Zlatý fond > Diela > Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený


E-mail (povinné):

Juraj Láni:
Žiak Agapetus zvedený a naspäť privedený

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Jozef Vrábeľ, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Zdenko Podobný, Ivana Gondorová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Erik Bartoš, Ida Paulovičová, Dušan Kroliak, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 37 čitateľov

Šieste dejstvo

Prvý výstup

Rafael a zbor anjelov.

RAFAEL:[160]
Hľa, toho žiaka Agapeta, čo bol predtým
zvedený nástrahami zaliečavej Rozkoše,
už teraz svätý Apoštol Ján ozaj k statočnosti
na riadnu cestu naspäť priviedol. Preto,
anjelské zbory, tešte sa a s lýrou spievajte!

ZBOR ANJELOV:
Chválu, slávu, česť a moc s víťazstvami
nech má náš Pán Boh, čo vždy prebýva tam
v ríši nebeskej a sám celkom všetko rozumom riadi!

Do pekelných vôd často mocnou Božskou
silou zráža On zberbu bohaprázdnu,
ale veriacim radosť z Olympu[161] sám bohato dáva!

Druhý výstup

Apolón s deviatimi Múzami.

APOLÓN:[162]
Vitajte, ó vy naše panny apolónske! Veď
zásluhou vašou stále stojí naša ríša
na veľmi pevných nohách. S bdelou ostražitosťou
musíte odoháňať tupú ľahostajnosť,
búrlivú samopašnosť školskej mládeže,
aj ďalšie hnusné ohavnosti. Nalievate aj
do myslí chlapcov, ktorí chcú sa učiť, ušľachtilé,
vznešené cnosti, ba i umenia, čo sú veľmi príjemné,
nesmierne užitočné pre vzdelané stavy.
Nech vás však nikdy neodradí pohŕdanie ľudí
od vašich chvályhodných umení, čo ste vy už
dosť dlho pestovali starostlivo, áno,
pozorne, aby ste tu v mravoch vzdelávali
mládencov! Ja viem, aké pohŕdanie, obrovskú
pohanu nedávno vám spôsobila Rozkoš
bezbožná so svojimi samopašnými
netvormi Sirénami. Keby nekrotilo v tom
ma moje dobré srdce, blesky, ktoré vyvoláva
hnev Jupitera, by ju bezočivú
hneď aj s jej milovníkmi zrazili do hlbín pekla!
A čul som tu na svoje vlastné uši bôľne
volanie Cnosti, našej milej sestričky,
keď pomstu za príkoria svojím bedákaním tá
oddane ponechala najvyššiemu Božstvu.
A veru veľmi správne, lebo ako znie
príslovie: Pomstiteľ Boh ozaj všetko vidí.
A On túto veľkú krivdu, čo vám spôsobili,
nenechá nepomstenú, ale po zásluhe, verte,
postihne trestom, ak tá hnusná zvodkyňa
mládeže nebude tu v krátkom čase už
pokánie činiť za tieto svoje hriechy!
Ó Múzy, ochrankyne našej ríše vzdelania,
len vy mne, Apolónovi, čo vaším najvyšším
som vodcom, poskytnite spoľahlivú pomoc!
Ľutovať nebudete starostlivú
námahu, lebo za tú svoju úzkostlivú
bedlivosť tuná naveky vy odo mňa už
dôstojné odmeny hneď dostanete.
Čo teraz, chystajúc sa vašu hlavu tu
ozdobiť, každej z vás už nepoložím venček,
navyše nedám väčšie dary? Klio, prvá pristúp
a potom Melpomene a s ňou ďalšie sestry!
(Rozdeľujú sa vavrínové vence s listami pavinca[163] a inými darmi.)

KLIO:
Apolón, ozdobený vavrínom, ó kastalských Múz[164]
najvyšší vodca, ktorému kraj delfský slúži, ba i
patarské mesto, Klaros, Tenedos,[165] ja v mene
ostatných Múz ti teraz zaslúženú vďaku,
čo veru plynie z hĺbky úprimného srdca,
za všetky tvoje dobrodenia vrúcne vzdávam!
Ó boh Múz, nech ťa naša práca neznepokojuje!
Urobíme ju vždy pozorne a starostlivo.

APOLÓN:
Ó moje Múzy, teraz buďteže mi veselé,
keď ste už chmáry smútku zo svojich sŕdc zahnali preč!
Hej, Ganymedes,[166] už mi nápoj z nektára[167] hneď podaj!
(Ganymedes nalieva.)
Nuž, drahá Klio, pripíjam ti touto čašou, hľa,
čo sladký nektár s ambróziou[168] obsahuje!
Takisto pripiješ ty svojim sestrám
ostatným, ktoré idú spievať pieseň víťaznú!
(Apolón pije.)

KLIO:
Ó Múzy, teraz so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej. Triumf!

KLIO:
Ja teraz tebe, Melpomene, touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

MELPOMENE:
Thalia, teraz tebe touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

THALIA:
Ja teraz tebe, Euterpe, touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

EUTERPE:
Ja teraz tebe, Terpsichore, touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

TERPSICHORE:
Erato, ja touto čašou teraz tebe pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

ERATO:
Ja teraz tebe, Kalliope, touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

KALLIOPE:
Ja teraz tebe, Urania, touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

URANIA:
Ja teraz tebe, Polyhymnia, touto čašou pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

POLYHYMNIA:
Posledná touto čašou Apolónovi ja pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

Tretí výstup

Apolón. Ganymedes. Múzy. Cosmius. Aspondus. Cletus. Niphalius. Musophilus. Philomathes. Eubulus. Eugenius. Pamphilus.

APOLÓN:
Ostáva, aby teraz prívrženci Cnosti
zároveň s nami na tej slávnosti sa veselili.
No choďže, Ganymedes, a hneď dones nové dary!
A potom chytro zavoláš už prívržencov Múz!

GANYMEDES:
Už sa tak stalo, Apolón! Hľa, dary sú už tu!
Už je tu aj tých deväť súcich mládenčekov.
Učenosť vedno s Cnosťou vždy ich srdce živí:
Cosmius, Cletus, Aspondus i Musophilus,
ba i ten Niphalius, Philomathes, Eubulus
a tobôž milovaný Eugenius s Pamphilom.

APOLÓN:
Cosmius, nože ty už pristúp bližšie ku mne,
no spolu s ostatnými spolužiakmi poď,
nech vám dám teraz dary, čo si zaslúžite!
(Rozdeľovanie darov.)
Už každá z Múz nech svojmu milencovi tuná
pripije, a to podľa poradia, čo určil som
už vám! A svoje venčeky tu na ich hlavy
položte a tak uzavrite manželstvo! A na prst
prstene nastoknite, aby mocnejšie
priateľské puto panovalo medzi vami!
Ty, milá Klio, opäť urob začiatok!
A ty jej, Ganymedes, teraz podaj túto čašu,
už sladkým nektárom a ambróziou naplnenú!

GANYMEDES:
Už to tu hodlám urobiť, boh Apolón, hľa!
(Nalieva víno.)

KLIO:
Ja svojou čašou Cosmiovi pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

COSMIUS:
Ja teraz touto čašou Melpomene pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

MELPOMENE:
Ja svojou čašou Musophilovi už pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

MUSOPHILOS:
Ja teraz touto čašou Thalii už pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

THALIA:
Ja teraz svojou čašou Aspondovi pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

ASPONDUS:
Ja teraz svojou čašou Euterpe už pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

EUTERPE:
Ja teraz svojou čašou Eubulovi už pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

EUBULUS:
Ja teraz svojou čašou Terpsichore pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

TERPSICHORE:
Ja svojou čašou Philomathovi už pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

PHILOMATHES:
Ja svojou čašou Erato už pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

ERATO:
Ja svojou čašou Niphaliovi už pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

NIPHALIUS:
Ja svojou čašou Kalliope už pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

KALLIOPE:
Ja svojou čašou Cletovi už pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

CLETUS:
Ja teraz svojou čašou Uranii pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

URANIA:
Ja svojou čašou Eugeniovi pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

EUGENIUS:
Ja svojou čašou Polyhymnii už pripíjam!
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

POLYHYMNIA:
Ja svojou čašou Pamphilovi pripíjam!
Na jeho hlavu ten svoj venček teraz kladiem ochotne
a prsteň dávam mu, by stal sa mojím ženíchom.
Ó Múzy, vy už so sprievodom lýry spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

PAMPHILUS:
Ja túto poslednú čašu piť budem naradostený
na zdravie Múz! Vy teraz s lýrou spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf!

APOLÓN:
Keď sme tak veľmi šťastne uzavreli tieto
manželstvá apolónovské, na počesť božstva,
vy Múzy hneď sa navrátite k svojej práci —
vzdelávať svojich milencov zas v krásnych
umeniach. Bozk si dajte, všetci odíďte a s lýrou spievajte!

ZBOR:
Triumf! Triumf! Triumf! Hej, hej, Víťazstvo, hej!
Teraz Víťazstvo je tu, teraz v našich
sídlach sestry sú, keďže mrzkú Rozkoš
po zásluhách trest v svete postihol.
Hej, hej, hej, Triumf![160] Rafael — jeden zo siedmich archanjelov

[161] Olymp — v gréckej mytológii sídlo bohov, tu sídlo kresťanského Boha — nebesá

[162] Apolón — Apollon, v gréckej mytológii boh svetla, slnka, života a veštby. Bol vodcom deviatich Múz, bohýň umenia.

[163] vavrínové vence s listami pavinca — vence uvité z listov vavrína a pavinca, rastliny z čeľade zvončekovitých

[164] kastalských Múz — Kastalia, prameň na Parnase v Delfách, bol zasvätený Múzam, odtiaľ ich názov kastalské.

[165] patarské mesto, Klaros, Tenedos — Patara bolo mesto v Lýkii s Apolónovou veštiarňou. Klaros bolo mesto v Iónii s Apolónovým chrámom a veštiarňou. Tenedos bol ostrovček pri západnom pobreží Malej Ázie.

[166] Ganymedes — čašník najvyššieho boha Dia na Olympe

[167] nápoj z nektára — nektár, nápoj bohov, deväťkrát sladší ako med

[168] s ambróziou — ambrózia, jedlo bohov, dodávajúce večnú mladosť, nesmrteľnosť a krásu
Juraj Láni

— slovenský evanjelický kňaz, univerzitný profesor v Lipsku a spisovateľ, autor memoárových próz, kázní a školských hier Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.