E-mail (povinné):

Ján Silván:
Piesne

Dielo digitalizoval(i) Univerzitná knižnica v Bratislave.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 118 čitateľov

Spomoziž mi z hoře mého


(Tato písnička od Jana Sylvana před XXX. lety již vydána.
Zpívá se, jakž notováno.)


Spomoziž mi z hoře mého,
mocný, milý Bože!
Spomoziž z něho vyjíti,
nedaj zahynouti!
Vysvoboď z moci ďábelské,
jíž dosáh v zahradě rajské.

Nevinnost mou, dar najdražší,
ten jsem již potratil
v rodičích mých pro težký hřích,
kterýž Adam zplodil.
Nesrozuměl, když ve cti byl,
sobě i všem zle způsobil.

Jsem vždy smutný, na každý čas
neupokojený.
Jsa v velikém soužení,
žádám potěšení.
Nic chudšího nemůž býti,
nebť nemám co víc stratiti.

Odtud hříšný, nepoddaný
Bohu svému jsem byl,
světu, ďáblu, tělu svému
slepě k vuoli činil.
Nespomínajž mých všech zlostí,
večný Bože na výsosti.

Daj, ať z počtu jsem tvých veřných,
věčný, milý Bože,
ať jsem sproštěn všech žalostí,
pomoz mi k milosti.
Nadějeť k jinému nemám,
než že ty mi spomůžeš sám.
Ty znáš chvíli neb který čas,
jak se tobě líbí,
navštěviti, potěšiti,
žalosti sprostiti.
Vždycky čekám, v tebeť ufám,
až potešení tvé seznám.

Jsemť roztržen na vše strany,
nevím, co činiti.
Přikaž větruom pokušení,
ať jsú utišeni.
Rač mi víry přispořiti,
bez níž nemohu snic býti.

Poroučímť se milosti tvé,
spravuojž, ty cesty mé.
Rač mi býti vždy přítomen,
ať nejsem přemožen,
byť víc neřekl nepřítel muoj:
"Žeť jsem já vítěz a pán tvůj!"

V tomto boji kdož ostojí,
kohož ty se vzdálíš?
Kdo zahanben, neb přemožen,
nad kým ruku držíš?
Na nebi, na zemi není,
než v tobě samém spasení.

Ty jsi cesta, život, pravda,
tomu já tak věřím.
Ač rozcestí mnohé sem-tam,
však já na ně nedbám.
Ó, ať v světle tvém vždy chodím
a v temnostech nezabloudím!

Na tom světě mé bydlení
ať mi k zlému není.
Počet dnův mých, kteréž znáš sám,
pomoz, ať nezmrhám.
Ačkoli jest jich na mále,
daj, ať strávím k tvé cti, chvále.

Částka dnuov mých v zlém předešlá,
v marnotratných časích,
nic jiného nepřinesla
než strach za každý hřích,
věčné bídy zatracení,
žádám tvého vyproštění.

Milosrdný, dobrotivý
Spasiteli hříšných,
daj, ať jsem jeden z kajících,
tebe milujících,
čině z hříchův již pokání.
Ó, dajž v dobrém setrvání!

Pomsty věčné, jíž zlým chováš,
té mne rač zprostiti.
Jak sám ráčíš, v mém životě,
zde na tomto světě,
rač trestati, milosť dáti,
hříchův víc nespomínati.

Do skončení, rozloučení
mého v tomto světě
rač mi dáti předce státi
v kajícím životě,
míti tvé ospravedlnění
a potom s tebou bydlení.
Amen.
Ján Silván

— renesančný básnik, najstarší známy autor duchovnej poézie, pochádzajúci z územia Slovenska Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.