Zlatý fond > Diela > Piesne, verše a rečňovanky


E-mail (povinné):

Jozef Gašparík-Leštinský:
Piesne, verše a rečňovanky

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Jozef Benedikovič.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 53 čitateľov

Starý a nový rok

Dobrorečme Hospodinu…

Dobrorečme Hospodinu srdcom plným vďačnosti, že nás prijal za rodinu a dával nám v hojnosti požehnaním Svojím s neba všetko, čo nám bolo treba pre náš život pozemský i pre večný nebeský. Dobrorečme Hospodinu všetci, veľkí i malí, zato, čo po tú hodinu z Jeho rúk sme prijali a prosme Ho všetci vrúcne, aby vznášal i budúcne ruku Svoju nad nami i našimi dietkami. 1924

Tečú časy…

Tečú časy, ako rieka ta, do mora večnosti, rok za rokom preč utieka do ďalekej prešlosti: i dnes práve ta sa sberá a od nás preč sa odberá rok na odchod hotový a príde nám rok nový. Tečte časy, tečte stále, dľa Božieho zákona, a my žime k Božej chvále, každý z nás nech tak koná, by žil s bližným v dobrej shode, v cirkvi, vlasti i v národe a mal srdce, ako chrám: tak to chce mať Pán Boh sám. 1897

Začíname v Tvojom mene…

Začíname v Tvojom mene, Hospodine, Bože náš, tento nový rok, bo vieme, že nám ho sám požehnáš. Žehnaj, Bože trojjedin, dni i týždne i hodiny tohto roku nového: daj v ňom mnoho dobrého! Žehnaj i nám, Svojim deťom, by sme sväte v ňom žili, nekráčali s hriešnym svetom, lež po Tebe túžili; by sme v láske všetci spolu prichádzali k Tvojmu stolu, ako jedna rodina, súc deťmi Hospodina. 1924

Do mora večnosti…

Do mora večnosti padá rok za rokom a my sme vždy len tu s uslzeným okom. Lepšie by snáď bolo v tom večnosti mori, ako tu, kde sila všetko rúca, borí… Len v tej viere, že sa Pán Boh nedá zrútiť, duša utrápená vše prestane smútiť. Teší sa nádejou, ktorá ju nesklame. Keď je Pán Boh s nami, koho sa báť máme? A kým všemohúci Boh nad nami stojí, nech sa zajtrajšieho dňa z nás nik nebojí! 1917

Ten, ktorého meno…

Ten, ktorého meno má každé koleno ctiť na večné veky, i cez pekla vzteky prevedie nás iste: veď nás Ty sám, Kriste! 1916

Bože náš, Otče náš…

Bože náš, Otče náš, smiluj sa nad nami! Korunuj rok tento Svojím požehnaním! Ten, ktoréhos nám dal, nech je stále s nami a daj, by sme aj my kráčali vždy za Ním!

Svitlo krásné…

Svitlo krásne zimné ráno tohto roku nového: ja vám prajem, aby vám Boh dal všetkého dobrého. Nech Boh žehná domy naše, naplňuje stodoly a rozsýpa Svoje dary v záhradách i na poli. Nech nás chráni od nešťastia, od ohňa i povodne, od zlodejov, ktorí strežú na nás v noci i vo dne. Nech nás chráni od úrazu i od chorôb chytľavých, od zlostných a zlých jazykov, i od rečí pichľavých. Nech dá zdravia, sily, chuti všetkým, ktorí pracujú a napraví tých, ktorí si sami život zkracujú. Nech nám všetkým dá milosti, i všetkého, čo treba a učí nás pozdvihovať hlavy k Sebe do neba. 1927

Nový rok…

[2]

Nový rok! — nuž s novým vzdychom upieram zrak do neba, lebo len Ten, čo tam trôni, dá človeku, čo treba. Nový rok! — nuž udeľ, Bože, Slovákovi nových síl, aby svojou čestnou prácou premáhal tiaž trpkých chvíľ. Nový rok! — nuž daj Boh šťastia všetkým našim rodákom, ale zvlášte svojmu rodu verným, čestným Slovákom! 1893[2] Vyňato z knižočky „Pod lipkou“, vyšlej mojím nákladom. Okrem toho mnoho mojich novoročných vzdychov nachodí sa v knižočke „Pri kozúbku“ a v našich kalendároch.
Jozef Gašparík-Leštinský

— vydavateľ, kníhkupec, publicista, autor mnohých textov piesní evanjelického spevníka Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.