Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

I. Modlitby, ktoré každé katolícke dieťa má vedeť

Znamenie sv. kríža

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Modlitba Pána

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príjď kráľovstvo Tvoje. Buď vôla Tvoja jako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš vozdajší daj nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpúšťame našim vinníkom. A neuvoď nás v pokúšanie; ale zbav nás od zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie

Zdravás’ Maria, milosti plná! Pán s Tebou; požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš! Svätá Maria, Matko Božia, pros za nás hriešnych nyní, i v hodinu smrti našej. Amen.

Apoštolské vyznanie viery

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Jezu Krista, Syna Jeho jednorodeného, Pána našeho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Marie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovan umrel i pohroben jest, vstúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mrtvých, vstúpil na nebesia, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtud príjde súdiť živých i mrtvých, Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev všeobecnú, Svätých obcovanie, hriechov odpustenie, tela z mrtvých vskriesenie, a život večný. Amen.

Desatoro Božích prikázaní

1. Ja som Pán Boh tvoj; nebudeš mať iných bohov predo Mnou; neučiníš sebe modly, ani žiadneho podobenstva, abys’ sa mu klaňal.

2. Nevezmeš mena Pána Boha svojho nadarmo.

3. Spommi, abys’ deň sviatočný svätil.

4. Cti otca svojho i matku svoju, abys’ dlho živý bol na zemi.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nepremlúviš krivého svedoctva proti blížnemu svojmu.

9. Nepožiadaš manželky blížneho svojho.

10. Ani nepožiadaš domu jeho, ani role, ani služobníka, ani vola, ani osla, ani ničoho, čo jeho jest.

Pätoro cirkevných prikázaní

1. Zasvätené sviatky svätiť.

2. V nedelu a vo sviatok celú svätú omšu nábožne slyšať.

3. Štyridsaťdeňný pôst, štvoro suchých dní a iné prikázané pôsty zachovávať; tiež v piatok a v sobotu od mäsitého pokrmu sa zdržovať.

4. Prinajmenej jedenkrát v roku nariadenému kňazovi sa spovedať a okolo velikej noci velebnú sviatosť Oltárnu prijať.

5. V zapovedený čas svadobného veselia nedržať.

Anjel Pána

Anjel Pána zvestoval Panne Marii, a ona počala z Ducha Svätého.

Zdravás’ Maria atď.

Ajhľa, dievka Pánova, staň sa mi podľa slova tvojho.

Zdravás’ Maria atď.

A Slovo telom učineno je a prebývalo medzi nami.

Zdravás’ Maria atď.

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme hodnými učinení boli zasľúbení Kristových!

Milosť Svoju, prosíme, Pane, ráč do myslí našich vliať, aby sme my, ktorí sme anjelským zvestovaním vtelenie Krista, Syna Tvojho, poznali, skrze umučenie Jeho a kríž ku sláve vskriesenia privedení boli. Skrze tohože Krista Pána našeho. Amen.

K Anjelovi Strážcovi

Anjelu Boží Strážca môj! Ráč vždycky byť ochranca môj. Mňa vždycky riaď a napravuj. Ku všemu dobrému mňa vzbudzuj: Čnosťam svätým mňa vyučuj! nech som tak živ, jak chce Bôh moj, telo, svet, diabla premáham, na tvé vnuknutie pozor dávam. A v tom svätom obcovaní nech sotrvám i v skonaní, i po smrti v nebi večne chválim Boha ustavične. Amen.

Chváloslovie

Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, jako bolo na počiatku i nyní i vždycky, až na veky vekov. Amen.
Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.