Zlatý fond > Diela > Staršia slovenská literatúra


E-mail (povinné):

Eva Fordinálová:
Staršia slovenská literatúra

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Dušan Kroliak, Jaroslav Geňo, Zuzana Berešíková, Katarína Kasanická, Monika Kralovičová, Martina Pinková, Tibor Várnagy.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 31 čitateľov

Výberová literatúra

I.

1. Antológia staršej slovenskej literatúry. Zostavil J. Mišianik. 2. rozšírené vydanie (editorka Eva Tkáčiková). Bratislava 1981.

2. Bagin. A.: Život Gorazda. Martin 1992.

3. Bagin, A.: Cyrilometodská tradícia Slovákov. Bratislava 1993.

4. Hnilica, J.: Svätí Cyril a Metod. Bratislava 1990.

5. Kroniky stredovekého Slovenska. Zostavil J. Sopko. Budmerice 1995.

6. Kučera, M.: Postavy veľkomoravských dejín. Martin 1986.

7. Legendy stredovekého Slovenska. Zostavil R. Marsina. Budmerice 1997.

8. Minárik, J.: Piesne a verše pre múdrych i bláznov. Bratislava 1969.

9. Minárik, J.: Stredoveká literatúra. Svetová. Česká. Slovenská. Bratislava 1977.

10. Mišianik, J. — Minárik, J. — Michalcová, M. — Melicherčík, A.: Dejiny staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1958.

11. Paulíny, E.: Slovesnosť a kultúrny jazyk Veľkej Moravy. Bratislava 1965.

12. Paulíny, E. — Ondruš, Š.: Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho. Bratislava 1985.

13. Polakovič, Š.: Naše korene v základoch Európy. Martin 1994.

14. Polakovič, Š.: Omšová modlitba — európsky kultúrny pomník. Martin 1996.

15. Ratkoš, P.: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. 2. vydanie. Bratislava 1986.

16. Ratkoš, P.: Veľkomoravské legendy a povesti. 2. vydanie. Bratislava 1990.

17. Stanislav, J.: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch. Martin 1950.

18. Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava 1997.

19. Veľká Morava v tisícročí slovami prameňov, legiend, kroník a krásnej spisby. Zostavil R. Krajčovič. Bratislava 1985.

20. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. Zv. 1. — 2. Zostavil J. Minárik. Bratislava 1984.

II.

1. Antológia staršej slovenskej literatúry. Zostavil J. Mišianik. 2. rozšírené vydanie (editorka E. Tkáčiková). Bratislava 1981.

2. Brtáň, R.: Historické spevy a piesne. Bratislava 1978.

3. Divadelné hry Pavla Kyrmezera. Editorka M. Cesnaková-Michalcová. Bratislava 1956.

4. Hamada, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. Bratislava 1995.

5. Horák, J.: Slovenské ľudové balady. Bratislava 1958.

6. Keruľová, M.: Nahliadnutia do staršej slovenskej literatúry. Nitra 1999.

7. Kollárik, O.: Vavrinec Benedikt Nedožerský. Martin 1965.

8. Kopčan, V. — Krajčovičová, K.: Slovensko v tieni polmesiaca. Martin 1986.

9. Koppay, J.: Opera Omnia — Zobrané spisy. Preložil a zostavil M. Okál. Bratislava 1980.

10. Minárik, J.: Renesančná a humanistická literatúra. Svetová. Česká. Slovenská. Bratislava 1985.

11. Minárik, J. — Vyvíjalová, M.: Jakub Jakobeus — Výber z diela. Bratislava 1963.

12. Mišianik, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1974.

13. Okál, M.: Život a dielo Martina Rakovského. Zv. 1. — 2. Martin 1979, 1983.

14. Paulíny, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava 1983.

15. Putovanie po súši a po mori. Editor J. Minárik. Bratislava 1975.

16. Rakovský Martin: Opera Omnia — Zobrané spisy. Preložil a zostavil M. Okál. Bratislava 1974.

17. Rubigall Pavol: Opis cesty do Konštantinopolu a iné básne. Preložil M. Okál. Bratislava 1985.

18. Slovenská renesančná lutna (Antológia). Editor J. Minárik. Bratislava 1982.

19. Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava 1997.

20. Tkáčiková, E.: Podoby slovenskej literatúry obdobia renesancie. Bratislava 1988.

21. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. Zv. 2. Bratislava 1985.

III.

1. Antológia staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1981.

2. Gavlovič Hugolín: Valaská škola mravúv stodola. Na vydanie pripravila a komentár napísala G. Gáfriková. Bratislava 1989.

3. Hamada, M.: Zrod novodobej slovenskej kultúry. Bratislava 1995.

4. Horák, J.: Slovenské ľudové balady. Bratislava 1958.

5. Já miluji, nesmím povídati… Antológia slovenskej barokovej poézie. Zostavila G. Slavkovská. Bratislava 1977.

6. Keruľová, M.: Nahliadnutia do staršej slovenskej literatúry. Nitra 1999.

7. Kolbuszewsky, J.: Poézia pravdy a pravda poézie. Preložil Š. Drug. Bratislava 1978.

8. Krčméry, Š.: Zo slovenskej hymnológie. L. S. Mikuláš, 1936.

9. Krman Daniel ml.: Itinerarium (Cestovný denník z rokov 1708 — 1709). Preložili a na vydanie pripravili J. Minárik, G. Viktory. Bratislava 1969.

10. Mišianik, J.: Pohľady do staršej slovenskej literatúry. Bratislava 1974.

11. Minárik, J.: Baroková literatúra. Svetová. Česká. Slovenská. Bratislava 1984.

12. Od kráľovstva ducha ku kráľovstvu človeka. Zostavila M. Novacká. Bratislava 1986.

13. Paulíny, E.: Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava 1983.

14. Pavel Doležal a jeho doba (zborník). Bratislava 1978.

15. P. Paulín Bajan OFM. (zborník). Bratislava 1992.

16. Pedagóg Matej Bel (zborník). Bratislava 1985.

17. Prešovské kolégium v slovenských dejinách (zborník). Košice 1967.

18. Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry I. Bratislava 1997.

19. Tibenský, J.: Chvály a obrany slovenského národa. Bratislava 1965.

20. Tibenský, J.: Veľká ozdoba Uhorska. Dielo, život a doba Mateja Bela. Bratislava 1984.

21. Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti (zborník). Bratislava 1986.

22. Trnavská univerzita v slovenských dejinách (zborník). Bratislava 1987.

23. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva. Zv. 3. — 4. Bratislava 1989.

« predcházajúca kapitola    |    
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.