Zlatý fond > Diela > Kunšt dobre umríti. Díl první


E-mail (povinné):

Benignus Juraj Smrtník:
Kunšt dobre umríti. Díl první

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Tomáš Vlček, Dušan Kroliak, Katarína Kasanická.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 13 čitateľov

Velebnemu Arcy-bratrstvu Pásku provazního, Svatého Otce Františka Seraffinského

Poznámka Zlatého fondu SME: Dielo sme prepísali zo švabachu.

Zdravý a požehnaní večite.

Pozdvihovali se nekdy v Pychu, a v hrdost Lide Učeny, a pro svou chválu a slávu vtýpy své ukazovali v skladany mnohich velikich a predivných kních; klaněli se Remeselnich Dílu kunštovnému Ruku svých; chlubili se Vrchny stavitele starodavny, tento v Palácu vystavěnem Knyžete Cyra; ten v Chráme Bohýne Dianý; druhý ve zdích Babilonských; ten v hrobě nakladnem a znamenitem Artemisie; tento v predivnam Obrazu Slunce; jiný v Stlupu nad podiveny lidske v Egyptě vystavenem. Ale dokavad? jak za dluhý čas? Ach! smízel, pominul se dnes jejých všech Kunšt všeliký! umřely Stavitele, odebrali se Remeselnicý, odešly na druhý Svět Lide Věcny, Vtýpny! Žáden se vyce neukazuje! mezitím y jejich práce, Knihy velike, Světa Zázraký, Díla nad podiveny vistavene, na světlo vydane, ku chvále a chlube vyzdvižene, jako stín, jako sen, jako dím jsou rozptílene, a temer vniveč obrácene, a to snad z škodu mnohých Spaseny Večného.

Ne timto podobny Kunšt predkladam ja TOBE VELEBNE ARCI-BRATRSTVO, Kteri by mohl snad byti na škodu Dušy tvej: ale Kunšt toliko jediný, nadevše Kunšty najvznešenejšy, najužitečnejšy, a k Večnemu Spaseny najpotrebnejšy. Kunšt, bez kterého žáden, jistě žáden člověk, biťby byl jakéhokoliv uměny kunštovného, jakéhokoliv vtýpu vznešeného, jakéhokoliv Remesla dokonalého, Tváry Boží neuvidy; Kunšt, ktery kdo se naučy, ty vecy, kterež pripravil Buh Všemohucý tem, jenž jeho milují v Sláve Nebeskej požívati na věky bude; Kunšt, ktery nekdy onen slavnej paměti Muž Bohu mily Hilarius a Sancto Anastasio, Rádu Karmelitanského plným perem latinským jazikem vypsal; Kunšt totižto dobre umriti. Prosil nekdy jeden Pritěle svého řkuce:

Pritěli muj, prosim tě, nauč mne v krátkosti, co mám činit, abych bespečně mohel umriti, a uprimnu cestu do nebe vjíti? jemuž druhý odpověděl: Snadná jest cesta k Bohu, pět toliko lytery ma, jedno slovičko jest, krátke a spasitedlne: Miluj, a všecko máš co žádaš. Miluj Boha a budeš míti Nebe.

Magdaléna milovala mnoho, a odpuštění hríchuv dosahla; hlas byl Petra: Ty víš Pane, že milujem tebe, a Klíče Cýrkvy Svatej prijati zaslužil, y ona, y tento milovali Boha, a štaslivě umrely, Nebe prijali. Krátke naučeny, krátký Kunšt dobre umriti. Ja pak beze všej chluby pravím: kdo chce bespečně, pripravně, bez strachu, beze všého Nebespečenstvý Život svuj dokonati, dobre umriti, v Blahoslavenstvý Večnem mezí Meštiany Nebeskimý žívu byti, Kunšt dobre umriti musi se naučiti; Naučy se, jestly Prekažký k dobrému umriti od sebe oddali, o Pobudkach k štaslivemu skonany mislet, rozmišlat, a pomocý k dobrej Smrti užívat bude: Vysvetlim toto: v trojich techto Knihach, v kterých každého Vericýho minim učiti dobre umriti, try vecy vykladam: v prvnej Knize Prekažký k dobremu umriti. Tyto potreby jest najprve od sebe oddaliti, totižto: zlost hríchu smrtedlného, zanedbale Svědomi, vlastný sve milovany neporadne, pečovaní prilišne těla, marnost Světa, naklonost k hojnejšymu bohatstvý prilišnu, dufany daremne dělšyho života, Odkladaní ze dna na den Pokany Svatého, O male hríchy starost žádnu. Tyto Prekažký neoddalily člověk najprve od sebe, any živ nebude dobre, any neumre dobre.

V druhej potom Knize, predkladam Umirajícým Pobudký aneb Pobízení k dobremu umriti, totižto: krátký čas života, pozdive a neprave Pokány, Najvětšy bolesti Umirajícýho, Strach Soudu, a Ostrost Sudce, Smrti Zakon jistý, Hodinu nejistu, Štěstý dobre Umirajícýho, Smrt na všeckých, Spaseny na maličko, Mzdu dobre Umrelým ustanovenu. Tyto Pobudký ma člověk v srdcý svem pilne uvažovati, o ných rozmišlati, s nimý pobízen a prinucen ma byti, Kdokoli chce se k štaslivej Smrti za času pripraviti, a dobre umriti.

V trety naposledý Knyze predstavují se Pomocý k dobremu umriti, totižto: Stála Pobožnost, Bázen Boží, Dufany v Bohu, Láska k Bohu a k bližnimu, Modlitba vrucna, pilne Čtení Knych, Rychle utíkaní od zlého, Ostríhání Jazika, Trpězlivost v Zármutcích, Památka Utrpeny Krystového, Ctení Rodičký Boží, Ctení Meštanův Nebeských, Pritomnost Boží, Uctivost Chrámu paňe, Duchovny Poručenstvý Duše. Tyto Pomocý mají se ne toliko v srdcý uvažovati, ale y skutkem plniti, kdokoli chce, ufa, a žada dobre umriti, bespečne život svuj dokonati, a do počtu Nebeských Meštanuv pripuštén byti. Aj hle Kunšt potrebny, užitečny, spasitedlny dobre umriti. Tento Kunšt ja TOBE VELEBNE ARCI-BRATRSTVO z uprimneho srdce k tvemu naučeny obětujem, k tvému Spaseny, a všech Vericých, aby se v nem cvičily, jeho užívaly, skutkem plnili, pobožně posvecujem, a celým srdcem (Klečicimý na Zemy koleny, pozdviženimý do Nebe Rukamý) žádam, aby jsme spolu všyckný, dobre, a vedle Vuly Boží živy byli, dobre umreli, štastlive se s tohoto Světa odebrali, a do Večnej Radosti, do Slavý Nebeskej, kdy se Bohu Dobrotivemu libiti bude, preneseny byli. Jak žádam, tak prosim v Klaštery Svatej Kateryne Panny a Mučedlnice, Radu Menšych, Leta Pane: 1696. Na Den Slavneho Narozeny Krystoveho.

B. A.

Poniženy v Krystu Panu Služebnik Fr. Benignus Szmrtnik Radu Menšych
Benignus Juraj Smrtník

— kazateľ a prozaik Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.