Zlatý fond > Diela > Piesne, verše a rečňovanky


E-mail (povinné):

Jozef Gašparík-Leštinský:
Piesne, verše a rečňovanky

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Jozef Benedikovič.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 53 čitateľov

Vianoce

Zjavila sa…

Zjavila sa spasiteľná milosť Hospodina, ktorý k spáse všetkých ľudí dal nám Svojho Syna. Jestli Ho nájsť chceme, už nie len v Betleme, ale Ho aj v svojich srdciach najdeme. Lenže keď nám dal Boh dožiť tak veľkej milosti, odrieknime sa hrešenia a ciest bezbožnosti: buďme vždy striezliví, verní, spravedliví a pobožne v tomto svete s Ním živí. Bo Syn Boží, Spasiteľ náš, nato sa narodil, by od smrti nás vykúpil a z bied vysvobodil: už sme vykúpení, z hriechov očistení — žime, ako zvláštny ľud, s Ním spojení. 1917

Zase sme dožili…

Zase sme dožili tú radostnú chvíľu, keď anjel doniesol na zem tú zvesť milú, že sa nám v Betleme Spasiteľ narodil, aby z moci diabla ľudstvo vysvobodil. Radujme sa teda i my v dnešnom kríži, lebo sa už i nám vykúpenie blíži. Žije Kristus Ježiš, prameň večnej spásy: On i nás kajúcich vykúpi a spasí. 1917

Sláva na výsostiach…

Sláva na výsostiach Bohu Hospodinu, ktorý nás dnes všetkých prijal za rodinu. Dnes sa nám narodil Jeho Syn jediný, aby vzal na Seba hriešnych ľudí viny. Preto keď aj tlačia nás dnes ťažké bôle, radujme sa všetci, buďme dobrej vôle. Za tú veľkú milosť Bohu chválu vzdajme a spasenie svoje v jasličkách hľadajme. 1917

Nad Betlemom hviezda jasná…

Nad Betlemom hviezda jasná, s neba zneje pieseň hlasná, počuť nebešťanov hlasy, že nastáva doba spásy. Dieťa v ráji zasľúbené už je v jasliach položené: narodil sa ten rek pravý, ktorý i nás biedy zbaví. Preto poďme všetci k Nemu, vzdajme česť a vďaku Jemu a zostaňme stále pri Ňom, bo niet spásy v nikom inom. 1917

Narodil sa Vykupiteľ…

Narodil sa Vykupiteľ zkazenému svetu: v Betleme Ho porodila matka z Nazarétu, ale svet v nevere zavrel pred Ním dvere: leží iba v jasliach u nôh matere. Len anjeli radujú sa, že už Ten prichádza, ktorý ľudstvo z pút otrockých časom povyvádza: spievajú nadšene, že prišlo spasenie, že nastanú ľuďom časy blažené. Žiar nebeská osvietila betlemskú rovinu a pastierom vraví anjel radostnú novinu; hneď najdú jasličky, kde leží maličký náš Ježiško u nôh Svojej mamičky. Pastieri sú pri jasličkách, poďme ku ním i my a malému Ježiškovi klaňajme sa s nimi: pred Ním sa pokorme, srdcia Mu otvorme, aby si v nich mohol ustlať, dovoľme. Ráč prebývať v srdciach našich, drahý Spasiteľu a z nich Svojím svätým slovom veliť duši, telu, aby sme tak žili, tak sa žiť snažili, ako by nás Tvoje oči strážily. A keď niekdy zablúdime na nepravú cestu, sám nás naprav, ukáž nám smer k nebeskému mestu, kde nás chceš všetkých mať a kde chceš všetkým dať to, čo naším zemským zrakom nevídať. 1924

Kdeže sa tak ponáhľajú…

Kdeže sa tak ponáhľajú tí betlemskí pastieri? Bežia rovno ku jasličkám v neďalekom majeri. Bo tam sa dnes narodilo Dieťa večnej milosti, ktoré k spáse všetkým ľuďom poslal nám Boh s výsosti. Poďme i my k tým jasličkám, v nich to Dieťa hľadajme a s pastiermi Ježiškovi malému sa klaňajme. Ten Ježiško hriešnych ľudí neodženie od Seba, lež každého kajúceho sám uvedie do neba. 1917

Sláva Bohu na výsostiach…

Sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľudom na zemi! Narodil sa nám Spasiteľ: radujme sa zvlášte my, ktorí v dnešných ťažkých časoch žialime a trpíme: On nás z manstva vysvobodí i z bied, v ktorých upíme. Narodil sa Vykupiteľ: padne ríša satana; dnes Ho poslal Otec s neba všetkým ľudom za Pána: On vylieči naše rany, On utíši náreky a dá nám Svoj pokoj, ktorý bude trvať na veky. 1917

Narodil sa nám Spasiteľ…

Narodil sa nám Spasiteľ v tichom Betleheme, ktorý s neba prišiel spasiť ľudí celej zeme: On nesie svobodu aj nášmu národu a uvádza pokoj, bratstvo a shodu. Dosiaľ sme tu len v kútiku utisnutí žili; „cudzími“ nás menovali, keď sme hovorili, a koľké prekážky, krivdy a urážky znášali sme až do dňa ích porážky. Nosili sme ťažké jarmo od rokov a rokov; marné boly naše vzdychy i prosby prorokov… Až teraz z milosti poslal Boh s výsosti Toho, ktorý spravil koniec ích zlosti. Dnes nám spadly ťažké putá a krásna reč naša svobodne sa svetom šíri i k nebu sa vznáša: zmenily sa časy, svitnul nám deň spásy — dnes k svojeti každý smele sa hlási. Preto vzdajme Bohu vďaku, že sa už narodil Ten, ktorý nás i svet celý z jarma vysvobodil. Plesajme v radosti, tešme sa voľnosti a žime vždy v bratskej láske, svornosti. 1918

Narodil sa…

Narodil sa Vykupiteľ v malom Betleheme: s neba prišiel, aby spasil ľudí celej zeme. V jasliach leží to sľúbené a čakané dieťa: Jeho očká sťa hviezdičky ľuďom do tmy svieťa. Z ústočiek Mu stále znejú slová pravdy večnej a srdce Mu horí ohňom lásky nekonečnej. Preto poďme s oddanosťou i my k Nemu všetci, bo On i nám nesie s neba samé dobré veci. On nám nesie do tmy svetlo, by sme neblúdili, Svoje svetlo, by sme v láske podľa neho žili. On nás vedie a do sŕdc nám seje dobré semä a dáva nám štedre i to, čoho človek nemá. Poďme k Nemu a prosme Ho aby bol vždy s nami, zvlášte teraz, keď stojíme medzi národami. Poďme k Nemu: len On zmení dnešné ťažké časy, len On ľudstvu dá pokoja a náš národ spasí. 1920
Jozef Gašparík-Leštinský

— vydavateľ, kníhkupec, publicista, autor mnohých textov piesní evanjelického spevníka Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.