E-mail (povinné):

Ján Silván:
Piesne

Dielo digitalizoval(i) Univerzitná knižnica v Bratislave.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 118 čitateľov

Z hlubokosti volám k tobě


(písnička tato zpívá se na tu notu, jako o krále Ludvíka porážce, jakž tuto poznamenáno.
A jest složená léta 1536. v mých velikých těžkostech a protivenstvích.)


Z hlubokosti volám k tobě,
všemohúcí, věčný Bože,
rač lku pomoci mé pospěšiti,
nedej nepřáteluom svítěziti!

Pohlediž na mne z výsosti,
že nepřátel mých jest množství,
kteříž těžkosti mé vždy čekají,
ve dne v noci lsti mi ukládají.

Muži lstiví bez mé viny
soužili mne na vše strany,
ale ty, Pane, sám, obránce muoj,
pomsti, retuj, ať cítím prospěch tvuoj.

Ať by nepřátelé moji
z toho radosti nebrali
a řkouc: "Kde jest Buoh, jeho obránce?"
pravíc, žes' mě opustil do konce.

Najhorší věc: vymyšleně
pravíce všechno zlé na mne.
Běda tomu, kdož padnev jich ruce,
ukrutnejší nedvěda a lvice!

Znám to, že jsem človek hříšný,
Bože, tvuoj slouha nehodný,
jenž znáš mou nevinnost, mé myšlení,
an před tebou nic skrytého není!

Z pouhé zlosti, bez lítosti
hledí mé škody, lehkosti.
Ukrutnost jich kdož muož vypraviti,
jakž muož šelma najlitější býti!

Kopajíť mi jámu tmavou
a kladouc nástrahu hltavou,
ať bych mohl vždy od nich skažen býti,
chtíc mě v svá osídla ulapiti.
Ó, jedovatí hadové,
ó, najlitější vrahové,
řeči vaše - šípy velmi škodné,
usta vaše jedu, zlosti plné!

Vaše svědomí proklaté,
ač u vás to jest za svaté:
nevinného člověka zkaziti,
mocí světa lstive osočiti!

Žádné víry, náboženství,
v tech lidech nevery množství...
V oustech svých med a v srdcích jed nosí,
zuby svými huoř nežli had kouší.

Mardocheus, muž výborný,
v židovstvu velmi nábožný,
měl oběšen býti s nevinnými -
oběšen jest Aman s nevěrnými.

Tak vy, zradní falešníci,
jenž stavíte šibenici,
budete na ní sami zvěšeni!
Pán Buoh dá včas svým vysvobození.

Zrušíť švábský punt Kristus Pán,
který spuntoval ďábel sám.
Nebude již nadlouze trvati,
Páu Buoh jej až s kořenem vyvrátí.

A ty, Jezabel ukrutná,
kteráž srdce truchlá, smutná
na každý den bez viny morduješ,
lstivě soudíš a je kamenuješ,

musíš za to pomstu vzíti.
Budouť psi krev tvou střebati,
nepochová země těla tvého,
neb morduješ lidi Boha živého.
I ten Jidáš Škariotský
čekáť k sobě zrádce všecky,
kteříž nevinné zde prodávají,
pijí, jedí, za to rozkoš mají.

Toto vaše hodování
svatý Ján viděl v zjevení,
že jste žrali těla mučedlníkuov
a krev pili božích služebníkuov.

Pomoz, Kriste, Synu boží,
jenž jsi v božství Otci rovný,
šelmu hříchův mocně přemáhati,
daj do konce ve všem dobrém státi.

V protivenství, v pokušení,
rač dáti své posilnění.
Daj svatě živu býti zde v světě
a potom s tebou v věčném životě.
Amen.
Ján Silván

— renesančný básnik, najstarší známy autor duchovnej poézie, pochádzajúci z územia Slovenska Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.