Zlatý fond > Diela > Piesne, verše a rečňovanky


E-mail (povinné):

Jozef Gašparík-Leštinský:
Piesne, verše a rečňovanky

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Erik Bartoš, Katarína Tínesová, Jozef Benedikovič.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 53 čitateľov

Deň 7. marca

Ochraňuj nám, Hospodine…

Ochraňuj nám, Hospodine, našu vlasť a v nej i nás, s ostrým mečom Svojej pravdy stoj otcovsky vždy pri nás, aby naši nepriatelia nemohli nám uškodiť a ten Tvoj meč nech nás učí v Tvojej pravde vždy chodiť. Pritom chráň nám, Hospodine, Hlavu štátu i vlasti, by spravoval republiku v spokojnosti a v šťastí! Stále žehnaj jeho dielu, nás na pravú cestu veď a vo všetkých tmách života sám nám Svojím svetlom svieť. Ochraňuj nás, Hospodine, veď len Ty si Otec náš: vieš, čo Tvojim dietkam treba a nás všetkých dobre znáš; len sa od nás neodvracaj, tak, ako my od Teba, ale žehnaj a riaď naše kroky k Sebe do neba. 1920

Dnešný deň je…

Dnešný deň je dňom radosti pre náš štát, bo na svojom čele vidí muža stáť, ktorý základ nášho štátu položil a dnes práve sedemdesiat liet dožil. Dnešný deň je dňom radosti i pre nás, bo ten, ktorý osvobodil národ náš, vymanil i našu školu z poroby: dnes je ona celkom inej podoby. Predtým nás tu nazývali „cudzími“, museli sme po maďarsky húsť i my; dnes sa už len slovenská reč ozýva a celý náš školský život ožíva. Preto i my dnes plesáme v radosti, že Boh splnil našich otcov žiadosti a dal nám štát, postaviac mu za hlavu muža, jemuž dnes voláme na slávu. Nech Boh živí hlavu našej krajiny, ktorú nech dnes ozdobujú vavríny našej lásky, oddanosti a vďaky, bo sa u nás ozaj staly zázraky! Nech Boh žehná jeho prácu aj náš štát a dá, aby ešte dlho vládal stáť na tom mieste, ktoré teraz zastáva! Buď mu vždy česť, vďaka, úcta a sláva! 1920

Práve dnes je…

Práve dnes je od tej chvíle sedemdesiat rokov, čo narodil sa muž, ktorý putá sňal s otrokov. Je to drahý náš Prezident a my tí otroci, ktorí sme už len od Boha čakali pomoci. Preto nám ho poslal Pán Boh s vysokého neba, by ukázal, ako národ osvobodiť treba. On nás nikdy nečičíkal, neuvádzal v snenie, lež povedal, že len v práci je vysvobodenie. Preto chytil sa do práce a pracoval stále, až vykonal také dielo, čo mu slúži k chvále. On pracoval, lež aj iných vedel schytiť k práci, ktorou sú osvobodení Česi i Slováci. Nuž v dnešný deň vzdajme Bohu vrelú vďaku zato, že tá jeho práca bola cennejšia než zlato. Tí, čo zlatom podplácali a slepili oči, padli, — už nás ani jeden z nich viac neotročí. Sme svobodní: nuž svobodne žime, stojme, choďme a celý svoj život čestnou prácou preporoďme. A pri práci naše prosby nech smerujú len ta, aby nám Boh ochraňoval, nášho Prezidenta! 1920

Sedemdesiat ťažkých rokov…

Sedemdesiat ťažkých rokov prežil náš pán Prezident, vysvobodil nás z otroctva, zničil diablov regiment; tí, ktorí nás potláčali, ležia teraz pod nami a svíjajú sa v bolestiach pod vlastnými rumami. Náš Prezident sedemdesiat rokov žil a pracoval, ó keby mu za tú prácu celý národ ďakoval a za jeho príkladom sa každý chytil do práce, hneď by bolo viacej chleba, boly by i koláče. Náš Prezident, vďaka Bohu, stále ešte pracuje, napriek tomu, že celý svet čas práce si skracuje. On nám prácou ukazuje, že len práca nás spasí a odstráni všetku biedu, s ktorou ľudstvo zápasí. Preto prosme Hospodina, by mu i diaľ pomáhal, zdravia, sily a čerstvosti k ďaľšej práci dodával, by nám vládal ešte dlho republiku spravovať a my aby sme sa mohli v jeho diele radovať. 1920

Dnešný deň je pre nás dietky…

[3]

Dnešný deň je pre nás dietky dňom velikej radosti; bude nám on veľmi krásnou rozpomienkou z mladosti: Hlava našej republiky pán Prezident prišiel k nám a mne je to veľkým šťastím, že ho vidím a poznám. Kým bol Slovák v svojej vlasti ujarmeným otrokom, kráľ sa mu tu neukázal nikdy ani oblokom, ale drahý náš Prezident osvobodil národ náš a dnes prišiel po prvý raz na Slovensko, medzi nás. Jeho prácou sme svobodní, kráľa už viac nemáme a národu maďarskému otročiť sa nedáme; máme svoju republiku, máme už svoj vlastný štát: ak len svorne žiť budeme, štát náš bude pevne stáť. Dnešný deň je dňom radosti pre náš národ i pre nás, lebo prišiel pán Prezident po prvý raz medzi nás. Prajeme mu, aby mu Boh doprial zdravia a sily, by sme ešte mnoho takých krásnych dní s ním zažili. 1921[3] Keď pán Prezident po prvý raz navštívil Turčiansky Sv. Martin.
Jozef Gašparík-Leštinský

— vydavateľ, kníhkupec, publicista, autor mnohých textov piesní evanjelického spevníka Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.