E-mail (povinné):

Ondrej Seberini:
Publicistika

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Zuzana Babjaková, Daniel Winter, Katarína Tínesová, Hana Heldiová, Slavomír Danko.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 35 čitateľov

Nadlak pri konci októbra

Drahý náš brat B. Baltík, zdeľuje nám v 18-tom čísle Cirkevných listov milú správu o výbore takzvanom spevníkovom a pre vydávania kníh náboženských, evanjelických slovenských. Výbor tento je svätý ostatok hrivien nám od našich predkov zachovaných. A tu nám prichodí na um Pán a jeho podobenstvo o človekovi z rodu znamenitého, ktorý dal desiatim služobníkom svojim desať hrivien a povedal im: kupčite, dokiaľ neprídem. Výbor tento spevníkový môže povedať slovami: „Pane, aj hrivna Tvoja, ktorú som mal uloženú v statku, lebo som sa bál“ — nie Pána, ale ľudí prísnych, ktorí berú to, čo nevložili a žnú to, čo nezasiali. Začo prichodí sa nám zvolať šľachetným mužom na zdar a na slávu. Najmä zato, že nám dal Hospodin dožiť sa priaznivejšiu dobu, v ktorej spevníkový výbor povedať môže a má: „Pane, hrivna Tvoja desať hrivien získala“. Nezazlievať mi bude výbor spevníkový, jestli sebe beriem voľnosť jeden návrh bez osobného nároku tomuto cieľu predložiť, aby po všestrannom vyšetrení a preskúmaní jeho bol na vedomie zobraný, a jestli budú s ním súhlasiť, aby podľa toho konať ráčil. — Nepatrná a veľmi skromná je, podľa môjho názoru, základina, a tak i činnosť nadmier obmedzená, práve preto výsledok pri vydávaní kníh nábožných, evanjelicko-slovenských chatrný. A kedy, keď nie teraz, keď kresťania zdravého učenia trpieť nechcú, je potrebné nám bdieť, aby vlci hltaví stádo Pána nášho Ježiša Krista nehubili, potrebné je nám ľudu Božiemu poskytovať prameň vôd živých, aby neodvrátil uši od pravdy a radosť nepokazil. Ale ako to docieliť?

Rozhojnením základiny a rozšírením kruhu činnosti. Prv ako by som vylíčil, ako by sa toto dvoje v život uviesť malo, odobrujem zriadenie výboru spevníkového, a navyše sebe by som prial ešte štyroch mužov povestných, plných viery a moci, k výboru pripojiť. Neželám si zriadiť spolok, písané stanovy, mnohé schôdzky, časté porady. K tomu peniaze i čas nedostačujú, a zo skúsenosti poznáme, že valné zhromaždenia sú plodom mnohých rečí a málo výsledkov. A nevhodné je takéto pokračovanie ani duchu evanjelickému. Matej prostredníctvom lósu pripojený zo spoločného snaženia k jedenástim apoštolom; pre prisluhovanie vecí časných boli určení siedmi muži, na ktorých čele bol Štefan. — Nech len žehnať ráči Hospodin svätý úmysel výboru spevníkového, aby čím prv zdarne účinkovať mohol pri hojnom vydávaní kníh nábožných, evanjelicko-slovenských. Ale k tomu potrebné sú prostriedky tak duchovné, ako najmä hmotné, lebo deficiente pecu, deficit omne nia. — Iste by som zásluhu mal, keby navrhnúť som vedel nový spôsob rozhojnenia základiny, tak, aby sme sa ku každodenným zbierkam utiekať nemuseli. Ale darmo, my nemáme poruke statné pokladnice, cirkevné statky, my k jednoduchému proseniu sme odkázaní, s tým rozdielom, že pri tomto podniku vysloviť môžeme dar za dar a darmo nič. Nech ústredný výbor vymenuje v každom bratstve, podľa požiadavky a rozľahlosti bratstva i dvoch jednateľov, podpisných, archou opatrených, na ktorých by sa horlivci mohli obrátiť, k tomu cieľu na desať rokov, ročne jednou zlatkou prispievať, s tým záväzkom, že oni z vydaných kníh každoročne 5-6 archovaných kníh obdržia.

Keby bol mohutnejší cirkevný spis vydaný, tak by členovia s malou dopláckou to dielo zakúpiť mohli. Môžme pochybovať, že 500-600 členov nezozbierame? Nemôžeme sa nádejať, že knihy nábožné s dobrým obsahom, krem toho budú mať oddychu! Ach iste, keď my, ktorí sme povolaní bdieť nad dušami nám zverenými, so všetkou ochotou a pilnosťou, sa podujmeme toto rozširovať a podporovať, ach iste, touto cestou i výklad písma svätého, o ktorom v minulom roku tak mnoho písané bolo, sa čo najskôr dožijeme!

Ústredný výbor postará sa o plody duchovné. Naň sa obrátia výtečnejší spisovatelia cirkevní, on môže pri dobrom odbyte kníh i istú mzdu pôvodcom určiť.

Vypočujete ma, bratia drahí, podajme ruky výboru spevníkovému, aby sa pri ňom splnila reč prorokova: nebudeme štepiť, aby iný jedol, lebo dni stromu sa stanú dni ľudu môjho a diela rúk svojich na veky užívať budú vyvolení moji: nebudú pracovať nadarmo.

Ostatne neviažem a k tomuto môjmu jednoduchému návrhu a milerád prijmem k cieľu primeranejší, len o to prosím, aby zdĺhavé za a proti písania a nariadenia, túto tak dôležitú a sťa chlieb vezdejší potrebnú otázku, na mnoho rokov, alebo snáď na veky otázku nezanedbali.

S Bohom ku práci Bohu milej.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.