vreca, za jeden remeň ťaháte von z domu dobrobyt: vtedy buďte istí, žo vás pohnú z vášho nepohnuteľného, vysadia vás na ulicu a pohnuteľné háby vám na bubni vykričia. Sviňa tá nemusí všetkú žaluď sožrať, ani všetky hoľby vyprázdniť.

3. Zelená sviňa predstavaje závistníka. Ona v závisti svojej ogrúli bližneho svojho a svojim špinavým rypákom závistným ryje v dobrom mene a šťastí bližného, ktorého šťastie nijak zniesť nemôže. Jestli máš nie len tvár, ale aj dušu zelenú od závisti, vtedy buď istý, žo podryješ nie len svoj vlastný pokoj a svedomie, nie len svoje telesné zdravie, ale iste aj tvoje dušné spasenie, lebo závisť je z tých sedem hlavných hriechov, ktoré k diablovi a k ohňu večnému vedú — to tebe iste môžem predpovedať z tejto karty.

Ako vidím, žiadaš sebe ešte niekoľko karát vytiahnuť. Dobre, teda pozrime, čo sú za ne.

4. Zelený dolník týka sa rodičov. Keď vy jedného jediného synáčka máte a jemu všetko spravíte a dáte, čo on chce, ba ešte aj viac, než chce a myslí; a keď ste vy poslušní vášmu synáčkovi miesto toho, že by on mal byť vám poslušný; a keď vy málo alebo zhola žiadnej almužnej nedávate chudobným, len aby ste voľakedy synáčkovi vášmu mnoho zanechať mohli: tak z tohoto synáčka vyrastie syn, ktorý od gruntu zlým a zkazeným zostane, rodičmi zapovrhne a ich trápiť bude. Keď ho jeho naničhodnosť a zkazenosf ešte snáď za mlady nezničí a o život neprivedie, tak konečne ako starý lump v chudobe, v potupení zahynie a snáď ešte aj pri tých dveroch, ktoré do vášho domu vedú a v ktorom dome teraz bývate, žobrať bude.

5. Zelená desina prorokuje manželom dobrú, zelenú nádej!

Keď sa mladý šuhaj ožení a pri vyberaní ženy nehľadí na jej hladkú a bielu kožku, ani na jej sladké a lichotavé táraniny, lež hľadí len na to, aby tá, ktorú si na krky zavesiť a až do smrti svojej na tých krkách svojich vláčiť má, bola tichá, pracovitá, utiahnutá a nábožná; keď ďalej on i sám pilno pracuje, rodíčov starých si uctieva a zárobky nepreľochce; keď on riadne chodí na kázne a slyší slova božieho i doma čítava z dobrých kníh; keď on deti svoje k poslušnosti, k pilnosti a dobrým mravom pridŕža: takému mužovi môžem predpovedať, že on už na tomto svete spokojný život bude mať. Mnohonásobný kríž, čo iných ľudí trápi, okolo jeko dvier obíde ako ten smrtonosný anjel v Egypte obišiel dvere tých Izraelitov, ktorí mali dveraje krvou velikonočného bäránka naznačené.

6. Žaludná sedmina prorokuje mestským dámam a pánom toto: Mladý, alebo aj nemladý už panák oblázni sa za trasorítkou, ktorá patrí medzi tie najpeknejšie kulifajky v meste. Taká musí byť na každom bálu a v divadle naťahuje krk a pozerá vôkol seba ako dáka princezná. Doma trávi celý čas svoj v cifrovaní a okrášlovaní tela a rúcha svojho, v čítaní románov, v štikovaní, v báchaní na klavír a vo vískaní. Pani mamušenka prináša do postele raňajkovú kávičku svojej poklonyhodnej dcérúške, lebo si ona svoje útlunké zdravie šetriť musí.

Jestli si sebe, ty mladý alebo starý trkvas, takúto mačku vzal za ženu, už máš odprorokované na celý život svoj! Si sa za blahoslaveného vychvaloval, že si mohol dostať ručičku tohoto milého anjela a si nešťastlivým trulom zostal! Táto osoba bude ťa trápiť ako jež, kde sa ťa len dotkne! Ty jej máš slúžiť zo všetkej sily svojej; tvoje dôchodky pohlce móda jej šabrakov. Narobíš si dlhov až po uší. Slúžka ani jedna nevydrží u nej; ona ale, toto drahé stvorenie nechce nič pracovať, ani sa tomu nerozumie — tým viacej bude ochkať, jochkať, fňukať, skučať, zamdlievať a vylihovať.

Ona bude veľmi nešťastná; muž sa jej viac neľúbi, je jej nechutný, už nezodpovie tomu jej ideálu, lebo sa už tak neblázni, ako kedysi, keď ju po prvé poznával. A muž zase nachádza tak, že ten jeho domyselný anjel má v sebe niečo z jednej naničhodnej lenivej cigáňky a z jednej zlostnej kočky.

Teraz prosím ct. čitateľov a čitateľky, ráčte mi každý dať nazad svoju kartu.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.