Zlatý fond > Diela > Rajské kvietky


E-mail (povinné):

Andrej Truchlý:
Rajské kvietky

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Nina Dvorská, Ida Paulovičová, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková, Martin Hlinka, Patrícia Šimonovičová, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 49 čitateľov

VI. Pobožnosť ku cti Svätých Božích

Modlitba sv. Bernarda k Panne Marii

Rozpomeň sa, ó najmilostivejšia Panno Maria, že ešte nikdy nebolo počuté, žeby si bola nekoho opustila, kto sa k Tebe pod ochranu utiekal, alebo Ťa o prímluvu vzýval. Touto dôverou povzbudený(á) utiekam sa k Tebe, Panno panien, Kráľovno Anjelov a Matko Pána našeho Ježiša Krista, k Tebe prichádzam, pred Teba, jako nehodný(á) hriešnik(nica), s plačom a kvílením sa dostavujem. Nezavrhaj moju prosbu, Matko večného Slova; lež uslyš milostive a vyslyš mňa biedneho(nú), ktorý(á) k Tebe v tomto slzavom údolí z hlbokosti srdca volám: Matko, buď mi na pomoci, vrúcne Ťa prosím, vo všetkom mojom súžení a trápení, teraz i vždycky a najmä v hodinu mojej smrti, ó dobrotivá, ó prívetivá, ó láskavá Panna Maria!

Modlitba na slávnosť Narodenia Panny Marie

Ó najsvätejšia Panna Maria, ktorá si bola od večnosti od trojjediného Boha za Matku jednorodeného Syna Otca zvolená a ustanovená, od prorokov predpovedaná, od arciotcov očakávaná a od všetkých národov túžobne žiadaná, Ty poklad a živý chrám Ducha Svätého, Ty čistojasné slnce, lebo si bez poškvrny prvorodeného hriechu počatá, Ty Panovnico neba i zeme, Kráľovno Anjelov! Ctim Ťa, hlboko uklonený(á) a radujem sa výročnej pamiatke Tvojeho, pre mňa tak veľmi požehnaného narodenia, a z hlbokosti svojho srdca volám k Tebe, aby si v mojej duši duchovným spôsobom narodiť sa ráčila, aby som Tvojou láskavosťou a sladkosťou zaujatý(á) vždy s Tvojim najsladším a najláskavejším srdcom spojený(á) bol(a). Amen.

Sv. ruženec (pátričky) k úcte Panny Marie

(V dobe vianočnej užívajú sa tajomstvá radostné, — od nedele Deviatniku do Velkej noci — boľastné, potom po slavnosť najsv. Trojice — slavné. V týždni modlieva sa ruženec v pondelok a vo štvrtok radostný, v útorok a v piatok boľastný, v sredu, v sobotu a v nedeľu slavný.)

Modlitba pred Ružencom

Zdravás’ Kráľovno, Matko milosrdenstva, život, sladkosť a nádej naša, zdravás’! Atď.

Úmyseľ

1. Ktorý nech vieru našu rozmnožiť ráči. 2. Ktorý nech nádej našu posilniť ráči. 3. Ktorý nech lásku našu roznietiť ráči.

Tajomstvá radostné

Ktorého si, Panno, počala. Ktorého si, Panno, Alžbetu navštíviac v živote nosila. Ktorého si, Panno, porodila. Ktorého si, Panno, v chráme obetovala. Ktorého si, Panno, v chráme nalezla.

Tajomstvá boľastné

Ktorý sa pre nás krvou potil. Ktorý pre nás bičovaný bol. Ktorý pre nás trním korunovaný bol. Ktorý pre nás kríž niesol. Ktorý pre nás ukrižovaný bol.

Tajomstvá slavné

Ktorý z mrtvých vstal. Ktorý na nebe vstúpil. Ktorý Ducha Svätého soslal. Ktorý Ťa, Panno, do neba vzal. Ktorý Ťa, Panno, v nebi korunoval

Modlitba po ruženci

Svätá Maria, pomáhaj biednym, podporuj malomyseľných, potešuj plačúcich, pros za ľud, primlúvaj sa za kňažstvo, oroduj za oddané pohlavie ženské; nech zkúsia Tvoju pomoc všetci, ktorí žiadajú Tvoje sväté podporovanie.

K.: Oroduj za nás svätá Božia Rodičko!

Ľ.: Aby sme hodnými učinení boli zasľúbení Kristových!

Modlime sa:

Bože, ktorého jednorodený Syn skrze život, smrť a vzkriesenie Svoje odplatu večného spasenia nám vydobyl; popraj, prosíme, aby tí, ktorí tieto tajomstvá skrze sv. Ruženec blahoslavenej Panny Marie sebe pripomínajú, nasledovali i to, čo obsahujú, a dosiahli to, čo ony sľubujú, skrze Pána našeho Ježiša Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého na veky vekov. Amen.

Modlitba ku sv. Jozefovi

Svätý Jozefe, synu Dávidov, prečistý Ženíchu Panny Marie, Pestúne Ježiša Krista, oroduj za mňa u svojho Božského Chovanca, i popraj mi cítiť v živote a pri smrti Tvoju otcovskú pomoc a ochranu, aby som čistým srdcom a mysľou Bohu až do skonania slúžil(a), skrze Krista, Pána našeho. Amen.

Modlitba ku sv. Aloysovi

Ó blahoslavený a svätý Aloysie, ktorý si viac anjelský než pozemský život viedol, Tebe odovzdávam sa čo Tvoj(a) verný(a) sluha(žobnica) pod ochranu a prosím Ťa, zachráň v nevinnosti a čistote moje telo i dušu. Prosím Teba i skrze Tvoju anjelskú čistotu, aby si ma odporúčal prečistému a nevinnému Baránkovi, Ježišu Kristovi, Pánu našemu, a Jeho svätej nepoškvrnenej Matke Marii, Panne všetkých panien. Zachovaj ma od každého ťažkého hriechu a od každej škvrny nečistoty. A keď zbadáš, že sa budem nachádzať v pokúšení a v nebezpečenstve prehrešenia sa proti svätej nevinnosti, ktorá bola Tvojou najobľubenejšou ctnosťou, odstráň z mojej mysle a z môjho srdca každú nečistú myšlienku a každú neporiadnu náchylnosť. Vzbuď vtedy vo mne spomienku na večnosť a na Ježiša ukrižovaného, aby v hlbke môjho srdca a duše zacítil(a) som strach pred spravodlivou súdnou stolicou Božou. Vypros mi oheň Božskej lásky, aby som, keď tu na zemi nasledovať budem Tvoj vznešený príklad, nekdy vo večnosti s Tebou i radosti nebeské u Boha požívať mohol(a). Amen.

Otče náš. Zdravás’. Sláva.

Modlitba na slavnosť sv. Petra a Pavla

Bože, ktorý si dnešný deň mučenníctvom Svojich apoštolov, Petra a Pavla, posvätil; popraj Svojej Cirkvi, aby vo všetkom tých učenie nasledovala, skrze ktorých pravá viera svoj počiatok vzala. Amen.

Bože, ktorého pravica blahoslaveného Petra, chodiaceho po vodných vlnách, aby sa nezatopil, pozdvihla, a jeho spoluapoštola Pavla trikrát po zlámaní lode sa topiaceho z hlbín morských vyslobodila, vyslyš mňa milostive a daj, aby som skrze zásluhy obidvoch večnú slávu dosiahol(a), skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.

Modlitba na slavnosť všetkých Svätých

K Vám, slavné zástupy vyvolených Svätých Božích, s podivením obraciam dnes svoje oči, a teším sa z toho blahoslavenstva, ktoré požívate. I Vy bydleli ste niekdy na tejto zemi, na ktorej ja bydlím, i Vy ste boli pokúšaniu vyložení, ktorým ja teraz podlieham; Vy ale ste hrdinsky bojovali a po ničom inšom netúžili, len aby ste Bohu slúžili a svoju dušu zachrániť mohli. I stali ste sa účastnýmí koruny večnej slávy.

Ó jak obdivovania hodné príklady k nasledovaniu ste mne zanechali! Vidím mnohých medzi Vami. Svätí Boží, ktorí v hojnosti, ano pre trón narodení, predsa odriekli ste sa všetkého a viedli ste biedny život. Vidím druhých, ktorí všetky skutky pokánia a mrtvenia na seba ste uvalili, ačkoľvek za celý svoj život sotva jedným ťažkým hriechom Boha ste obrazili. Vidím medzi Vami premnohých, ktorí pre svätú vieru všetky muky, ano i najukrutnejšiu smrť s radostným srdcom ste podstúpili. Ó jak ďaleko som ja za Vašim príkladom, svätí Vyvolení Boží!

Ó udelte mi tiež, Vy blahoslavení Duchovia zo svojej poniženosti, zo svojho zapierania seba, zo svojej trpezlivosti, zo svojej tichosti, zo svojej svätosti a zo všetkých svojich ctností, pre ktoré ste stali sa ozdobou nebies. Smilujte sa nad mojou biedou a chudobou! Pomáhajte mi, aby som od svojej mladosti premáhal(a) svet, jako ste ho Vy premohli, a aby som nekdy medzi Vás bol(a) prijatým(ou). Amen.

Všemohúci, večný Bože, ktorý si nám zásluhy všetkých Tvojich Svätých slavnosťou ctiť poprial, prosím Teba, ráč mne, ohľadom na tak mnohých orodníkov, udeliť plnosť túžobne žiadaného milosrdenstva, skrze Pána našeho Ježiša Krista. Amen.
Andrej Truchlý

— spisovateľ, redaktor, prekladateľ, organizátor slovenského literárneho života, botanik, katolícky kňaz Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.