E-mail (povinné):

Ľudovít Gašpar-Zaosek:
Čudný pán

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Daniel Winter, Lucia Muráriková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 30 čitateľov


 

Čudný pán

Nie len medzi ľudom ženským sú mnohé čudné osoby, ktoré akoby na iné tu na svete neboly, len iných sekírovať a trápiť; ale veru — čo odtajiť nemôžeme — sú aj medzi mužským ľudom takí a to mnohí, ktorí su tiež „čudní“. — Vieš, tak medzi nami povedano, my mužskí by sme sa mali hanbiť za takýchto ženskej nátury, nervóznych a hysteričných čudných mužských ľudí! Veru by o takýchto ľuďoch nášho mužského pohlavia ani nehovoril, keby ženy moje spisy čítavaly, aby im radosti nenarobil, že aj medzi nami sú tiež čudní chlapi. Poneváč ale veľmi málo žien číta Zaoska, tak my mužskí smelo si môžeme chyby naše na oči vyhadzovať, aby sme sa polepšili prv, nežli by sa to ženy dozvedely; lebo keď sa raz dozvedia, že Zaosek svojou zmetačkou aj nás mužských oprašuje, stavil by sa, že si ženy hneď pokúpia „Spisy Zaoska“, aby — nakoľko ich jazyk nestačí mužských ohovárať — tuto hľa našly chyby mužské.

Teda je aj medzi nami, mužským ľudom, tiež čudný národ, tak medzi tými, čo fajčia, ako aj medzi tými, čo nefajčia.

Mnohý vojak vie rozprávať, ako nemohol nikdy feldveblovi po vôli spraviť, lebo feldvebel bol čudný, sekantný, frflavý. — U niektorého majstra remeselníka žiaden tovaryš nechcel zostať, lebo majster v každom ho dával do príčiny a na všetko sa potknul. — Mnohý poštovný sluha a kočiš zavesil na klinec svoju uniformu a postilionsku trúbu, lebo u postmajstra nemohol vydržať; taký čudný, sekantný bol, že len mučil človeka. — Mnohý rychtár do kúta odložil rychtársku palicu, lebo od čudného a svoje mušky majúceho pána slúžneho nič iného, ako hrešenia, výčitky musel vždy počúvať. — Mnohá žena od svojho chorého muža za svoju starosť, opateru, bedlivosť, prácu a trpelivosť dostane nevďačné výčitky a sekatúry. Ba ešte aj to trpelivé hoviadko, vôl a kôň, musí často mučedelnícky život viesť, nie preto, že by bolo lenivé — ono robí a ťahá tak dobre, ako len môže — ale preto, že je kočiš čudný.

1. To najčudnejšie pri tom čudnom je ale to, že tí čudní obyčajne nevedia a neveria, že chyba je v ních samých. Ich nervy sú falošne naladené a preto týmto ľuďom sa to stáva, čo niektorému psovi: bárs na ktorýkoľvek zvon zvonia na väži, jemu to v uchu robí vždy boľasť a preto vyje.

Preto aj čudný človek nad malou vecou sa rozhorčí a strašne nešťastným sa cíti pre zlosť sveta. Raz mu služka alebo žena zle posteľ postlala; zase mäso nebolo dobré, ono malo byť od sviečkovej pečienky; raz mu (to hrúza len povedať) mucha padla do polievky; raz sú kachle horúce, druhý raz zase studené; tu zase pantofle nie sú na svojom mieste; voda mala odstáť — druhý raz nebola dosť čerstvá; služka nemala v kuchyni tak nahlas drevo štiepať, druhý raz zase hreší, že súsedov syn na ulici s bičom plieska. — Tu mi padne na myseľ, ako bude, keď takýto človek raz do dlhej a boľastnej nemoci padne?

2. Mnohý čudný človek býva namyslený: „Druhý mňa nerešpektuje, neváži ma dosť; to si ja nesmiem nechať robiť, ja si musím ohľad brať na môj stav a na moju česť.“

Takýto namyslený človek často tak vykukáva, ako plachá mačka z pivničnej diery: zdáliž ho pozdravia? Či mu jeho pravý titul dajú? Či ten a ten sa len širáka dotknul a či ho dostatočne s hlavy složil pri pozdravení? Či tí dvaja tam naňho kukali a či sa smiali, keď prešiel? — Každá protimluva ho veľmi nahnevá, lebo akože to môže jeden na svete lepšie vedieť, ako takáto nad mieru múdra hlava?! Sú aj tak namyslení ľudia, že sa obrazenými cítia, keď si pomyslia, že kazateľ na nich cielil a zato neidú viac na kázeň. A niektorý je na celý svet zlý a hnevá se, že ho k tomu, alebo inému úradu nevymenovali, kde už šikovnejšieho ani najsť nemohli, než jeho.

3. Je jedna sorta čudných, ktorých čudnosť zakladá sa na hlúposti, z ktorej často aj u učených ľudí sa vo väčšej zásobe nachádza. Zaiste hlúpe je to, keď kto nevie hlavnú vec od bočnej veci oddeliť — a to práve robia čudní, zvlášte, že často pre takú maličkosť také špektákle a hurty stvárajú, akoby bol kto dom prevalil. Keď v nejakom liste je jedno slovo pretreté, abo nájde sa v ňom černidlová dolka — čo to za impertinencia, žiadneho rešpektu nemať! Keď služka pri prestieraní na stôl trochu zašromoce s tanierami — čo to za ľahkomyseľná, ťarbavá stvora, že na krehkosť tanierov a na panské uši nemyslí!

Jedna žena mi vyprávala, ako ona pre čudnosť svojho muža hodiny vždy naprávať musela. Náramne sa hneval, keď práve, ako hodiny bily, nemal polievku na stole. Keď nebolo možno polievku tak chytro na hodinu spraviť, alebo keď žena iné práce mala a ďalej v kuchyni čakať nemohla, kým ruka na hodinách na tú hodinu nedošla: tak žena tú ruku hodinovú sama ďalej potisla, aby sa čudný muž nerozpajedil.

4. Takíto čudní patria viacej-menej ku farizeom, o ktorých Spasiteľ povedal, že v oku bližného vidia slamku, vo vlastnom oku ale nechcú zbadať celé brvno. Maličkosti, nepatrné chyby, často aj poriadne držanie sa bližného tak rozpajedia čudného, akoby sa vo svete, od kedy stojí, takýto zločin nikdy nebol stal ešte. Pravda, tvoj bližný je nezdvorilý, nevďačný, lenivý, neverný v tvojej službe, oklame ťa, je tvrdohlavý, robí to, čo ty nemôžeš sniesť, málo rešpektu ukáže atď. — Ó, ty farizej, akože to ty robíš oproti Bohu? Si-li nie nezdvorilý, keď do kostola vkročíš, kde v tabernakulume tvoj Pán a Spasiteľ je, alebo pod sv. omšou sa v stolici na široko rozložíš a sedíš, keď druhí kľačia? Nie si nevďačný proti Bohu za toľké dobrodenia, keď ho hriechami obrážaš? Neobrážaš-li denne Boha s rečami, skutkami, myšlienkami? Aký máš rešpekt pred Bohom, keď v jeho prítomnosti hrešíš?

S človekom pri súde po smrti práve tak budú zachádzať, milostive, alebo prísne aj čo do toho namenšieho hriechu, ako bol on navyklý sa držať proti svojmu bližnému. Tu ale čudní najhoršie pochodia, lebo práve oni najmenšie chyby bližného najostrejšie berú. Mnoho záleží na tom, aby si túto zelinu vykorenil prv, nežli sa dostaneš do cmítera.

Recept pre teba je: rozjímaj niečo nad umučením Spasiteľa, pros o trpezlivosť denne; odpusť hneď, kto ťa urazil a odpros aj ty urazeného od teba bližného. Kázeň tebe držať neidem, máš vlastného kňaza a spovedeľníka, poraď sa s ním v záležitosti duše tvojej a predejdi s dobrým príkladom čudné ženy, lebo — medzi nami povedalo — čudnosť u mužského je veru špatnejšia vec, nežli u nejakej nervôznej a hysterično zjašenej baby, slabšieho to stvorenia od muža.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.