Zlatý fond > Diela > Hry jednoaktové

Ferko Urbánek:
Hry jednoaktové

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Mária Hulvejová, Jana Kyseľová, Andrej Slodičák, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 36 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Ferko Urbánek
Názov diela: Hry jednoaktové
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2012

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Erik Bartoš
Lucia Muráriková
Mária Hulvejová
Jana Kyseľová
Andrej Slodičák
Martin Hlinka

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Ferko Urbánek
Názov diela: Urbánkova dramatická literatúra
Vyšlo v: Fr. Urbánek a spol.
Mesto: Trnava
Rok vydania: 1936
Počet strán: 133
POZNÁMKY:

Urbánkova dramatická literatúra. Obsahuje hry vydané v nakladateľstve Fr. Urbánek a spol. v Trnave do konca r. 1935

Príručka pre slovenské ochotnícke javiská

1936

Tlačou a nákladom Fr. Urbánka a spol. v Trnave

Slovo k ochotníckym pracovníkom

Dramatická tvorba slovenská potrebuje v prvom rade podpory. Nakladateľstvá vracajú aj tých málo rukopisov, ktoré dostávajú, s poznámkou, že divadelné hry sa málo míňajú, zostanú ležať niekoľko rokov, ba stane sa, že ich je nakladateľ nútený predať k výrobe nového papieru. Z vlastnej skúsenosti vieme, že tieto námietky sú pravdivé. Príčin pre ne by sa našlo mnoho, ale hlavná je tá, že ochotníci nekupujú toľko výtiskov hry, koľko táto vyžaduje. Kúpia jednoducho jeden-dva exempláre a úlohy si rozpíšu. Toto je najväčšie zlo, dlhé roky zahniezdené u našich ochotníkov, ktoré nechce sa podariť odstrániť, ačkoľvek je najväčšou prekážkou vzrástu dramatickej literatúry slovenskej. Žiaducné by bolo, aby vzdelanejší činitelia v ochotníckych spolkoch poučili členov výboru, že takýmto jednaním škodia len sebe, nakoľko preplňovaním a hromadením kníh v skladištiach znemožňujú vydávanie ďalších.

Inou vžitou chybou je, že ochotníci nemôžu sa naučiť platiť autorské poplatky. Je to už akási vžitá tradícia, že najhoršie obídu u nás dramatickí spisovatelia, ktorých podľa toho aj môžeme na prstoch spočítať. Organizované krúžky si už síce zvykajú plniť túto povinnosť, ale hrešia proti nej krúžky neorganizované a školy. Tieto najviac. Pán učiteľ nacvičí divadelnú hru so svojimi žiakmi a prostredníctvom p. správcu oznámi to inšpektorátu a o viac sa nestará. Uvedomiť by si mal — lebo iste si všimne poznámky na druhej strane titulného listu, kde je uvedená adresa zastupiteľstva — že autorské právo je chránené zákonom § 45., podľa ktorého opisovanie úloh, požičiavanie divadelných kníh a neohlásené predstavenie je trestné. A iste by sa či už ten spolok, alebo jednotlivec, ktorý je úradne za predstavenie zodpovedný, úžasne nahneval a zapovedal sa poriadať divadelné predstavenie, keby sa proti nemu postupovalo riadnou cestou a žiadalo sa jeho potrestanie pre nedodržanie povinnosti, alebo pre nedbalosť. Veď ten dramatický spisovateľ nemá nič iného, len časť toho autorského poplatku. A jako príde k tomu, aby za svoju prácu ani to málo nedostal? — Ruku na srdce a keď sme v tomto ohľade chybu urobili, usilujme sa ju v budúcnosti napraviť!

Čo treba vedeť pri usporiadaní divadelného predstavenia

Často sa stáva, že naši ochotníci si nevedia rady, jako postupovať pri žiadosti o povolenie divadelného predstavenia. Preto myslíme, že týchto niekoľkých pokynov bude vítaných.

Amatérske alebo profesionálne usporiadanie divadelného predstavenia nesúvisí len s prácou hercov a režiséra, ale vyžaduje aj administratívnu prácu jednateľa s divadelnými zastupiteľstvami a úradnou vrchnosťou. Znalosť policajných predpisov pre jednateľa je veľmi dôležitá a preto je na mieste, keď sa aspoň stručne o nej zmienime.

Je samozrejmé, že ak chceme poriadať divadelné predstavenie, musíme si k tomu v prvom rade zadovážiť vhodnú divadelnú hru, ktorú režisér, t. j. osoba, ktorá je poverená hru nacvičiť, zadelí medzi hercov, pri stálom divadle hercami z povolania, na dedine a v spolkoch hercami-amatérmi, alebo, jako my ich nazývame, ochotníkmi.

Týmto však nie je skončený ešte celý úkol. Treba si zadovážiť autorské povolenie a povolenie vrchnostensko-policajné.

Povolenie autorské

Toto udeľuje spisovateľ divadelnej hry. Vlastníckym jeho právom zostáva po celý jeho život a po smrti na 50 rokov prechádza na jeho dedičov. Po 50 rokoch ním nedisponuje nikto. Keďže však spisovatelia mali s týmto veľmi mnoho ťažkostí a výloh, poverujú niektoré divadelné zastupiteľstvo, ktoré túto funkciu za určitý poplatok za nich vykonáva. Na Slovensku je to Ústredie slovenských ochotníckych divadiel v Turč. Sv. Martine, niektoré hry si zastupuje i Trávníček v Žiline a potom hlavne z češtiny do slovenčiny prepísané hry si zastupujú zastupiteľstvá v Čechách. (Máj, Lidové umění, Švejda, Centrum atď.) Ostatne, kto hru zastupuje a kto zadáva právo prevedenia, je uvedené na druhej strane titulného listu v takejto forme: Právo hrať túto hru dáva Ústredie slov. och. div. v Turč. Sv. Martine, ktorému treba každé predstavenie (i opakovanie) vždy vopred oznámiť.

Jako sa to robí?

Ochotnícke spolky, aspoň niektoré, ktoré sú organizované v ÚSOD, vedia, že sú na toto vydané zvláštne tlačivá, ktoré sa vyplňujú dvojmo. Jedno je adresované okresnému úradu a má slúžiť k zadováženiu policajno-vrchnostenského povolenia, druhé s adresou ÚSOD-u má zadovážiť autorské povolenie. Po vyplnení obidvoch tlačív dajú sa tieto potvrdiť na obecnom úrade a s 5 Kč kolkom nalepeným na prvom exemplári a s priloženým nenalepeným 8 Kč kolkom sa pošlú obidve tlačivá na okresný úrad. Opakujem, druhé tlačivo sa nekolkuje. Okresný úrad potom pošle prostredníctvom obecného úradu povolenie, za ktoré sa platí dávka za úradný výkon, ktorá nie je vo všetkých okresoch jednaká, a Ústredie pošle povolenie autorské priamo na žiadateľa, ktorý je povinný zaplatiť autorský poplatok vo výške od 7 — 10 % z hrubého príjmu. Ak však nemáme po ruke takéto tlačivo, treba napísať žiadosť o povolenie na okresný úrad, kolkovať ako spomínané tlačivo a zároveň druhým listom oznámiť predstavenie Ústrediu. Po predstavení treba zaplatiť 3 % dávku z obratu bernému úradu.

*

Detskú divadelnú literatúru nakladateľstva Urbánek a spol. v Trnave sme vydali vo zvláštnej brošúrke a posielame ju zdarma každému, kto o ňu napíše.

Dôležité zvlášť pre P. T. správy škôl, ktoré chcú nacvičovať nejakú detskú divadelnú hru!


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dieloFerko Urbánek

— dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.