Zlatý fond > Diela > Listy Jána Francisciho 1


E-mail (povinné):

Ján Francisci:
Listy Jána Francisciho 1

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Michal Belička, Eva Lužáková, Eva Lužáková, Dušan Kroliak, Marián André, Lucia Olosová, Jana Jamrišková, Darina Kotlárová, Monika Kralovičová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 22 čitateľov


 

1849

Poznam. pre toho, kto by…[1296]

List 95. Michalovi Bakulinymu

Martos[1297] 6-ho marca 1849[1298]

Braček Miško!

Ako vidíš ja som v Martošu i s Vychodilom. Veselý s Mahásilom[1299] je v Ó Gyalya. Naša služba tu v Martošu je vorposty a patroly. Martos je špatné s trsti a blata vystavené otočenou vodou[1300] pri Komárne hniezdo. No ale čo Teba do toho, keď si nie tu.

Poslal si pre peniaze.[1301] Ja by Ti rád poslal, keby som mohol. Ale do tedy, kým sa kriegskomisárovi s mužstvom nepredstavíš, nemôžem poslať ani grajciara, lebo len na toľkých chlapov a na také šarže dostávam, akých on odčítal a videl a na aké som mu listy oddal.

Jestli sem neprídeš, nemôžem Ti nič poslať. Či máš prísť, lebo neprísť, to si sám rozváž. Ja Ti nechcem ani radu ani rozkaz dávať, aby si ma neobviňoval, ak by zle vypadlo.

Ja som tu, a inšie som urobiť nemohol, keď som raz provisorno komando od Janečeka prijal.[1302] Ak by mi boli chlapi cestou sa rozišli, bol by i ja sem nedošiel, a povedať som tiež nič nemohol.

Prísahu sme znova zložili proti Maďarom načas vojny bojovať. Peniaze poriadne budeme dostávať napredok. Biele šaty a čižmy detto dostaneme. Munícia a patrontašky prídu z Leopoldova za nami.[1303] Šarže všetky ostali s tým rozdielom, že Sondanovič sa stal lieutenentom, Popučič ostal riadnym doktorom s gážou lietenenta, Hulul odišiel, Leypek podobne a Tibiger príde za pisára ko mne s gážou strážomníka.[1304] Ostatné šarže a gáže sú potvrdené. Poriadok bude prísny v corpusu, ale aj povinnosť a zodpovednosť prísnejšia. Najväčšiu ťažkosť mi budú robiť počty predošlé a všetky tie zamotaniny, ktoré ja nerozumiem, jestli sa Janeček nenavráti. Medzitým ja sa do toho miešať nebudem a len z prijatých peňazí počty skladať budem.

O Janečkovi Šimunič hovoril, že nemá viac kreditu,[1305] že na jeho poistenia viacej nič nedá a písal i do Viedni, aby na jeho meno viac nič nedali.

Teda braček Miško, urob čo a ako chceš, ja som už tu.[1306] Ostatne, keď sme už raz tu, stálo by za prácu, aby sme dačo ukázali, velmo by nás rozumie sa viac bolo treba ako nás je, lebo nás všetko do hromady niet viac ako 300.

Pozdrav tam všetkých dobrých ľudí, u Kolenich[1307] vykonaj pekné a srdečné pozdravenie. A ak ma tu delá alebo čikošské kopytá alebo vrany roznosia a Ty sa vrátiš k mojim drahým, pozdrav ich, pozdrav ich nastotisíckrát, pozdrav i Sinec[1308] náš!

Duplovky môžeš poslať alebo doniesť.

5 zlatiek Ti posielam, ale nie, kto zná, či by ti ich oddali.

Zbohom braček!

Ns. Ak prídeš zober všetkých ľudí, aby si s celou kompániou[1309] prišiel a v Leopoldove sa eguipisuj.[1310] Slabých ľudí a mladých chlapcov neber na galibu.

Zbohom!

Tvoj Janko

List 96. Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

V Račišdorfe[1311] 28/7 1849[1312]

Drahí bratia.

Aspon pár slov, lebo Zapfenstreich[1313] už odbili.

Od Hodžu[1314] prišiel kuriér z Oravy z Kubína, volá nás hore abo všetkých, abo aspon jednu stotinu. Turiec Zay[1315] spravuje, pod presidium K. Zatureckého,[1316] — Orava je čistá od Maďarov, v Liptove guerilstva žije, tak že Hodža domov ísť si netrúfa. Nedávno vzali v Hrádku 30.000 zl. Kurier bol vyslaný i do Holomúca[1317] pre zbroj a muníciu od Hodžu pre dobrovolníctvo tam sa zorganizuvat majúce. Ale nedostal nič, ani nedostane nič, iba skrze Lewartovského.[1318] Že vraj všetko na zápusť[1319] pôjde pod zbroj, lebo sa už pomsty cit zapálil v Slovákoch.

Z ohladu našej prísahy[1320] a druhých okolností šiel Lewartovský do Viedni a pôjde k adjutantovi jeho Jasnosti. Slubuje si vykonať Gleichstellung mit der Armee.[1321] Naše pisme značne vybledlo pod perom Daxnerovym[1322] a nevypadlo tak, ako som Vám písal popredku. Lewartovský znamenite písal a lad pri distr. komande tak prelomil, že mu všetko bolo slúbené.

Distr. komandu v Prešporku prejal Te. M-L. Gedeon,[1323] Kempen je pri budinskom. Váš list[1324] musí ta za Kempenom.

Tí Skaličania sa nechcú verbuvať — ja som tým kujonom bodákmi hrozil pred frontem na prostried rinku. Sto striel sa im do matera!

Zbohom Váš Fr. R.[1296] Tu je rukou P. Dobšinského napísaná poznámka, ktorú som odtlačil na začiatku poznámky k listu.

[1297] Martoš — obec pri Komárne, od roku 1958 sa nazýva Martovce

[1298] List má 2 strany s adresou na zadnej strane. Uložený je v LAMS v Martine, sign. A 351.

Adresa znie: P. Michalu Bakulinymu kapitánovi dobrovoľníkov slovenských na Mijave.

[1299] Spoloční známi bližšie neurčení. Boli v obci Stará Ďala — Hurbanovo.

[1300] Martovce ležia na sútoku Nitry a Žitavy.

[1301] Peniaze na žold pre povstalcov tzv. druhej výpravy. Ján Francisci spolu s Daxnerom a Bakulinym 12. januára boli prepustení z väzenia v Pešti a rozhodli sa vstúpiť medzi slovenských dobrovoľníkov, ktorí v tom čase boli pri Leopoldove vo Verešvári-Červeníku. Ich veliteľ Bernard Janeček mal okolo 900 mužov a nedostatok dôstojníkov. Vymenoval ich za kapitánov. Francisciho za svojho zástupcu a Daxnera za politického zástupcu pre styk s obyvateľstvom. Dobrovoľnícky zbor dostával žold — plat z cisárskych peňazí od generála Šimoniča — kapitáni po 1 zl. denne, poručíci a nadporučíci po 40 grajciarov a mužstvo po 5 grajciarov cisár. meny.

[1302] 24. februára 1849 poveril Janeček J. Francisciho vedením dobrovoľníckeho zboru (pozri J. Francisci: Vlastný životopis, SP 1909, s. 91), ktorému velil do 10. mája 1849.

[1303] Materiálne vybavenie zboru bolo veľmi zlé, mali nedokonalú, veľmi rôznorodú výzbroj a výstroj.

[1304] Podrobnejšie údaje o uvedených nepoznáme.

[1305] Janeček sa nevrátil, nemal záujem bojovať pod vedením generála Šimoniča. Francisci ho našiel v novembri v Bratislave vo väzení.

[1306] Koncom februára a začiatkom marca dobrovoľnícky zbor sa presunul od Leopoldova cez Nitru, Komjatice, Nové Zámky, Starú Ďalu (Ó Gyalu — dnešné Hurbanovo) ku Komárnu do Martoviec.

[1307] M. Bakuliny bol so svojou stotinou na Myjave, preto mal pozdraviť Koleničovcov — Francisciho známych z hrania divadiel.

[1308] Sinec náš — vrch v Gemeri

[1309] Kompánia — stotina dobrovoľníckeho vojska

[1310] Eguipisuj — prihlás sa

[1311] Račišdorf — dnešná Rača, časť Bratislavy, kde v tom čase bol vojenský tábor slovenských dobrovoľníkov.

[1312] List má 2 strany (17 × 22 cm), je zložený, zapečatený, s časťou voskovej pečate. Uložený je v LAMS v Martine, sign. M 23 B 26. Adresa je na zadnej strane listu:

Jeho blahorodí p. Milosl. Hurbanovi hlásatelovi cisársko národného práva a slobody v Skalici.

[1313] Slabo čitateľné slovo — asi Zapfenstreich — z nem. večierka.

[1314] M. M. Hodžu

[1315] Barón Karol Zay

[1316] Karol Záturecký — stoličný fiškál Turčianskej stolice

[1317] Olomouc — hlavný stan a sídlo cisára

[1318] Barón Henrich Lewartowski (1810 — 1875) — príslušník starej poľskej rodiny. Bol v druhej i tretej slovenskej výprave. V druhej v hodnosti stotníka bol náčelníkom štábu podpluk. Frischeisena. Tretej výprave v hodnosti majora velil. Presadil, aby dobrovoľníci boli považovaní za rovnocenných s cisárskym vojskom. Zaviedol slovenské velenie, uskutočňoval obnovu slovenských úradov. Po rozpustení dobrovoľníkov vrátil sa do cisárskej armády. Sympatizoval so slovenskými požiadavkami — v spise poslanom vláde navrhol odčleniť Slovensko od Uhorska a utvoriť z neho osobitnú korunnú krajinu.

[1319] Zápusť — zátvor

[1320] Prísaha slovenského zboru sa uskutočnila 29. júna 1849 v Rači za prítomnosti Štúra, Hurbana a Hodžu.

[1321] Z nem. — rovnoprávne postavenie s armádou

[1322] Štefan Marko Daxner mal ostré, účinné pero — dobrú argumentáciu a štylizáciu.

[1323] Veliteľom distr. komandy prešporskej bol Gedeon, veliteľom budínskej bol Kempen.

[1324] List J. M. Hurbana nepoznáme.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.