Zlatý fond > Diela > Národnie spievanky – Index piesní


E-mail (povinné):

Ján Kollár:
Národnie spievanky – Index piesní

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Andrea Kvasnicová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 117 čitateľov


 

S — Š

S grúňa do doliny I. 262 / Rodičům ne k vůli I. 103

S jednej strany hory II. 68 / Hanička lapena II. 38

S jednej strany I. 333 / Tulipánek a majerán I. 149

S modlitbami nábožnými I. 199 / Zpěv a vandrovka I. 62

S nami, Hančo I. 489 / Prídany I. 250

S tím mne neutrucuješ II. 458 / Milovánie jiných II. 321

Sadaj, slnko I. 345 / Západ I. 158

Sadla si k nemu I. 658 / Odhováránie od vojny I. 363

Sadla si I. 511 / Evička I. 265

Sám sa ja, mamička II. 349 / Verné milovánie II. 245

Sama biela bývala II. 340 / Spatřenie bélokrásky II. 239

Sama bývám I. 387 / Samotně bydlícá I. 185

Sama sa ja, sama I. 224 / Láska k nepěknému I. 78

Sama sa ja, sama I. 364 / Zamknutie I. 170

Sama sa, muoj milý I. 319 / Perko a ochladlé milovánie I. 139

Sama, sama I. 466 / Mladušin rozkaz I. 235

Sama si, má milá I. 219 / Černé a sivé oči I. 75

Sama si si, milá I. 283 / Odkládánie I. 116

Sama skušenost II. 519 / Výbornost vína II. 364

Sama som ja I. 232 / Samotná I. 83

Sama som ti I. 680 / Výprava od milenky I. 378

Sbierajú orechy I. 228 / Chudobná I. 80

Sedaj, diovča I. 470 / Sedánie na voz I. 238

Sedel Janko II. 51 / Janko prievozník II. 28

Sedela Mariška II. 47 / Dve duše zmárněny II. 25

Sedela na vršku II. 158 / Vábkyně II. 111

Sedela som I. 334 / Bazalička I. 150

Sedem rokov II. 177 / Nemožnosti II. 124

Sedí dudok na kope I. 501 / Žena odešla I. 258

Sedí ptašok vo vrbine, zima tam I. 421 / Mladá žena I. 206

Sedí vrabec na kostole II. 188 / Vrabec a vrana II. 132

Sedliačkovi dobre je I. 531 / Sedlákovi dobře I. 279

Sedliak, božie stvorenia II. 513 / Sedlák II. 359

Sedliak musí slúžiť I. 685 / Sedlák a zeman I. 381

Sená moje, sená I. 558 / Při sklízeniu sena I. 297

Shlédniž na mne a smiluj se, nebe II. 344 / Láska, neštěstie II. 241

Siala by som kvieťa I. 323 / Setie květů I. 142

Sihote, sihote I. 526 / Sirota I. 275

Sivá holubička I. 270 / Rozchod I. 109

Sivé oči mala I. 218 / Sivé oči I. 74

Sivé oči, sivé I. 218 / Sivé oči I. 74

Sivé oči, sivé, vy ste moje putá I. 218 / Sivé oči I. 74

Sivý kuoň I. 229 / Nevěř nikomu I. 81

Skakala pinka I. 518 / Proč ne za vdovca I. 270

Skopni, Bože, skopni I. 603 / Kopněnie I. 326

Sladké sú jabĺčka I. 48 / Lojda a Lalo I. 11

Slimák, slimák I. 524 / Slimák I. 274

Slnce svieti I. 538 / Samotný hospodár I. 284

Slniečko sa níži I. 357 / Starost o nocleh I. 166

Slniečko zachodí I. 550 / Večer I. 291

Sloboda je zlatá I. 209 / Zlatá sloboda I. 68

Sloboda, poctivosť I. 513 / Sloboda I. 267

Sloboda, sloboda I. 209 / Sloboda a štěstie I. 68

Slobodička moja I. 503 / Slobodička II. 386

Slováci, Slováci I. 195 / Slováci II. 137

Sľubovali sme si I. 270 / Odvyknutie I. 108

Sľubuje mi milý I. 266 / Láska v obrázku I. 105

Slunce svici, rosa pada II. 69 / Zrádce ze stavu II. 39

Slúžila sem I. 639 / Jadernice, jelita I. 350

Slúžiu som, slúžiu jedno leto II. 85 / Hra na sluhu II. 49

Slyšel sem novinu II. 531 / Mládenec a smert II. 373

Slyším smutné naríkání II. 321 / Nářek nevčasný II. 226

Slyšíš, Ďuro I. 631 / Lov zajíce I. 345

Slyšte, ľudia II. 164 / Kvílenie trech panen II. 115

Slzy moje, slzy I. 257 / Křivda I. 99

Smutná je to hora I. 279 / Děvče bez milovníka I. 14

Smutne slávik spieva I. 199 / Zpěv slavíka a člověka I. 62

Smutne slávik spieva II. 332 / Truchlenie II. 235

Smutné vale tobe dávám II. 244 / Proměněnie školy s hospodárstvím II. 171

Smutno, teskno na vše strany II. 474 / Nárek milej, potěcha milého II. 332

Snilo sa mi I. 526 / Nářek matky na truhle zemřelého syna II. 387

Sobol pán, Sobol pán II. 25 / II. 392

Sobota mi prišla I. 315 / Sobota a pero I. 137

Sobota, nedeľa I. 343 / Sobota a neděla I. 157

Sokole, biely vták I. 575 / Sediště milého I. 309

Sokole, biely vták I. 681 / Hodbavná šatka I. 378

Sokolové oči I. 351 / Vůdcové I. 162

Spadla mi šablička I. 677 / Šablička I. 376

Spadlo s višne I. 307 / Kasanička I. 131

Spala by som I. 397 / Nenaspánie I. 191

Spí mi milý I. 388 / Zmoklý jako myš I. 186

Spieva slávik spanile, Janko, srdce mé milé II. 41 / Ztracený Jan II. 227

Spievaj, diovča, spievaj I. 197 / Zpěvákyně v cizém poli I. 61

Spievaj si, ženička I. 202 / Zpěvu milovný muž I. 64

Spievaly kohúty I. 199 / Zpev kohoutů I. 62

Spievam si ja I. 196 / Zpěv a žel I. 60

Spievanky, spievanky I. 193 / Zpievanky a jejich původcové I. 59

Spím, spím I. 373 / Čekánie I. 176

Spime, milá I. 376 / Přivolenie I. 178

Spiže mi, spiže mi I. 514 / Ukolébavka sirotky I. 267

Spustošenie Uhorskej krajiny pod Turkami I. 168 / II. 58, (II. 443)

Srdce moje II. 317 / Modlitba zamilovanej II. 224

Stála bitka, stála I. 111 / Bitva za Štěpana krála II. 403

Stala ja na lodze I. 69 / Lipa I. 20

Stalo sa mi, stalo I. 279 / Milý se oženil s jinou I. 114

Stalo sa mi, stalo I. 441 / Dánie košiáru I. 220

Stará baba I. 422 / Baba a děvče I. 207

Stará baba I. 520 / Baba a děti I. 271

Starala sa mamka má II. 58 / Smutná svadba II. 33

Starala sa mati má I. 268 / Umírající panna I. 107

Starala sa moja mať I. 367 / Noční tovaryš I. 173

Starý muoj, starý muoj I. 522 / Šedivý a štrbavá I. 273

Stávaj hore I. 636 / Fáranie do baně I. 348

Stodolečka deravá I. 495 / Stodola a žena I. 254

Stojí lipka, stojí I. 69 / Lipka I. 21

Stojí lipka I. 73 / Lipka listu širokého I. 23

Stojí milý I. 367 / Odepřená potěcha I. 173

Stojí rokyta II. 464 / Námítky II. 326

Stojím pod oknem I. 361 / Svítidlo I. 168

Stojím pod okny I. 358 / Štípanie líc II. 381

Strachujú se lidé I. 171 / II. 60, (II. 446)

Straka rapoce II. 187 / Straka a sýkorka II. 132

Stratila som I. 86 / Lov Mathiasů I. 32

Stresci, Bože, stvorení, za to mnohé chodení II. 458 / Klamánie II. 321

Studená rosa I. 370 / Milého koně kde I. 175

Sukas ty, Zuzanka I. 355 / Prosba I. 164

Sukne zelenej I. 474 / Oděv sobášny I. 240

Surové drevo I. 237 / Žádost I. 86

Súseda, súseda I. 248 / Revnivost I. 94

Súseda, súseda I. 349 / Súseda I. 160

Súsedovie Janík I. 366 / Tlačenie chodníka I. 172

Súsedovie Mara I. 591 / Farbaček I. 318

Súsedovie vyžla I. 252 / Dluh I. 96

Svatho Jana I. 62 / I. 17

Svieť mesíčku I. 380 / Zanechánie I. 181

Svieť, slniečko, s neba pravo dol do krča I. 226 / Hrdý a hrdá I. 79

Svieť, svieť I. 524 / Svatojánska muška I. 274

Svietila mi sviečka I. 270 / Světla zhasnutie I. 108

Svietilo mi slnce I. 242 / Bochna v Oravě I. 89

Svietily mi zore I. 344 / Shovora I. 157

Svieťže mi, mesiačik I. 351 / Prosba k nebi I. 162

Szivem, szivem, szivem, sivá, holubička II. 252 / Szivem II. 178

Šel Gudel na víno II. 89 / Gudel II. 54

Šel tudy, mel dudy II. 113 / Dudy II. 80

Šibaj, šibaj I. 537 / Pohonič I. 282

Šiel bych do kostola I. 298 / Kostel, růžička I. 125

Šiou milý vandrovať II. 324 / Vandrovka a stuhličky II. 229

Široká cesta I. 430 / Dočekánie I. 212

Široká, široká I. 478 / Radostník I. 243

Široko, ďaleko I. 397 / Rozpomínka na sobotu I. 191

Široký jarčok I. 375 / Napájenie koníčka I. 178

Škoda, Bože I. 419 / Život bez ženy — psota I. 205

Škoda mojej milej I. 351 / Lavička kývavá I. 162

Škoda mojej mladej ženy I. 514 / Zemrelá mladucha I. 267

Škoda mojich pekných črievíc II. 125 / Choděnie po tancech II. 88

Škoda se jest stala v téj Uherskej zemi I. 142 / II. 421

Škoda ťa, má milá II. 421 / Nešťastný milovník II. 294

Škoda ťa, muoj milý I. 412 / Choděnie pod obloky

Škoda ťa, šuhajík I. 231 / Katolík a luteránka I. 82

Škoda ťa, šuhajko I. 344 / Dalekost I. 157

Škoda teba II. 440 / Věrnost v prekážkách II. 308

Škoda tebe, má panenko I. 640 / Výstraha před masáři I. 350

Škoda tebe, milý I. 345 / Lavička I. 158

Škoda ti, šuhajko I. 213 / Červené líca I. 71

Škoda, že som I. 412 / Rozchod I. 201

Škuľavá, rapavá I. 224 / Škulavá, rapavá I. 77

Šla by ja I. 453 / Svekruša I. 228

Šla bych do kostola I. 298 / Kostel a modlitba I. 125

Šla Marina na trávu, postretnula tam Vavru II. 445 / Marína a Vavro II. 312

Šla variti múčnicu I. 585 / Moučená kaša I. 314

Šošovička šomre I. 577 / Šošovička I. 310

Študenti, študenti II. 238 / Do a ze školy II. 167

Študenti, študenti II. 225 / Študentská láska a klam II. 158

Štyr a dvadsať I. 448 / Dievča s jednou sukňou I. 224

Štyri hodiny I. 378 / Čtyri hodiny I. 179

Štyri husi biele I. 444 / Vzatie nebohatej I. 222

Štyri vrchy I. 263 / Nevinní milovníci I. 103

Šuhaj černooký I. 389 / Podobloky I. 187

Šuhaj koňa kuje I. 654 / Dobrovolný I. 360

Šuhaj ledačina I. 215 / Černé oči I. 72

Šuhaj mňa miluje a ja jeho večšmi I. 254 / Trápenie od milého I. 97

Šuhaj, šuhaj I. 249 / Revnivost I. 94

Šuhaj, šuhaj I. 107 / Maširovánie na Rusa I. 45

Šuhaj, šuhaj I. 368 / Naslechač I. 173

Šuhaj, šuhaj I. 374 / Dávné nenavštívenie I. 177

Šuhaj, šuhaj I. 218 / Sivooký I. 74

Šuhaj, šuhaj II. 315 / Slobodná II. 222

Šuhaj, šuhaj I. 236 / Sedávánie I. 85

Šuhaj, šuhaj I. 491 / Nákladek I. 252

Šuhaj, šuhaj I. 660 / Nežeň sa I. 364

Šuhaj, šuhaj II. 137 / Zlý gazda II. 97

Šuhaj, tu nocuj I. 370 / Nocovánie I. 175

Šuhajček mladý I. 421 / Rada k neženěniu se

Šuhajíček herský I. 229 / Po paholsky I. 80

Šuhajíček šumný, nechoď po záhumní I. 349 / Dánie smělosti I. 160

Šuhajíčku, drahý kvet I. 242 / Drahý I. 89

Šuhajíčku mladý I. 249 / Rovenčičky I. 94

Šuhajík Moravan I. 439 / Šuhaj Moravan I. 219

Šuhajík, šuhajík I. 565 / Oselník I. 302

Šuhajko hybký II. 125 / Bitka II. 88

Šuhajko kalinka I. 265 / Frajerka ne manželka I. 105

Šuhajko ľaľuja I. 268 / Nehodný I. 107

Šuhajko, šuhajko I. 438 / Daremné bráněnie I. 218

Šuhajko vlasatý I. 229 / Posměvač chudobných I. 81

Šuhajko, z ruži kvet I. 262 / Šuhaj a rodina I. 103

Šuhajova mati I. 428 / Mati a nevěsta I. 211

Šuhajova mati I. 454 / Odkaz za odkaz I. 228

Šuhajova matka I. 401 / Šuhajova matka I. 194

Šuhajove oči I. 397 / Klam I. 191

Šuhajove sľuby I. 549 / Huby zhnité I. 291

Šuhaju, šuhaju I. 369 / Túlánie I. 174

Šuhaju, šuhaju I. 42 / Parom I. 7

Šuhaju, šuhaju I. 439 / Pijan I. 218

Šuhaju, šuhaju II. 127 / Požalovánie se II. 89

Šúchajú sa mládenci I. 389 / Anička I. 186

Švárna diovčina I. 622 / Mlynár a děvče I. 338

Švárne kone II. 514 / Marháč II. 361

Švárný šuhaj II. 161 / Bídné hospodárstvo II. 113
Ján Kollár

— slovenský básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik a historik, predstaviteľ slovenského preromantizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.