Zlatý fond > Diela > Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody


E-mail (povinné):

Stiahnite si Pranostiky a úkazy prírody ako e-knihu

iPadiTunes E-knihaMartinus

Adolf Peter Záturecký:
Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia. Pranostiky a úkazy prírody

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Ivana Černecká, Slavomír Kancian, Mária Hulvejová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 215 čitateľov

A. Štyri čiastky roka. Predzvesti počasia

Príslovia [1]

1. Jar

a) Všeobecne o jari

Na jar cent dažďa, funt blata. — Na jar za džbar dažďa, za lyžicu blata. — Na jar za mericu dažďa, za štvrtku blata. — Na jar za voz dažďa, za hrsť blata. Č. 446. Adalb. Maj 22, Wiosna 2.[2]

Nenapadne tichá rosa, kým nezájde večer kosa.[3]

Sviňa je prvý oráč.[4]

Zavčas jari jeden povie: Ľaľa, mačka na streche! Druhý povie: Nie to mačka, to je medveď![5]

b) Jarné mesiace

5

Ide marec, poberaj sa starec. — Marec, nejeden v ňom umrie starec. — Marec, poberaj sa starec v tanec. — Príde marec, zomrie starec. Č. 444. — V marci umierajú starci. Adalb. Marzec 3.

Keď brezeň orie, duben odpočíva.

Marcový prach je zlatý. Č. 444.[6]

Marec suchý, apríl mokrý, máj studený dáva rok úrodný.

Suchý marec, mokrý máj, bude žito ako háj. Č. 448. Adalb. Kwiecień 16, Marzec 26.

10

Suchý marec, studený apríl, mokrý máj, bude v stodole raj.

Ranný dážď, ženský plač, panská láska a aprílová chvíľa, to všetko na zajačom chvoste visí. Č. 446.[7]

Teplý apríl, zimný máj, bude žito ako háj.[8]

V apríli prší na raž, v máji na pšenicu, v júni na jačmeň.

Chladný máj s mokrým červeňom plní stodoly zbožím a senom. — Chladný máj naplňuje stodoly.

15

Máj — kravám daj![9]

Májová zelinka každá býva dobrá.

Májový dážď viacej stojí ako Viedeň.

Máj, v poli háj. — Máj, všade háj. — Máj, zelený je háj.

Studený máj, v stodole raj. — Studený máj, na poli raj. Č. 448.

20

Tŕňová zima.[10]

Vmáji aby palica pastierovi ani neosychala. Č. 448.

c) Jarné dni

12. marca.

Hrehor ešte bradu trasáva. Bošácka dolina.

Na sv. Gregora idú lady do mora. Č 445. Adalb. Gregorz św. 2.

O Gregore leňoch sedliak, čo neorie. Č. 445.

25

19. marca.

Jozef mosty stavia, Ďuro ich do poľa vyháňa.

Keď Jozef vykyvká deti pod stenu, Matka (25. marca) ich iste dnu zaženie.

Na Jozefa ide vdovicin pluh zo dvora.[11]

25. marca.

Panna Mária zo zásterky lastovičky vypúšťa.

24. apríla.

Čo do Dzura narastie, to po Dzure skape.

30

Ďuro, krivý čaptáň.[12]

Ďuro všetkých z izby von do poľa vyženie.

O Dzure má sa už vrana do oziminy schovať.

O Dzure už tráva bude rásť, čo by si ju hámrikom pral do zeme.[13]

Za koľko týždňov žaby kŕkajú pred Dzurom, za toľko po ňom budú mlčať. Adalb. Marek św. 3.[14]

35

25. apríla.

Na Marka má sa už vrana do oziminy schovať.

12. — 14. mája.

Pankrác, Servác, Bonifác — traja ľadoví mužovia.[15]

15. mája.

Žofia víno vypíja.

25. mája.

Na Urbanov deň utekaj siať len. Adalb. D. Urban św. 9.

Po svätom Urbanu mráz neškodí džbánu.[16]

40

Urban ešte niekedy bradou pokýva.[17]

Dokal Urban z pece nezleze, nebude teplo. Modra.

2. Leto

a) Všeobecne o lete

Lepšie jedno leto ako sto zím.

Nestrach v lete o hospodu, každý krík ti ju dá; ale v zime![18]

Netreba Boha o dážď prosiť, príde hneď, keď začneme kosiť. Č. 449.

45

V lete ako v lete, ale v zime!

V lete dobre je i Bete; ale v zime, carissime![19]

b) Letné mesiace a dni

Do Ducha nespúšťaj kožucha a po Duchu zas v kožuchu. — Do Ducha nespúšťaj sa kožucha a po Duchu pripáš si ho k bruchu. Č. 449. Adalb. Duch św. 1.[20]

8. júna.

Keď na Medarda prší, bude pršať za štyridsať dní. Medardova kvapka štyridsať dní kvapká. Č. 450. Adalb. Medard św. 5.

50

24. júna.

Do Jána do brucha jama.[21][22]

Do Jána Krstiteľa nechváľ kapustu, pšenicu, jačmeň. Č. 450.

Duch popráva oziminy a svätý Ján jariny.[23]

O Jáne čerešne i muchy zrelé.

Pred Jánom nechváľ jarinu, až po ňom.

55

Za koľko dní pred Jánom kukučka kuká, za toľko bude kukať po Jáne.

29. júna

Na Petra Pavla seje pánboh prvé hríbiky.

Peter a Pavel rozsievajú huby.

Peter a Pavel pretrhne žitám korene.[24]

25. júla

Jakub, chleba kúp! Adalb. Jakób św. 10. — Jakub, chleba kúp, pálenky nalej, pôjdeme ďalej!

60

Dnes máme Jakuba, zajtra svätej Anny, krúťteže sa, krúťte, moje milé hlavy![25]

26. júla

Keď je po sv. Anne, hneď si sedliak klobúk nahne.

Sv. Anna — chladno z rána. Č. 452.

V psie dni najviac muchy štípu.

1. augusta

Do Petra nit cepla; a po Petre už je po ceple. Šariš.

65

10. augusta

Keď príde Vavrinec, ber oči na klinec. — Keď príde Vavrinec, olovrant na klinec.[26]

Na sv. Vavrinca švábka do hrnca.[27]

Na sv. Vavrinca idú oriešky do venca. Adalb. Wawrzyniec św. 3.

Dážď, ktorý v auguste do obeda prší, skorej, ako obed minie, sa usuší.

3. Jeseň

a) Všeobecne o jeseni

Babské leto.

70

Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu. Č. 454.

Naháč kvitne, káže prásci. Bošácka dolina.

Svieti slnko, ale je zubaté.

Tvrdá jaseň.[28]

V jeseni: Čo varíte? — Zemiačiská. Na jar: Čo varíte? — Zemiačky.

75

V jeseni funt dažďa, cent blata. — V jeseni za lyžicu dažďa, džbar blata. — V jeseni za štvrtku dažďa, za mericu blata. — V jeseni za hrsť dažďa, za voz blata. Adalb. Jesien 7.[29]

V jeseni z každej dzierky strišča zima fučí. Bošácka dolina.[30]

Zo strniska už chladný vietor fúkať začína. Č. 452.

b) Jesenné mesiace a dni

24. augusta

Už je po Bartoleme, pôjdu hady do diery.[31]

September — z poľa ber!

80

8. septembra

Mara — chleba dala. — Štedrá Mara — chleba dala. — Malá Mara (15. august) chleba dala a veľká (8. septembra) ho popratala. — Malá Mara (25. marec) chleba vzala, veľká Mara chleba dala.

21. septembra

Po Matúši čiapku na uši! Č. 453.

29. septembra

Do Jána maslo, po Michale nitka.[32]

Michal — dievky pichal. — Gál (16. októbra) — dievky bral. Adalb. D. Michal św. 9.

Michal všetko z poľa spíchal. Č. 453.

85

Po Michale tráva čo bys’ ju kliešťami ťahal, nepôjde von.[33]

15. októbra

Na Teréziu každý švec obírá. Modra.[34]

16. októbra

Gál dievky bral.

Gálovo žito nebude bito. Adalb. Urban św. 8.

Od Gála chvíľa nestála.

90

26. októbra.

Už je po Mitre, už valachom svitne.[35]

28. októbra

Na Šimona Judy hájnici von z búdy. Č. 454.[36]

Na Šimona Judy mrznú v poli hrudy. Č. 455. Adalb. Szymona i Judy św. 4.

Šimona Judy vyháňa baču z búdy.

11. novembra

Marcin jak nebude na Šechsvatých moci, tak príde dozaista na Marcina v noci.[37]

95

Sv. Martin a Hromnice pradú z tej istej praslice.

Sv. Martin chodí na sivkovi. — Sv. Martin chodí na bielom koni. Č. 455. Adalb. Marcin sw. 25.

19. novembra

Sv. Alžbeta za plný košík sviatkov prináša.

25. novembra

Katrena hudcom husle berie.[38]

Keď na Katarínu stojí hus na ľade, na Vianoce bude stáť na blate.

100

Na sv. Katarínu schovaj sa pod perinu Č. 455. Adalb. D. Katarzyna św. 2.

4. Zima

a) Všeobecne o zime

Iba svitá a mrká.[39]

Ide slnko dohora, ide zima do dvora. (Pozri 108.)

Ked poliak duje, zima nasleduje.[40]

Mnoho snehu, málo sena.

105

Mnoho snehu, málo vody. — Veľké snehy, málo vody. Č. 441. Adalb. Śmeg 1.[41]

Pec

Kto popod pec sadá, ten len zimu hľadá.

Zakúrená pec, to je milá vec.

Rastie deň, rastie i zima.

V zime kážu nasušiť si snehu na leto.[42]

110

Zima bez ľadu, kaša bez medu, potok bez ryby, to sú samé chyby.

Zima jako zima, ale vetor kosci láme. Bošácka dolina.

Zimné slnce má zuby. — Zimné slnce je zubaté.

Zimu vlk zožral. — Zimu vlk nezožene.[43]

b) Zimné mesiace a dni

4. decembra

Sv. Barbora ťahá sane do dvora. Č. 546.

115

25. decembra

Biele Vianoce, zelená Veľká noc; čierne Vianoce, biela Veľká noc. Č. 456. Adalb. Bože Narodzenie 1.[44]

Zelené Vianoce, biela Veľká noc; biele Vianoce, zelená Veľká noc. Adalb. Boze Narodzenie 16, 17.

Do Hôd dlhá nitka, krátky deň; po Hodoch krátka nitka, dlhší deň.

Do Vianoc haj, od Vianoc jaj!

Jasné Vianoce, tmavé stodoly; tmavé Vianoce, jasné stodoly. Č. 456.[45]

Keď je vianočná noc tmavá, bude tma v záčinku. Adalb. Gody 6.

120

Na Štedrý večer a na Vianoce každý statočný človek doma sedí.[46]

Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

1. januára

Na Nový rok o slepačí krok; na Tri krále o skok dále; na Hromnice o hodinu více. Č. 441. Adalb. Nowy Rok 6.

6. januára

Trikráľovú zimu vlk nezožerie. (Pozri 113.)

21. januára

Keď sa na Vincenta vták na koľaji vody napije, ten rok mnoho vína sľubuje.

25. januára

125

Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.

Na Obrátenie sv. Pavla sa medveď na druhý bok obráti.

Na Pavla čľapky, vyhadzuj gazda zedky. Č. 442.[47]

Na Pavla napoly peceň. Č. 422. Adalb. Paweł św. 4.

O Pavle je pol zimy. Adalb. Nawrócenie św. Pawła 3.

Február

130

Čo veľký zameškal, to malý doháňa. (Pozri nasl.)[48]

Malý sečeň protiví sa veľkému.[49]

2. februára

Cigán sa Hromníc bojí.[50]

Hromnička čistá, konôpka istá.[51]

Keď chytia Hromnice, odhadzuj onuce; keď pustia Hromnice, len chytaj onuce. Č. 443.

135

Keď sa vtáčik na Hromnice z koľaje napije, tak v marci zmrzne.

Na Hromnice o hodince. (Pozri 1. január.)

Na Hromnice treba mať ešte polovicu krmu.

Na Hromnice zadúva ulice.

Nech len držia Hromnice.[52]

140

Prešli Hromnice, koniec sanice. Č. 443.

Radšej vidí bača o Hromniciach vlka ako sedliaka v košeli. Č. 443. Adalb. Gromnica 21.

5. februára

Sv. Agáta býva na sneh bohatá. Č. 443.

Sv. Hata všetky kúty zahatá.[53]

6. februára

Na Dorotu pôjdu si vtáčky po pesničky. — Na Dorotu pôjdu si vtáčky na trh do Krupiny píšťalky kupovať.

145

Okolo sv. Doroty bývajú metelice a sloty. — Sv. Dorota — sneh alebo slota. Adalb. Dorota św. l.

14. februára

Valent žení vtáčence; Matej im rozdáva píšťalky.

24. februára

Matej ľady láme, ak ich nachodí; ak ich nenájde, teda ich narobí. Č. 444. — Matej ľady láme, ak nemá čo lámať, tak v marci ľad máme.

Matej šiel piť; šiel poň Gregor, za ním Jozef, ale sa všetci tam zapili, len Matka Božia ich potom všetkých vyhnala.[54][1] Okrem niekoľkých úsloví.(Zát.)

[2] V jeseni opačne. Z.

[3] Kosa — hviezdnatosť. Z.

[4] Len čo rozmrzne zem, sviňa (divá) ryje pyskom.

[5] Mačka na streche — teplo; medveď — zima. Z. — Premenlivé počasie z jari.

[6] Maď. znenie: Márciusi por aranyat ér (Marcový prach je hoden zlata.)

[7] Porov. porekadlo: Mení sa ako aprílová chvíľa. Z.

[8] Porov. č. 8.

[9] Ešte slabá paša Z.

[10] Keď tŕň kvitne, býva zima. Z.

[11] Najposlednejší. Z.

[12] Neskorá jar. Z.

[13] Pozri Jeseň. Z.

[14] Sliezske znenie: Kelko dni před Juřim žaby vrču, telej dni po nim mlču. — Vlastivěda slezská 1888, I, s. 213.

[15] Mráz. Z. — Aj nasl.

[16] T. j. hroznu. Z.

[17] Porov. č. 22.

[18] Maď. znenie: Nyáron minden bokor szállást ad. (V lete každý krík dá hospodu.)

[19] Narážka na kveštovanie žobravých mníchov; aspoň rehoľné oslovenie carissime (drahý brat) by tomu nasvedčovalo.

[20] Sliezska paralela: Do sv. Ducha něsvlekaj kožucha a po sv. Duchu ohlidaj se po kožuchu. — Vlastivěda slezská 1888, I, s. 213.

[21] Iné príslovia o užívaní zásob potravín pozri v kap. V. 902 — 909.

[22] Núdza o chlieb. Z.

[23] Duch — sviatky sv. Ducha, Turíce.

[24] Už nerastú, ale zrejú. Z. — Sliezske znenie. Petr a Pavel žitam kořenky natrhně. Vlastivěda slezská 1888, I, s. 213.

[25] O dozrievaní kapusty. — Variant: Dneska je Jakuba a zajtra Anny (gazdiná sa dotkne kapusty, spraví kruh nad ňou, zvrtne sa a podskočí), bodaj ste sa v tejto mojej kapustičke toľké zavíjali hlavy! A budú! (Lipt Mikuláš, Šuj.)

[26] Tkáčske porekadlo. Z.

[27] Sliezske znenie: Na sv. Vavřinca s kobzolama do hrnca. — Vlastivěda slezská 1888, I, s. 214.

[28] Keď už zem na tvrdo zamrzla. Z.

[29] A opačne. Z.

[30] Striščo, strniščo, západoslov. náreč. — strnisko

[31] Ľud. tvar mena Bartolomej, podobné nárečové varianty: Bartolem, Bartomil, Brtomil.

[32] Rastie. Z.

[33] Maď. znenie: Szent Mihály után ha harapótogóval húznák is a fuvet, még se nő. (Po Michale keby trávu kliešťami ťahali, ani tak nenarastie.)

[34] Obuvník ako vlastník vinice. Z.

[35] Prestanú pásť.

[36] Idú domov, už je po oberačkách. Z.

[37] O prvom snehu. Z. — Porov. č. 96.

[38] Posledné svadby. Z. — Začína sa cirkev. obdobie zv. advent, v ktorom cirkev zakazovala konanie svadieb a zábav.

[39] O decembri. Z.

[40] Poliak — studený severný vietor; názov používaný na sev. Slovensku

[41] Prenesený význam: veľký hnev — malý účinok. Alebo: veľké prípravy, malý výsledok. Z.

[42] Iron. Z.

[43] Zimu vlk zožral. — O miernej zime. Z. — Zimu vlk nezožerie. — Keď po miernom počasí konečne nastane dlhá ostrá zima. Z. — Maď. znenie: Nem eszi meg a farkas a telet. (Vlk zimu nezožerie.)

[44] Hovorí priadka. Z.

[45] Jasné stodoly — prázdne. Z.

[46] V rodinnom zvykosloví sa ustálila obyčaj, že cez dôležité sviatky, ktoré sa intímne prežívali v rodinnom kruhu, zdržiavali sa členovia rodiny doma. Praktická podstata tohto zvyku bola v upevňovaní spolupatričnosti rodiny.

[47] Gazda nech zachraňuje pozostatky krmu, lebo jar bude neskoro. Z.

[48] Veľký — január; malý — február (podľa počtu dní v týchto mesiacoch).

[49] Ostrejšia zima vo februári ako v januári. Z.

[50] Podľa ľud. pranostiky na Hromnice (2. feb.) býva najtuhšia zima; Cigán sa jej bál, lebo nemal poriadneho oblečenia ani bývania.

[51] Ak na Hromnice niet snehu, vydaria sa konope.

[52] Zima sa má vyzúriť do Hromníc, aby už po nich netrvala.

[53] Sv. Hata — sv. Agáta; zahatá snehom. Z.

[54] Zvestovanie Panny Márie (25. marca) prináša jar. Z.
Adolf Peter Záturecký

— folklorista, básnik, prozaik, ev. kňaz a pedagóg Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.