Zlatý fond > Diela > Slovenská vlasť


E-mail (povinné):

Stanislav Klíma:
Slovenská vlasť

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Erik Bartoš, Dušan Kroliak, Jana Jamrišková, Viera Marková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 8 čitateľov

Úvod

Slovensko je zem plná prirodzenej krásy, ktorú obdivujeme na Tatrách i po iných stranách našej vlasti. Je to zem plná nerastného, rastlinného i živočíšného bohatstva, ukrytého vo vnútri zeme i na povrchu jej, bohatstva, ktoré baník vynáša na svetlo božie i roľník tvrdou, usilovnou prácou dobýva z matičky zeme. Ale Slovensko je i zemou života, ono má i dušu. V tejto zemi, nádhernej divokosťou velebných hôr a milej tichosťou krásnych dolín, v zemi, bohatej rozsiahlymi úrodnými rovinami i hlbokými horami, žije od pradávnych dôb náš národ slovenský. Od mocného Váhu cez Nitru, Hron a Ipel až za Tatry po Hornad a Laborec všadiaľ zneje krásna naša slovenčina, všadiaľ počuješ tu slovenskú pieseň. Náš ľud, ktorý ani po tisícročnom útisku nestal sa neverným svojej materinskej reči, je ľudom zväčša roľníckym (60%), jeho zamestnanie točí sa okolo gazdovstva; pohybuje sa vo voľnej prírode a preto zachoval si telesné zdravie a vieru v Boha, ktorý požehnáva jeho úsiliu. Okrem roľníctva bol ale vždy zamestnaním Slovákov i domácky priemysel a v tom ohľade podal náš národ dôkaz o svojom vysokom umeleckom nadaní. Spôsob stavby drevených domov zachoval podnes na mnohých miestach svojráz slovenský. Chudobné, vrchovaté kraje zachovaly si svoj kroj, ktorý pilná ruka žien zdobí stále utešenými, umeleckými výšivkami podľa starých vzorov. Na tomto poli nevyrovná sa Slovákom žiadon národ na svete. Slováci sú ten národ, ktorý anglický spisovateľ Ruskin po celý život svoj márne hľadal, totiž národ, ktorý by mal umelecký smysel a ktorý by svoj každodenný život vedel si okrášliť umením.

A tento náš národ ťažké časy žil až do prevratu roku 1918. Naša reč bola prenasledovaná, naše dietky v školách po maďarsky boly vyučované, v úradoch nepočul si slova slovenského, na železnici, na pošte všadiaľ bola naša reč odstrkovaná. A len málo bolo tých, čo spisovaním kníh a novín zachovali nám plamienok národného života cez všetky neprajné časy. Teraz to všetko patrí minulosti, národ náš je slobodný. A viete, čo je teraz prvou našou povinnosťou? Poznať svoju vlastnú vlasť, poznať Slovensko po všetkých jeho stránkach. Poznať jeho prírodné bohatstvo, jeho hospodárstvo a priemysel, poznať dejiny našeho národa, poznať činy našich slávnych mužov.

Milý čitateľu! Táto kniha chce ti byť sprievodcom po našej slovenskej vlasti. Nazdáš sa, že ti nemá čo povedať tam ten zámok na vysokej skale, alebo tam to staré mesto? Mýliš sa, každý kameň chce ti rozprávať o slávnej minulosti, o utrpení a radostiach našich otcov i o ich nádejach. On ti chce hovoriť i o dnešnej prítomnosti, a to všetko preto, aby sme spoločne mohli pripravovať slávnu budúcnosť nášmu národu.

Kniha naša je rozdelená na 6 čiastok podľa nového rozdelenia Slovenska na 6 veľkých žúp. V týchto čiastkach však ponecháva staré rozdelenie na župy. O každej župe najprv prehovorí všeobecne niekoľko slov a uvádza štatistické dáta o rozlohe župy i o jej obyvateľstve podľa národnosti a náboženstva, o počte domov. Na to predstavuje župu po stránke zemepisnej, vyčíta rieky, potoky, pohoria, vrchy, uvádza hlavné cesty, železnice, hradské, prechody a politické rozdelenie. Zatým pristupuje k opisu hospodárstva. Tu je udané, koľko ľudí zaoberá sa v župe hospodárstvom a koľko priemyslom, koľko je v župe orácej pôdy, lúk, pašienok a lesov, z orácej pôdy koľko bolo osiaté pšenicou, žitom, jačmeňom, ovsom, koľko bolo vysádzané zemiakmi a koľko sa urodilo týchto plodín v našich župách roku 1914, koľko bolo lesov ihličnatých, dubových a bukových, aký je priemysel v župe. Napokon príde na rad vzdelanosť, koľko ľudí v župe vie čítať a písať, koľko bolo škôl ľudových pred vojnou a koľko je ich teraz, tu každý uvidí veľký rozdiel nášho stavu za maďarskej vlády a za československej republiky, koľko je škôl meštianskych, stredných, priemyselných, obchodných a hospodárskych.

Za týmito všeobecnými slovami nasledujú dediny a mestá celej župy v abecednom poriadku. Temer o každej je tu niečo povedané. Sú tu dejiny každého zámku a mesta, čo sa tu stalo pamätného, kto tu žil pred nami a ako sa zaslúžil o národ slovenský, kde sa narodil, žil alebo zomrel niektorý z našich spisovateľov a iných slavných mužov, aké sú tu pamiatky z minulých dôb (kostoly atď.), aké sú tu priemyselné závody, aké školy a iné vzdelávacie ústavy, ktoré úrady, železnice atď.

Je to prvý podrobný slovenský miestopis. Rád vezme ho do ruky, kto cestuje po našich krajoch, kto chce sa poučiť o našej minulosti, kto chce sa oboznámiť s prítomným stavom. Preto že je to prvá kniha svojho druhu, je možné že tu i tam najdú sa nedostatky, menovite ohľadom dejín. Sú niektoré miesta, ktoré sú ešte dnes zatvorené pre nás, o ktorých se nám dosiaľ nepodarilo ani z kníh ani od ľudí nadobudnúť zpráv, a tu prosíme každého, kto by niečo takého zbadal, aby sadol a nám všetko, čo vie, napísal, aby druhé vydanie mohlo byť v tomto smere doplnené.

Len toho milujeme, koho poznáme. Preto vydávam túto knihu, aby všetci Slováci zamilovali si svoju vlasť. Za maďarskej vlády to nebolo dovolené. Teraz nám nikto v tom nebráni, naopak, je to našou povinnosťou. A naše Slovensko si to naozaj zaslúži.

Spisovateľ.
Stanislav Klíma

— spisovateľ, priekopník slovanskej vzájomnosti, publicista a pedagóg, autor sprievodcov po Slovensku, učebníc slovenského jazyka a vlastivedných príručiek Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.