Zlatý fond > Diela > Malý dopisovateľ


E-mail (povinné):

Jozef Gašparík-Leštinský:
Malý dopisovateľ

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Monika Harabinová, Katarína Tínesová, Peter Páleník, Michal Maga.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 37 čitateľov

VI. Listy blahoželacie

1. Kamarát píše kamarátovi na deň mena

V Lipovänoch, 24. júna 1912

Drahý kamarát Janko!

Príjmi k dnešným Tvojim meninám moje srdečné blahoželanie. Nech Ťa Pán Boh živí a dá, aby sme i na budúce boli vždy dobrými kamarátmi a úprimnými priateľmi. Srdečne Ťa pozdravuje

Tvoj verný kamarát

Jožko

2. Priateľka blahoželá priateľke k meninám

V Jedlinove, 23. júla 1912

Drahá Olinka!

Ty máš dnes mena a ja si Ťa nemôžem dnes tak vyobjímať a vybozkávať, ako som to mohla urobiť teraz rok, keď si bola doma. Preto len touto cestou Ťa dnes srdečne pozdravujem a prajem Ti z celého srdca, aby Ti milý Pán Boh dal zdravia a všetkých potrebných darov. On sám nech Ťa chráni od všetkého zlého a dá, aby si sa mi čím skôr šťastlive domov vrátila.

V duchu Ťa objíma a bozkáva

Tvoja verná priateľka

Anča

3. Odpoveď na to a podobné blahoželanie

V Orechovciach, 26. júla 1912

Drahá Anička!

Ďakujem Ti za úprimné blahoželanie ku dňu môjho mena a podobne prajem i ja Tebe od Hospodina všetko dobré. On sám nech i Tebe udelí v hojnej miere všetkého, čo Ti za dobré a osožné uzná! Srdečne Ťa pozdravuje a bozkáva

Tvoja verná priateľka

Oľga

4. List dcéry otcovi na deň mena

V Tešíne, 19. marca 1912

Drahý Otecko môj!

Po prvý raz v mojom živote listovne Ti blahoželám ku dňu Tvojho mena. Milšie by mi síce bolo, keby som Ti mohla osobne pobozkať ruku a vrelým objatím prejaviť city môjho srdca; ale darmo je: musím to len písomne urobiť.

Nuž nech Ti milý Pán Boh udelí zdravia, nech predĺži dni života Tvojho a sám nech Ti pomáha v Tvojich ťažkých prácach a dá, aby si i ďalej vládal starať sa o nás a my aby sme sa s Tebou ešte dlho tešili a pri Tvojom otcovskom boku dobre sa cítili.

To samé prajem i mamičke a prosím Pána Boha, aby vyslyšal túto úprimnú prosbu

Vašej poslušnej dcéry

Anny

5. List dcérky matke na deň mena

Vo Vysočanoch, 26. júla 1912

Drahá Mamička!

Nie len dnes, v deň Tvojho mena, ale každý deň, vždy a všade Ti zo srdca prajem, aby Ťa Pán Boh spolu i s naším drahým oteckom ešte dlho v dobrom zdraví živil a požehnaním Svojím sprevádzal všetky Vaše dobré kroky!

V duchu Ťa bozkáva

Tvoja poslušná dcéra

Oľga

6. List vnuka starému otcovi na mena

V Nižňanoch, 26. ang. 1912

Drahý Starý otecko!

Ku dňu Tvojich vzácnych menín a spolu i ku dňu Tvojich 80 ročných narodzenín prajem Ti od Hospodina dobrého a stáleho zdravia. On sám nech Ti udelí čerstvosti, sily, spokojnosti a dá, aby sme sa ešte dlho mohli s Tebou tešiť. On sám nech spravuje a vedie slabú loďku Tvojho života na rozbúrenom mori tohoto sveta do prístavu pokoja a večnej blaženosti!

Toto všetko Ti zo srdca praje a v duchu Ťa bozkáva Tvoj

milujúci Ťa vnuk

Milko

7. List syna rodičom na vianoce

V Koreňanoch, 23. dec. 1912

Drahí Rodičia!

Keď tento môj lístok dostanete, iste budete už sedať k vianočnému stolu, pri ktorom teraz po prvý raz nebudem sa môcť spolu s Vami potešiť z narodenia Syna Božieho, Pána, a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, a zaspievať si s Vami tú milú vianočnú pieseň „Čas radosti, veselosti“. Budem Vám iste chybeť, no uspokojte sa! Veď keď i telesne vzdialený som od Vás, ale v duchu iste budem s Vami a medzi Vami.

Želám si len to, aby Vás tieto moje riadky našly v dobrom zdraví a prajem Vám, aby sám ten narodený Spasiteľ udelil Vám pravej vianočnej radosti a blaženosti.

Srdečne Vás pozdravujem a v duchu bozkávam. Váš

vzdialený syn

Janko

8. List rodičom k novému roku

V Medzihorí, 31. dec. 1912

Drahí Rodičia!

Tento lístoček, ktorý Vám píšem ešte v starom roku, dostane sa Vám do rúk už len v prvé ráno roku nového. Lebo veď vlastne tak chcem, aby Ste ho dostali hneď na úsvite nového roku a aby Ste si z neho vyčítali moje srdečné novoročné blahoželanie.

Nuž prajem Vám, Rodičia moji drahí, aby Vás Hospodin v tomto nastávajúcom roku chránil od všetkého zlého a korunoval všetky Vaše dobré práce a namáhania Svojím Otcovským požehnaním! On sám nech Vám stále udeľuje zdravia, sily, trpelivosti i potechy v tieto krušné časy a nech nás všetkých zavaruje od hriechu a časného i večného nešťastia! On sám nech udeľuje nie len nám, ale i všetkým našim spolubratom a spolusestrám na každý deň milosti Svojej v hojnej miere a nech všemohúca a štedrá ruka Jeho stále obsýpa nás Svojím duchovným i telesným požehnaním. Pritom nech nás vedie po cestách pravých a sám nech nás naučí žiť podľa Svojej svätej vôle. Milosť Jeho nech prebýva v nás i vôkol nás časne i večne!

S tým Vás srdečne pozdravuje a v duchu objíma

Váš úprimný syn

Janko

« predcházajúca kapitola    |    Jozef Gašparík-Leštinský

— vydavateľ, kníhkupec, publicista, autor mnohých textov piesní evanjelického spevníka Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.