Zlatý fond > Diela > Slovenské národnie piesne I.


E-mail (povinné):

Michal Chrástek:
Slovenské národnie piesne I.

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Nina Dvorská, Veronika Gubová .  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 39 čitateľov

Pripomänutie

Dolupodpísaní, plniac sl. výborom Matice Slovenskej sverenú sebe úlohu sostavením a obstaraním vydania I. sväzku „Sborníka“, držíme si za povinnosť pripomänúť, že z dosť hojného, došlého materiálu len čiasticu podať nám možno v prítomnom sväzku. I prosíme tedy o poshovenie pl. tit. pp. zasielateľov a prispevovateľov, pokým v nasledovať majúcich sväzkoch príde rad i na ostatnie príspevky jejich. A jako týchže, tak i druhých pl. tit. pp. spolunárodovcov, zvlášte spisovateľov slovenských, so slušnou úctou vyzývame k ďalšiemu sbieraniu a zasielaniu nám sem prislúchajúceho materiálu s podržaním, na koľko možno, pôvodnosti a krajomluvy; aby sa uverejnily a zachovaly takto kroz Maticu tieto poklady spevu, bájenia, múdrosti, zábavy, reči a života národa slovenského.

Podávame vo „Sborníku“ i daktoré z piesní, uverejnených už vo vydaných tlačou sbierkach, buďto pre úplnšiu a korrektnejšiu osnovu alebo pre uverejnenie a zachovanie ich nápevov. Pričom, sdeľujúc následkom uzavretia výborového zasadnutia XVII. pod č. zápisnice 7. nápevy k daktorým piesňam, jako sme ich z úst ľudu buď sami počuli a zaznamenali, alebo jako nám sdelené abo zaslané boly, taktiež za potrebné držíme pripomänúť, že sme úplne presvedčení, že mnohé z nich v rozmanitých odchýľkach národ náš spieva. Inakšie zaiste u nás vo Zvolene, inakšie v Liptove, v Turci, v Nitre a inde. Preto s istotou určiť nemožno, ktorý je vlastne pôvodný nápev, jedine vtedy, keď s určitosťou udať možno, že ten lebo onen nápev ku pr. v Nitre, Orave atď. spolu i s piesňou povstal; vtedy spôsob spievania a nápev verný a opravdivý je ten, ktorý sa spieva tam, kde povstal. Radno by tedy a žiaducno bolo, aby časom svojím podobné odchýľky, jako poznamenania a doplňky, od patričných znalcov redakcii „Sborníka“ k uverejneniu zaslané boly; neradno ale, aby dakto tvrdil, že nápevy prvotne podané nie sú verné a pravdivé, už preto, že dobre známo je, jaké premeny z úst do úst na nastávajúce pokolenia prechodiace duchovné výtvory podstúpiť musia, často i dľa vkusu jednotlivcov, čo potom do života prejde a, jestli lepšie sodpovedá vnútornému ohlasu duše, i trvácne udrží sa a prvotný ráz často docela sotre. Nepodvratný toho máme dôkaz pri chrámových nápevoch cirkevných obojeho vyznania; lebo navzdor tomu, že partitura jedna a tá istá pre sbory cirkevné tlačou uverejnená a uvedená bola, predsa mnohá pieseň tak rozmanite v cirkvách sa spieva, že bez prvotne tlačou uverejneného nápevu alebo bez známosti jeho ťažko uhádnuť, kde vlastne dobre a verne sa spieva.

I toto sme si držali za povinnosť tedy pripomänúť, aby dakto nepozastavoval sa nad odchýľkami alebo toho domnenia bol, že nápev ten lebo onen nenie verne podaný; ale za to máme, aby sa i odchýľky sosbieraly a verejnosti podaly, žeby tak každý kraj našiel svôj verný nápev.

V B. Bystrici, 17. júnia 1868

Michal Chrástek, v. r., tajomník Matice Slov.

Emil Černý, v. r., výborník Matice Slov.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.