E-mail (povinné):

Jozef Gašparík-Leštinský:
Pod lipkou

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Daniel Winter, Kristián Leško.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 45 čitateľov

II. Náš občiansky rok

Nový rok

Nový rok! — nuž s novým vzdychom upieram zrak do neba, lebo len Ten, čo tam trôni, dá človeku, čo treba. Nový rok! — nuž udeľ, Bože, Slovákovi nových síl, aby svojou čestnou prácou premáhal tiaž trpkých chvíľ. Nový rok! — nuž daj Boh šťastia všetkým naším rodákom, ale zvlášte svojmu rodu verným, čestným Slovákom! 1893

Tri krále

Traja králi od východu klaňajú sa Kristovi a Herodes kráľ Mu v strachu výrok smrti vysloví. Dá povraždiť všetky deti, aby Kristus zahynul, ale márne — Herodes kráľ cieľa svojho sa minul. Herodesi v svete i dnes trýznia deti nevinné, ale zato zaslúžený trest Boží ich neminie. 1893

Pôst

Postil Kristus v šírej púšti, diabol k Nemu priplazí; lež zpät ide, lebo Pán ho Božím slovom porazí. I ty, drahý môj národe, pokúšaný z mnoho strán, proti všetkým pokúšeniam bojuj mužne, ako Pán. Menovite nikdy never nepriateľom na sľuby; drž sa mužne a tá mužnosť všetkých diablov zahubí. 1893

Veľký Piatok

„Ukrižuj ho! ukrižuj ho!“ zkríkla luza najatá — a hneď večná svätá Pravda bola na kríž napätá. Potom keď Ju s kríža sňali, zavreli Ju do hrobu, dali pod stráž, by Ju večne uvalili v porobu. I slovenskú našu pravdu hriešny svet vždy križuje, ale práve tým náš národ k víťazstvu sa zbližuje. 1893

Veľká noc

Halleluja! Halleluja! Vykupiteľ z hrobu vstal! žije naša večná spása! On v ňom krátku dobu spal. Žije Pravda, žije Kristus, divoká zlosť sa trasie a my smelo vinieme sa k našej Láske a Spáse. K Tebe vinie sa náš národ, lebo verí, ó Pane, že aj naša zbitá pravda skoro z hrobu povstane. 1893

Vstúpenie

Vstúpil Kristus na nebesá do príbytku večného a otvoril nebies bránu pre kresťana verného. Sediac Bohu po pravici, hľadí ztade vždy na nás a tam v láske k človečenstvu primlúva sa i za nás. Ó primlúvaj sa len, Pane, stále, každú hodinu, za slovenskú utlačenú a ubitú rodinu! 1893

Turíce

Stúpil s neba prisľúbený Utešiteľ Duch Svätý, nuž nemôže mlčať nikto, koho ten Duch posvätí. Ale smelo hlása pravdu pred vladárom i kňazom a smelosťou bezhraničnou každý stal sa víťazom. I ty, rod môj, máš dar Ducha, nuž vrav pravdu do očí: pravda musí vždy zvíťaziť, zmizne, kto ju otročí. 1893

Advent

Už sa blíži príchod spásy všetkým sveta národom: príde koniec všetkým krivdám, pokúšeniam a svodom. Príde Kristus — On rozrumí, zničí ríšu satana a celému svetu sám Boh predstaví Ho za Pána. Ó príďže, Ty spáso večná, i nám biednym daj, čo máš: vysvoboď nás, vymaň, vykúp a spas celý národ náš! 1898

Vianoce

Narodil sa Vykupiteľ, spása všetkých národov, ktorý milosť svoju vznáša nad zemou i nad vodou. Narodil sa Vykupiteľ: nebojme sa, rodáci, láska Jeho žehná i nám pri práci i po práci. Narodil sa Vykupiteľ, narodil sa i pre nás, On vykúpi aj náš národ, On i z hrobu zdvihne nás. 1893
Jozef Gašparík-Leštinský

— vydavateľ, kníhkupec, publicista, autor mnohých textov piesní evanjelického spevníka Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.