Zlatý fond > Spisovatelia > Adolf Peter Záturecký

Adolf Peter Záturecký

(* 1837 Liptovská Sielnica — † 1904 Brezno)— folklorista, básnik, prozaik, ev. kňaz a pedagóg


Životopis Adolfa Petra Zátureckého:

V rokoch 1851 – 1854 študoval na gymnáziách v Kežmarku a Modre, od roku 1854 pôsobil ako učiteľ v Liptovskej Sielnici a od roku 1865 v Brezne. Odrazom jeho pedagogickej činnosti a záujmu o výchovu ľudu sú početné články a state vo viacerých novinách, časopisoch a kalendároch (Národné noviny, Obzor, Dom a škola, Priateľ školy a literatúry, Včelka, Škola a život); pre školy a samoukov zostavil a vydal Slovenskú mluvnicu (1891). Aj Zátureckého literárne ambície zostali poznačené ľudovýchovným a didaktickým pôsobením: je autorom adaptácie nemeckej náboženskej poviedky Tomáš Nápravník (1873), pre deti zveršoval mravné poučenia Hájiček (1879), pre potreby učiteľov v školskej praxi zostavil zbierku príležitostných vinšov Vinšovník (1880). Za najprínosnejšiu oblasť jeho pôsobenia sa považuje zbieranie a vydávanie slovesného folklóru. Špecializoval sa na krátke formy, hádanky a frazeologické útvary. Pod pseudonymom Borovohájsky vydal v roku 1894 zbierku Slovenské hádanky, ktorá dlho predstavovala jediné vydanie tohto žánru folklórneho materiálu; v roku 1897 vydal v Prahe nákladom Českej akadémie Slovenská přísloví, pořekadla a úsloví. Táto monumentálna zbierka obsahujúca približne 13 000 položiek je výsledkom autorovho viac ako tridsaťročného bádateľského úsilia v oblasti príslovníctva. V dobovom medzinárodnom kontexte prevýšila všetky obdobné zbierky a jej vedecká úroveň (triedenie a usporiadanie materiálu, odkazy na inonárodné zbierky prísloví, jazykové spracovanie) bola vysoko vyzdvihovaná.

Literatúra

DROPPOVÁ, Ľubica: Etnické obrazy a stereotypy v slovenských prísloviach zo zbierky Adolfa Petra Zátureckého. In: Studia Academica Slovaca. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, roč. 26, 1997.

MELICHERČÍK, Andrej: Adolf Peter Záturecký a slovenské príslovia. In: Záturecký, Adolf Peter: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava : Slovenský Tatran, 2006, s. 790 — 813.

MLACEK, Jozef: Na storočnicu Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví Adolfa Petra Zátureckého. In: Kultúra slova, roč. 31, 1997, s. 72 — 82.

MLACEK, Jozef: Príspevky k jazykovej charakteristike Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví Adolfa Petra Zátureckého. In: Studia Academica Slovaca. Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, roč. 26, 1997, s. 72 — 82.

PROFANTOVÁ, Zuzana: Príslovia na Slovensku a ich kultúrne kontexty. In: Slovenské príslovia a porekadlá, zv. I — II. Výber zo zbierky A. P. Zátureckého. Bratislava : Nestor, 1996.

ZÁTURECKÝ, Adolf Peter: Predhovor k prvému vydaniu Slovenských prísloví, porekadiel a úsloví. In: Záturecký, Adolf Peter: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava : Slovenský Tatran, 2006, s. 735 — 744.

Adolf Peter Záturecký na mape


Adolf Peter Záturecký vo fotografiách a portrétoch:

  • Adolf Peter Záturecký - fotografia alebo portrét
  • Adolf Peter Záturecký - fotografia alebo portrét
Adolf Peter Záturecký - fotografia

— folklorista, básnik, prozaik, ev. kňaz a pedagóg


Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.