Zlatý fond > Diela > Reč na Slovanskom sjazde roku 1848

Pavol Jozef Šafárik:
Reč na Slovanskom sjazde roku 1848

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Robert Zvonár, Daniel Winter, Ida Paulovičová, Peter Páleník.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 42 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Pavol Jozef Šafárik
Názov diela: Reč na Slovanskom sjazde roku 1848
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2011

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Robert Zvonár
Daniel Winter
Ida Paulovičová
Peter Páleník

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Pavol Jozef Šafárik
Názov diela: Literatúra, jazyk, spoločnosť
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1961
Počet strán: 397

Editori pôvodného vydania:

Daniel Šulc [zodpovedný redaktor]
Jozef Ambruš [spracoval vysvetlivky]
Valéria Betáková [preložila]
Rudolf Beták [preložil]
Jozef Nižnanský [preložil]
Karol Rosenbaum [zostavil výber a napísal úvod a bibliografické poznámky]
POZNÁMKY:

Edičná poznámka

Pre výber zo Šafárikových prác úzko sa dotýkajúcich národnej kultúry, zvolili sme názov: Literatúra, jazyk, spoločnosť. Úmyslom výberu bolo predstaviť Šafárika predovšetkým v jeho názoroch na otázky literatúry, dať nazrieť aj do jeho postoja k problémom jazyka a napokon poukázať aj na Šafárikov občiansky postoj. Aby sme tento cieľ splnili, vybrali sme niektoré menšie Šafárikove práce alebo z väčších diel a celkov volili sme ucelenejšie úryvky. Dôležitým prameňom pre poznanie Šafárikových náhľadov je jeho korešpondencia. Aj z nej vybrali sme niektoré časti, ktoré predkladáme čitateľovi v chronologickom poradí. Tematicky dotýkajú sa vyššie uvedeného vymedzenia. Za osobitne dôležité sme považovali listy P. J. Šafárika Jánovi Kollárovi. Sú prameňom pre poznanie vzťahu našich významných obrodeneckých spisovateľov a buditeľov a preto výber z nich podávame v osobitnej časti a v pôvodnom jazyku, na ktorom vidieť stopy po Šafárikových teóriách spisovného jazyka Slovákov.

Všetky práce Šafárikove podávame v slovenskom preklade, ktorý pripravili V. a R. Betákovci (z nemeckých textov) a J. Nižnanský (z českých textov). Urobili sme to preto, aby sme čo najviac priblížili čitateľovi Šafárikove práce, ktoré sú (okrem poézie) dnes ťažko prístupné. Výberom chceme prispieť z príležitosti stého výročia Šafárikovej smrti k bližšiemu oboznámeniu sa nášho čitateľa s niektorými časťami rozľahlého vedcovho diela. Zamerali sme sa z veľkej časti na práce s domácou látkou, no uvádzame aj state alebo úryvky o problémoch iných národných kultúr. Pri usporiadaní postupujeme chronologicky, aby čitateľ mohol si predstaviť Šafárikov vedecký vývin. Osobitne vydeľujeme Šafárikove listy Jánovi Kollárovi a úryvky z listov, písaných priateľom a spolupracovníkom. Niektoré názvy sme volili sami a to podľa charakteru jednotlivých statí a úryvkov a v zmysle koncepcie výberu. Pôvodné názvy uvádzame v bibliografických poznámkach.

Bibliografická poznámka

Reč na Slovanskom sjazde roku 1848. Uverejnené v práci V. Žáčka, Slovanský sjezd 1848 str. 24 — 8 pod názvom „Řeč Pavla Josefa Šafaříka na Slovanském sjezdu r. 1848.“


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.