Zlatý fond > Diela > Pavol Jozef Šafárik


E-mail (povinné):

Jaroslav Vlček:
Pavol Jozef Šafárik

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Alžbeta Malovcová, Alena Kopányiová, Silvia Harcsová, Andrea Kvasnicová, Eva Lužáková, Zuzana Šištíková, Karol Šefranko, Iveta Štefániková, Ivan Jarolín, Lucia Kancírová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 67 čitateľov

Poznámka

Najvernejší pohľad do Šafárikovho vnútra popri vlastných dielach otvárajú priateľské listy, z rôznych čias písané rôznym osobám. Z nich bolo vytlačených deväťdesiat českých listov z rokov 1821 — 28 Jánu Kollárovi (ČČM 1873, 119 n.; 1874, 54 n.; 1875, 134 n.; ďalšie nevytlačené použil K. Jireček); rad nemeckých listov z rokov 1830 — 37 Maciejowskému („Slovanský sborník“ III, 31 n.); nemecké listy z rokov 1833 — 45 Vostokovovi („Sbornik statej, čitannych v otdel. russk. jaz. i slovesn. imp. akad. nauk“, tom V, vypusk 2, SP 1873, 308 sl.); nemecké listy z r. 1835 — 58 Pogodinovi („Čtenija v imp. obšč. istorii i drevn. rossijskich pri mosk. univ.“ Izd. A. N. Popova, Moskva 1879, vyp. II, 135 sl.); české listy z r. 1838 — 57 Boďanskému (ktoré vydal P. A. Lavrov v Moskve 1895); české listy z r. 1825 — 27 Hamuljakovi (vo výpiskoch a v nepresnom slovenskom preklade vytlačené v „Sokole“ II, 1863, 65 n. a IV, 1865, 71 n.). Ostatná korešpondencia Šafárikova, s Mesičom (ČČM 1895, 78 n.) a inými, dotýka sa zväčša otázok čisto odborných.

Z celistvých životopisov Šafárikových platnosť pramennú má biografia od Vojtecha Šafárika, úprimná, so širokým rozhľadom a hlbokým poňatím vecí i osôb (starý „Slovník naučný“ IX, 1 n.); od Josefa Jirečka, vedecké snaženia šťastlivo oceňujúca („Österreichische Revue“,[33] Wien 1865, dritter Jgg., VIII. Bd., str. 1 n.); a od Konstantina Jirečka, založená na vzácnej novej rukopisnej látke („P. J. Šafařík mezi Jihoslovany“, v Prahe 1895): syn, zať i vnuk prispeli bohatou hrivnou k pravému pochopeniu vývoja i snáh Šafárikových. Tiež cestovné zápisky M. Pogodina („God v čužich krajach“[34] [1838], časť I, Moskva 1844, 111 sl.) z vlastného názoru podávajú o Šafárikovi všeličo zaujímavé. Takisto I. J. Hanušova „Gedächtnisrede“,[35] dňa 18. júna 1866 v Učenej spoločnosti po česky konaná pred šiestimi poslucháčmi (pražské „Sitzungsberichte“ 1866, I, 84 n.), dobre poúča, podávajúc i veľmi podrobný zoznam všetkých Šafárikových prác.

Z ostatnej predjubilejnej literatúry predmetu osobitnú zmienku zasluhujú epochálne štúdie Josefa Krála „O prosodii české“ („Listy filologické“ XX, 52 sl.), kde rozobral i „Počátky“ (časomiery a prízvuku týkajú sa tiež presné fyziologické bádania J. Krála a Mareša „Trvání hlásek a slabik objektivné míry“, tamže XX, 257 sl.); a J. M. Sobesťanskij „Učenija o nacionaľnych osobennosťach charaktera i juridičeskago byta drevnych Slavian“, Charkov 1892, najmä hlava 5, str. 40 n.: „Šafarik“, objasňujúca jeho herderstvo (pozri však aj prenikavý rozbor knihy a slovanského znovuzrodenia vôbec od M. Murka, Jagičov „Archiv für slav. Philologie“, Berlin XVI, 254 n.).

Literatúra jubilejná okrem K. Jirečkovho znamenitého príspevku bola hojná. J. B. a Š. Mišík opísali dedinku Kobeliarovo („Národnie noviny“ 1895, č. 56); Jos. Hanuš kráčal „Po stopách poesie P. J. Šafárika“ („Lumír“ 1895, č. 23 n.); Lubor Niederle dôkladne rozobral „Starožitnosti“ („Český časopis historický“ I, 143 n.); Jiří Polívka poukázal na Šafárikove zásluhy o dejiny písomníctva slovanského (tamže str. 166 n.), o jazykospyt i paleografiu („Listy filologické“ XXII, 249 n.); a mnohí iní po iných stránkach objasňovali veľkého učenca. Starostlivo vybranú literatúru a podrobne, presne ocenenú s naprostou znalosťou vecí nájdeš od M. Murka, „Archiv für slaw. Phil.“ XVIII, 557 n.

Časťou tejto jubilejnej literatúry boli i moje state v „Našej dobe“ II, 673 n., „Č. čas. hist.“ I, 137 n., v „Listoch filologických“ XXII, 245 n. a „Časopis Matice moravskej“ XIX, 293 n. Tu ich podávam ako celok novospracovaný, čiastočne skrátený, čiastočne doplnený.

V Prahe dňa 1. novembra 1896.[33] „Österreichische Revue“ — „Rakúska revue“

[34] „God v čužich krajach“ — „Rok v cudzích zemiach“

[35] „Gedächtnisrede“ — „Spomienková reč“

« predcházajúca kapitola    |    
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.