Zlatý fond > Diela > Národnie spievanky – Index piesní


E-mail (povinné):

Ján Kollár:
Národnie spievanky – Index piesní

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Andrea Kvasnicová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 117 čitateľov


 

K

K mojej milej cesta I. 351 / Cesta I. 162

Kačenko z Močenku II. 137 / Šenk II. 96

Káčer na doline I. 487 / Šuhaj dostal pěkné děvče I. 248

Kačička divoká I. 634 / Divoká kačka I. 346

Kačmar, kačmar, milý kačmar I. 640 / Výstraha před masáři I. 350

Kade k vám I. 362 / Kudy chodit I. 169

Kadiaľže je cesta I. 351 / Chodník I. 161

Kalamajku tancujem II. 123 / Kalamajka II. 87

Kalamajku tancujte II. 123 / Kalamajka II. 87

Kalina, malina I. 43 / Parom I. 7

Kalina, malina I. 276 / List I. 112

Kam sa podet mám II. 483 / Rozloučenie s milým II. 339

Kam sa podít mám II. 328 / Náhlivé rozloučenie II. 232

Kamže ideš II. 181 / Zajíc a koza II. 127

Kavky, kavky I. 525/ Kavky a dítky I. 275

Kázal mi muoj milý I. 214 / Žluté vlasy I. 71

Kázala mi mať I. 597 / Husi I. 322

Kázala mi mati I. 621 / Mlynárka a húska I. 338

Kázala mi mati I. 207 / Neposlušná I. 67

Kázala si II. 120 / Podšitie a podkovánie II. 85

Každá má milého II. 124 / Německý tanec II. 87

Každá mi v okamžení II. 348 / Šťastný otrok II. 244

Každodenní mé trápení II. 424 / Zlořečený den II. 296

Každý kresťan račtež poslyšeti I. 166 / II. 442

Každý má svoju II. 243 / Dziak a víno II. 170

Každý sa ma spytuje II. 452 / Nedůvěra v lásce II. 317

Káže sa mi ženiť II. 196 / Dolnia zem a Kriváň II. 137

Kážu sa mi ženiť I. 532 / Hospodárský syn I. 279

Kde budem, tu budem I. 619 / Mlynárstvo I. 337

Kde si býval I. 500 / Paní žena I. 257

Kde si, dievča I. 217 / Černé obočí I. 73

Kde Slovenka I. 200 / Vlastnosti I. 63

Kdeže si bola II. 61 / Umírajícá II. 35

Kdeže som ja bola I. 520 / Vdovec I. 271

Kdo chce vedet II. 282 / Bezděčná v klášteře II. 198

Kdo chce vediet, co jest láska II. 343 / Co láska neb amor II. 240

Kdo chce vediet, co jest láska II. 371 / Co jest láska II. 260

Kdo mi podá vody I. 146 / Nové Zámky II. 424

Kdo nám zabrání II. 143 / Hodování II. 101

Kdybych byla vedela II. 312 / Podvodná láska II. 220

Kdybych já byl vtáčkem II. 476 / Starý a mladý II. 334

Kdybys mohla do srdca II. 408 / Milý jde preč II. 285

Když budeš mýti II. 297 / Navěští II. 209

Když se múj milenký II. 467 / Milá chce s milým jíti II. 327

Když se všecko stvorení raduje II. 432 / Strápené srdce II. 302

Když sem šel po Praze I. 240 / Pozdravenie v Praze I. 88

Když sobe ženu pojímáš II. 398 / Modlitba proti zlej ženě II. 278

Kdze idzeš Haničko I. 545 / Anička jde orat I. 288

Kdze ja vtedy bula I. 489 / Rozdávánie ženichů I. 250

Keby bola vedela I. 507 / Bíjenie I. 262

Keby bola krava I. 639 / Masáři I. 349

Keby boli Slováci I. 565, II. 196 / Žnice pri spatřeniu pocestných I. 302, Slováci a Maďari II. 137

Keby bolo II. 157 / Pěkné, ale lenivé děvče II. 111

Keby dali I. 606 / Dluhy I. 328

Keby, diovča I. 311 / Šaty I. 134

Keby ja bou vedeu II. 143 / Pitie a staroba II. 101

Keby ja mau I. 420 / Tata a macecha I. 206

Keby ja som bula I. 246 / Žádost I. 92

Keby ja I. 508 / Neskorné zrušenie I. 263

Keby ja umarla I. 225 / Košická panna I. 78

Keby ja vedela I. 235 / Budúcé bydlo děvčino I. 85

Keby ja vedela I. 61 / I. 16

Keby ja vedela I. 269 / Pomsta I. 108

Keby ja vedela I. 313 / Ručník I. 135

Kebys ma tak milovala I. 43 / Parom I. 7

Keby mala I. 303 / Dolomán I. 129

Keby mi milý muoj I. 346 / Dnes večer I. 159

Keby mi neboly I. 261 / Závada I. 102

Keby mi to prišlo I. 236 / Neodbytná myšlénka I. 85

Keby mi tu bolo moje najmilejšé I. 578 / Najmilejšé II. 388

Keby mi zomrela I. 78 / Chléb při pochovávaniu zemřelých I. 26

Keby milý vedeu I. 346 / Bolest I. 158

Keby mňa mamka I. 544 / Panská rola I. 288

Keby mne tak bolo I. 348 / Létanie pres hory I. 160

Keby moje rúčky II. 124 / Rúčky a nožky II. 88

Keby povedaly I. 385 / Počet hubiček I. 184

Keby si bou prišou I. 471 / Upozděnie I. 238

Keby si bul, šuhajičku I. 321 / Pero z pokrivy I. 140

Keby si ty, Janík I. 220 / Malý Janík I. 75

Keby si ty, žena moja I. 510 / Žádost manželova I. 265

Keby sem vedela I. 447 / Hledánie bohatej nevěsty I. 223

Keby som ja mala I. 239 / Žádost I. 87

Keby som ja mala I. 239 / Volánie I. 87

Keby som ja mala I. 559 / Hrabáčka I. 298

Keby som vedela I. 276 / Pozdravenie II. 379

Keby som vedela I. 256 / Radořečníci I. 99

Keby to Pán Boh dal I. 246 / Brat a sestra I. 92

Keby vedel I. 308 / Korale I. 132

Kebych ja bol I. 406 / Nevědenie I. 197

Kebych ja vedel II. 428 / Smrt milence II. 299

Kebych ja vedela I. 345 / Milá za vodou I. 157

Kebych ja vedela I. 235 / Žádost I. 84

Kebys bola katolíčka I. 231 / Milý katolík I. 82

Kečkemetská brána I. 371 / Milému bránějí I. 195

Keď by mi prišla hrať I. 284 / Rána srdca I. 117

Keď bych som ťa I. 384 / Tři hubičky I. 183

Keď ja budem veľká I. 208 / Budoucnost I. 67

Keď ja puojdem bojovati I. 683 / Náděje pri lúčeniu I. 380

Keď ja puojdem I. 676 / Privesenie šable I. 375

Keď ja puojdem I. 444 / Bohatou hledající I. 221

Keď ja puojdem I. 83 / Kurucká vojna I. 30

Keď ja puojdem II. 139 / Cesta z krčmy II. 98

Keď ja prídem I. 512 / Žena mužovi I. 266

Keď ja ztato povandrujem I. 114 / Marš II. 81

Keď ja ztato povandrujem I. 75 / Máj zelený I. 25

Keď ja ztato puojdem I. 281 / Památka I. 115

Ked jej na dvere I. 84 / Flandra I. 31

Keď jej prišou II. 117 / Nerobotná tanečnica II. 83

Keď k nám prídeš I. 347 / Návěštie I. 159

Keď komára ženili II. 180 / Svadebné hody II. 127

Keď ma dáš odvážať I. 470 / Odvážánie I. 238

Keď ma vo dne I. 367 / Nočná láska I. 172

Keď mi na um príde I. 229 / Dobrota I. 81

Keď mi na um prídu I. 549 / Huby I. 291

Keď mi na um prídu I. 219 / Sivé oči I. 74

Keď moja milenka I. 575 / Zamilovánie v žatve I. 309

Keď my cez hory I. 442 / Rozžehnávánie I. 220

Keď nemám frajera I. 255 / Řeči a slzy I. 98

Keď nemám sklenice I. 448 / Přístupky I. 224

Keď on prišieu II. 161 / Vtíravý a nezdvořilá II. 113

Keď počína dievča I. 194 / Zpěv a panenství I. 59

Keď pojdeš popred nás I. 358 / Studna před domem I. 166

Keď prídeš k nám I. 377 / Černé oči I. 179

Keď puojdem z Ľubele II. 114 / Hudci II. 80

Keď puojdeš popred nás I. 370 / Tajnost I. 174

Ked sa hunštosiar I. 637 / Hundštosiar I. 348

Keď sa naša láska I. 270 / Krátká láska I. 108

Keď sa rozlučuješ I. 326 / Biela růža a tulipan I. 144

Keď sa ten Rákoci I. 171 / II. 446

Keď si húsky pásla I. 596 / Pastýrka husí I. 321

Keď si chcela I. 374 / Zdvořilý vohleč I. 177

Keď si ja i spievam I. 196 / Zpěv a plač I. 61

Keď si ja zaspievam I. 197 / Zpievákyně na Vahanově I. 61

Keď si ja zaspievam I. 197 / Zpievákyně v Kerestúře I. 61

Keď si Pater guardián II. 282 / Guardián II. 198

Keď si ty zemianka I. 307 / Maizalénka I. 131

Keď sme išli do hájička II. 348 / Procházka v háji II. 244

Keď sme sa my s milým I. 273 / Plač země a ptáků I. 110

Keď som chodiu I. 353 / Světlo I. 163

Keď som išel I. 690 / Opětovaná prosba I. 385

Keď som išiel I. 313 / Vyšívaná chustka I. 136

Keď som išiel I. 488 / Pohřeb před svadbou I. 249

Keď som išiou II. 114 / Rozkaz k zahrániu II. 81

Keď som išiou I. 650 / Dva rožky I. 357

Keď som išiou do stodoly I. 580 / Mlatba I. 310

Keď som išiou I. 105 / Francous I. 43

Keď som išiou I. 602 / Obnoc a klada I. 325

Keď som išiou I. 305 / Podkovičky I. 130

Keď som išiou I. 125 / Meštěk II. 88

Keď som išiou tichým lesom II. 455 / Falešnica II. 319

Keď som išiou II. 170 / Lacný tovar II. 120

Keď som išiou I. 405 / Podkova I. 197

Keď som išiou I. 405 / Neštěstie I. 196

Keď som išla I. 559 / Upýpavá hrabáčka I. 297

Keď som išol II. 164 / Červíček II. 115

Keď som išol II. 303 / Kabanica I. 129

Keď som išol do dvora II. 169 / Potvora II. 119

Keď som išol I. 409 / Žádanie daru zpátkem I. 199

Keď som išol I. 408 / Vráta I. 199

Keď som išol v jednom meste II. 45 / Pokušiteľ II. 24

Keď som išol I. 557 / Peterské loučky I. 297

Keď som ja bol I. 497 / Chudák I. 255

Keď som ja bol I. 626 / Z mlynára krčmár I. 341

Keď som ja bou II. 166 / Bývalý boháč II. 117

Keď som ja bou malý I. 602 / Odkoupenie od smrti I. 325

Keď som pásou kone I. 602 / Koně do puta I. 325

Keď som pásou kone I. 602 / Spravedlivý šuhaj I. 325

Keď som plela I. 580 / Plenie lenu a maku I. 311

Keď som prišou k milej I. 325 / Růžička červená I. 143

Keď som sa ja II. 166 / Biedná svadba II. 117

Keď som sa ja oženiu I. 43 / Parom I. 7

Keď som sa spovedau I. 237 / Rada I. 86

Keď som stála I. 583 / Pránie šatů I. 312

Keď som sa zverboval I. 683 / Ochořela pri jeho odchodě I. 380

Keď som šeu zo zálet I. 408 / Neuhrozenie II. 384

Keď som šiel do vojny I. 676 / Vráť se I. 375

Keď ťa čerti brali I. 238 / Laskavá kletba I. 87

Keď ty pojdeš k nám I. 356 / Výstraha I. 165

Keď ženičku I. 510 / Bolest a lék I. 264

Kedz ja puojdu I. 560 / Snídanie I. 298

Kedz pres roveň I. 489 / Šabličky I. 250

Kedyže tí Borovčané I. 304 / Kurtečka I. 129

Kedyže tí Trnovčané I. 305 / Životky, damašek I. 130

Kedyže to žítko I. 643 / Žitko I. 287

Kladzeme my Sobotečku I. 62 / I. 17

Klesnú všetky údy moje II. 386 / Zraněný II. 271

Kobej si bou prišiou I. 590 / Koláč I. 318

Kobej to tak bolo I. 472 / Smutná mladucha I. 239

Koby ja mala I. 570 / Milý ne doma I. 306

Kod si ma I. 507 / Oklamánie I. 262

Ked som sa prevážau I. 698 / Nepoznaný syn I. 390

Kohútik jarabý I. 301 / Kostel, lalija, šalvia I. 127

Koľko ryb II. 163 / Vody II. 115

Kolo, slunko, kolo, buď poledne skoro I. 578 / Slunko II. 388

Komu, dievča I. 693 / Košelka na vojnu I. 387

Komu Pán Boh praje I. 237 / Přízeň II. 378

Komu sa peče pečeňa I. 50 / Ježibaba v rozprávce slovenské I. 12

Komu sa mám požalovat II. 393 / Žaloba na panenky II. 275

Konali, konali I. 451 / Konánie I. 226

Konča domu I. 330 / Fialka a klince I. 146

Koníku moj vraný I. 694 / Padlý v bitvě I. 387

Konopa, konopa I. 302 / Košelka z lenu vyšívaná I. 128

Kosí zajac otavu II. 178 / Svadba komárova II. 125

Košeľuočka tenká, šila ju milenka I. 460 / Svadebná košelka I. 232

Košice, Košice I. 668 / Košice I. 370

Košieľku mi šijú I. 421 / Košelka a perečko I. 206

Kozička rohatá I. 605 / Kozička I. 327

Krajší je Prešporok I. 243 / Prešporek a Trnava I. 90

Kráľ na vojnu verbuje II. 17 / Barbora II. 6

Králiky, králiky II. 76 / Hra na králiky II. 43

Krásna je ta řeka I. 88 / Vyhnanci I. 33

Krásna Marka, krásna I. 212 / Marka a Paľko II. 378

Krásný sveta anjel II. 359 / Pozíránie v tajemnosti II. 252

Krčmárečka naša II. 138 / Rováš II. 97

Krčmárka, nemiešaj II. 144 / Toláre, mariáše II. 101

Krčmárka neznáma II. 144 / Borg II. 101

Krčmárka, zborguj mi II. 138 / Olejkář II. 97

Krčmárka, zborguj mi I. 643 / Olejkár I. 352

Krúť sa, diovča I. 42 / Parom I. 6

Krúť sa, diovča II. 121 / Krútěnie se II. 85

Který furman I. 642 / Furman I. 352

Kto by sa mi I. 420 / Tužba po ženěniu I 205

Kto by si bol na to myslel II. 300 / Srdce u jinej II. 215

Kto na totu Sobotku nepridze I. 60 / I. 425

Kto sa pustí I. 460 / Šitie čepca I. 232

Kto sa žení I. 520 / Stará baba I. 272

Kto si, zvere II. 83 / Hra na kozu II. 48

Ktorá panna I. 433 / Vydánie a ženěnie I. 214

Ktorejže dnes I. 573 / Při skončeniu žatvy I. 307

Ktože na Lehote I. 478 / Starejší II. 386

Ktože sa mi I. 209 / Slobodná I. 68

Ku mne, chlapci I. 215 / Černooká volačka I. 72

Kúdelečka kúdeľná, nebudem ťa priasti I. 582 / Kúdel II. 82, Koudel I. 312

Kukulienka kuká I. 546 / Kukučka I. 289

Kušnieri, kušnieri I. 642 / Kušníři I. 351

Kvitne ruža, kvitne I. 323 / Růža a kvietok I. 142

Kvitniže mi, kvitni I. 467 / Odbíránie sa od domu I. 236

Kvitniže mi, kvitni I. 328 / Fialka a rozmarín I. 145

Kým chlapci píjali II. 140 / Ve spolku pijících II. 99

Kým si k nám chodievau I. 273 / Proměna mluvenia I. 110
Ján Kollár

— slovenský básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik a historik, predstaviteľ slovenského preromantizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.