Zlatý fond > Diela > Národnie spievanky 2 – Hudba a tanec


E-mail (povinné):

Ján Kollár:
Národnie spievanky 2 – Hudba a tanec

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Katarína Sedliaková, Karol Šefranko, Katarína Maljarová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 135 čitateľov

Hudba a tanec

Roku 590 zajali Gréci v Trácii troch mužov, nesúcich namiesto zbroje hudobné nástroje. Cisár Mauritius tázal sa, kto sú. „Slovania sme,“ odpovedali, „milujeme hudbu, spievame pri gitarách a husliach“. Cisár divil sa tichým mravom týchto ľudí, uhostil ich a dal odprevadiť do vlasti. Theophylactus

Quantumvis laboriosissima sit Natio Slavorum, agit tamen hilariter, diebus inprimis festis et si quae sint a laboribus vacationes. Simul ac in vico tibia utricularis insonuit, concurrunt alacres eduntque adhuc sobrii saltationes, quibus seniores moderantur, ne quid tumultuarie, aut cum alicujus injuria eveniat. A saltationibus per dies festos, nisi tunc est cessatio, cum id legibus Ecclesiae vetatur. Matth. Belius

(Hoci je národ slovenský veľmi pracovitý, jednako žije veselo, najmä vo sviatočné dni a keď je nejaká úľava od práce. Keď zaznejú v dedine gajdy, sbehnú sa radostne a pri nich slušne tancujú. Tancovačku usporadujú starší, aby sa nestrhla nejaká výtržnosť alebo aby sa niekomu niečo nestalo. Tancovačky vystanú vo sviatočné dni len vtedy, keď to nakazuje cirkevný zákon. Matth. Belius)

1. Preberaj, preberaj…


Preberaj, preberaj na píšťalce dierky,
nech ťa počúvajú abelovské[1] dievky!

Preberaj, preberaj, bodaj si si prebrau,
aby si takú zau, čo by si s ňou žebrau.

2. Na píšťale píska…


Na píšťale píska, na dromli dromluje,[2]
a to všecko preto, že druhé miluje.

3. Predám ja drumličky…


Predám ja drumličky,[3] kúpim si husličky,
puojdem meno hrati, keď bude Aničky.

4. Načo ja mám…


Načo ja mám tvrdo robiť,
keď ja muožem takto chodiť
od dediny do dediny
s husličkami tynydyny.

5. Gajdujte, gajdičky…


Gajdujte, gajdičky,
z tej sivej kozičky,
čo sa utopila,
keď vodičku pila.

6. Lebo mi zadudaj…

[4]


Jeden:
Lebo mi zadudaj, lebo mi dudy daj,
nech si ja zadudám cez ten zelený háj!

Všetci:
Ej, bou to gajdoš,
gajdovau za groš:
a to všecko tyny dyny,
od dediny do dediny.

7. Gajdoško s gajdami…


Gajdoško s gajdami, zmiluj sa nad nami,
jak si sa zmiluval nad svými ovcami.

8. Lepší otec…


Lepší otec ako mať,
šou na Uhry gajdovať,
vygajdovau barana
so zlatýma rohama.

9. Zagejduj mi…


Zagejduj mi, gejdoško, pekne,
už sa moje peniažky v pekle.

Keď ja puojdem čertovi mlátiť,
musí mi on peniažky vrátiť.

10. Gajdujte, gajdence…


Gajdujte, gajdence, kade voda hučí,
že sa moja žena od zlosti rozpučí.

11. Šel tudy, mel dudy…


Šel tudy, mel dudy, ani nezadúchal,
čo by mu ty dudy o chrbát obúchal.

Šel tudy, mel dudy, ani nezapískal,
čo by mu ty dudy o hlavu roztrískal.

12. U richtára svieťa…


U richtára svieťa, majú peknuo dieťa;
a u Vojtu hrajú, ešte krajšie majú.

13. Hraj, muzika…


Hraj, muzika, hraj,
pani, piva daj!
Pani piva natočila
i pečienky predložila,
hraj, muzika, hraj!

14. Zahraj mi tú…


Zahraj mi tú!
„Braček, kterú?“
Zahraj mi hajdúsku
pre tú našu Zuzku,
zahraj mi tú!

Nechcem ja tej
flandry špatnej:
za pásom ploštice,
v hlave motolice,[5]
nehraj mi tej!

15. Keď puojdem z Ľubele…

[6]


Keď puojdem z Ľubele, musia mi hudci hrať,
budú za mnou volať: Vráť sa, šuhajko, vráť!

A ja sa nevrátim, ani krok nekročím,
kto za mnou banuje, nech so mnou vandruje.

16. Zahrajte mi, hudci…


Zahrajte mi, hudci, ako hora hučí,
veď sa moje srdce od žiaľu rozpučí.

17. Keď som išiou…


Keď som išiou cez Baračku,[7]
dali mi tam groš do vačku,
zahrajte mi marš,
veď ja prídem zas!

Keď som išiou cez Hrabovce,[8]
dali mi tam chvostík z ovce,
zahrajte mi marš,
veď ja prídem zas!

Keď som išiou cez Tri Lúky,[9]
dali mi tam uzol[10] múky,
zahrajte mi marš,
veď ja prídem zas.

Keď som išiou cez Levice,
dali mi tam dve palice,
zahrajte mi marš,
neprídem ta zas!

18. Keď ja ztato povandrujem…


Keď ja ztato povandrujem,
komuže sa požalujem?
Hrajte mi,
trúbte mi,
hrajte mi marš,
už ja idem preč od vás!

Požalujem sa ja otci,
ten mi povie: Choď mi z očí!
Hrajte mi atď.

Požalujem sa materi,
tá mi povie: Choď mi z dverí!
Hrajte mi atď.

19. Zahrajže mi…


Zahrajže mi na tých husliach!
„Štidridom, štidridom!“ Tak idú mé husle.

Zahrajže mi na tej harfe!
„Citara, citara!“ Tak ide má harfa.

Zahrajže mi na tých bubnách!
„Putipum, putipum!“ Tak idú mé bubny.

Zahrajže mi po židovsky!
„Izašar, Benbachar!“ To je po židovsky.

Zahrajže mi po olasky!
„Džupune, Rumune!“ To je po olasky.

Zahrajže mi po cigánsky!
„Ukradni, dobre skry!“ To je po cigánsky.

Zahrajže mi po maďarsky!
„Ki látta? Ebadta!“ To je po maďarsky.

Zahrajže mi po nemecky!
„Potztausend, Spitzbub, Hund!“ To je po nemecky.

Zahrajže mi po slovensky!
„Sto vozov, sto bohov!“ To je po slovensky.

20. Vyletela kukulenka…


Vyletela kukulenka ze skaly,
kdybych já mel plné vrecka tolary,
poslal bych si pre muziku do Prahy,
muzika by pekne hrala,
má milá by tancovala,
a já s ní.

Vyletela holubička ze skaly,
kdyby sme to švárné devče dostali,
nebyla to holubička, než byl pták,
keď ma nechceš milovati,
ani se mnou tancovati,
nechaj tak!

21. Židovka, príďže…


Židovka, príďže k nám!
Neprídem, šábes mám!

Aj včera si šábes mala,
a predsa si tancovala.

22. Kúdelečka kúdeľná…


Kúdelečka kúdeľná, nebudem ťa priasti,
radšej puojdem na tanec nožičkami triasti.

23. Nerada ja robím…


Nerada ja robím, nerada pracujem,
rada pekne chodím, rada i tancujem.

24. Nerada robila…


Nerada robila, rada tancovala,
ani si košieľku nevyrancovala.[11]

A ja rada robím i rada tancujem,
ešte si košieľku pekne vyrancujem.

25. Ej, pod dubom…


Ej, pod dubom, pod dubom,
dáva dievča holubom.
Nasypalo žaludu,
samo išlo, kde budú.


Ej, pod dubom, pod dubom,
dáva dievča holubom.
Nasypalo troskáču,[12]
samo išlo, kde skáču.

Ej, pod dubom, pod dubom,
dáva dievča holubom.
Nasypalo semenca,
samo išlo do tanca.

26. Keď jej prišou…


Keď jej prišou pondelok:
Jaj, mamička, bolí bok!
Inon dánom, ej inondánom,
šemega bánom, zajom bánom.

Keď jej prišou utorok:
Jaj mamička, druhý bok!
Inon dánom atď.

Keď jej prišla tá streda:
Jaj mamička, prebeda!
Inon dánom atď.

Keď jej prišou ten štvrtok,
urobila paškvrtok.[13]
Inon dánom atď.

Keď jej prišou ten piatok,
urobila si sviatok.
Inon dánom atď.

Keď jej prišla sobota,
smrdela jej robota.
Inon dánom atď.

Keď jej prišla nedeľa,
do tanečka letela.
Inon dánom atď.

Za vrchstola sedela,
štyri groše hodila,
Inon dánom atď.

Hrajte, hudci, vesele,
za milého mozole!
Inom dánom, ej inondánom,
šemega bánom, zajom bánom.

27. Na Rybníku…


Na Rybníku[14] zakázali,
aby kyseľ nevarili,
len halúšky pytľované,
pre té diovky cifrované.

Cifrujú sa od dňa do dňa,
kravy stoja do poludnia.
Vyžeňže ich, stará mati,
a ja puojdem tancovati!

28. Té turčianske diovčičky…


Té turčianske diovčičky
majú biele ručičky,
oči čierne ako trnky,
skáču v tanci ako srnky.

Tá Zuzička, tá malá,
rada by sa kochala,[15]
ako v háji pod dubom
holubička s holubom.

Ej, Zuzičko, slyšíte,
jak sa vy mne páčite.
Aj tá vaša podoba,
že ste herská osoba.

29. Mala som frajerov…


Mala som frajerov ako na nebi hviezd,
prišla som na tanec, nemau ma kto vyviesť.

30. Diovčatko z Bystričky…


Diovčatko z Bystričky[16]
predává hniličky.
Dajže mi koštovať,
pojmem ťa tancovať.

31. Odkiaľže si…


Odkiaľže si? Z Malachova.[17]
Čiaže si tam? Richtárova.
Richtárova Anča,
poď se mnou do tanca,
duša moja!

32. Nech parom zabije…


Nech parom zabije takého frajera!
Čo s druhou tancuje a na mňa pozerá.

33. Na tom našom mostenečku…


Na tom našom mostenečku, na tej našej na tani
tancujú tam šuhajíci v peknej bielej kabani.

Jak tam pekne hudci hrajú, jak tak pekne tancujú,
čie to diovča, Lechtárovo, do tanca ho neberú.

Má brusľačok[18] zlatohlavý a sukničku zelenú,
čie diovča, Lechtárovo, do tanca ho neberú.

34. V tom hámorskom komorhofe…


V tom hámorskom komorhofe[19] lipka zelená,
tancujú mládenci
s pannami pod venci,
muzika im hrá.

A tá naša stará pani peknú dcéru má,
poďme my mládenci,
všetci sme jednací,
asnaď nám ju dá.

A tá naša stará pani nám ju nedala,
v širokom klobúčku,
v hodbavnom lajblíčku,
tomu ju dala.

35. Ništ to na tom nezáleží…


Ništ to na tom nezáleží, že ty pekne tancuješ,
len si pozri do police, jako hrnce pucuješ.

Ništ to na tom nezáleží, že ty pekné pero máš,
len si pozri do maštale, jaké ty tam kone máš.

36. Teraz som sa rozihrala…


Teraz som sa rozihrala, terazže mi hrajte,
najlepšího tanečníka do tanca mi dajte!

37. Tancuj, diovča…


Tancuj, diovča, tancuj, čižmičky drlancuj,
máš frajera šovca, veď on ti popláca.

38. Kázala si…


Kázala si čižmy podšiť,
aby mohla dobre skočiť;
kázala si aj podkuvať,
aby mohla aj tancuvať.

39. Podkovičky moje…


Podkovičky moje zo samej ocele,
nebudete kresať chyba do nedele.

40. Išly dve panenky…


Išly dve panenky z Turca,
najaly sebe tam hudca,
stratily čižmičky v rose,
musely tancovať bosé.

41. Hop hop hop…


Hop hop hop, nič nerob,
otrhaný, bosý choď!
Hopsa chasa!
Zajtra zasa!

42. Krúť sa, diovča…


Krúť sa, diovča, krúť sa,
parom ti do srdca!

Však sa ti dosť krútim,
až si hlavu zmútim.

43. Zvrtniže sa…


Zvrtniže sa sedem ráz,
či široký kinteš máš?
Či široký, či úzky,
posekám ho na kúsky.

Čo by si mi ho sekau,
veď si ty mne naň nedau,
dala mne naň moja mať,
keď ma mala za muž dať.

44. Zavrť sa mi…


Zavrť sa mi ešte raz,
či široký rubáč[20] máš?

Čo by nebol široký,
priadla som naň tri roky.

45. Neplač, diovča…


Neplač, diovča, neplač, už nebude ináč,
že sa ti rozdrapiu tvoj bielený rubáč.

46. Pomaly ma zvrtaj…


Pomaly ma zvrtaj, moje potešenia,
nak mi nevypadne z môjho vienka zelia.

Jak mi to vypadne len jedna hranuočka,[21]
potom viac nebudem tvoja frajeruočka.

47. Vyzvrtaj ju…


Vyzvrtaj ju, vyzvrtaj
len jej piecku nezrúcaj!
Veď je piecka od zimy,
kerá nemá periny![1] Ábelová — dedina v Novohrade

[2] dromľa — drumbľa (primitívny fúkací hudobný nástroj)

[3] drumličky — drumbličky

[4] PS II, 66 — 67.

[5] motolica — cudzopasník v ovčom mozgu (pásomnica ovčia)

[6] Ľubeľa — dedina v Liptove

[7] Baračka — dedina v okrese Vráble

[8] Hrabovec — viacej dedín tohto mena v Šarišskej stolici

[9] Tri Lúky — azda Šarišské Lúky

[10] uzol — batoh

[11] rancovať — hladiť na záhyby (plisírovať)

[12] troskáč — jahodník

[13] paškvrtok — maškrta

[14] Rybník — dedina pri Leviciach a v Gemeri

[15] kochať sa — milovať sa

[16] Bystrička — dedina v Turci pri Martine

[17] Malachovo — dedina vo Zvolenskej pri Radvani

[18] brusľak (nem.) — vesta, driečnik

[19] komorhof (nem.) — banský úrad

[20] rubáč — ženská košeľa

[21] hranuočka — byľ
Ján Kollár

— slovenský básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik a historik, predstaviteľ slovenského preromantizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.