E-mail (povinné):

Ferko Urbánek:
Kikimora

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Ida Paulovičová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 54 čitateľov

Druhý výjav

(Scéna tá istá.)

Výstup 1.

Slavoň. Mura.

SLAVOŇ (zoslabnutý ťažko kráča za Murou; z ľava): Nevládzem ďalej! O hlade a smäde prešli sme už toľký kus lesa, pretisli sme sa biedne cez tŕnisté húšťavy tohoto zakliateho lesa, a kde sme? — (Obzerá sa.) Po roku zase tam, kde sme boli.

MURA: Poď teda ďalej!

SLAVOŇ: Nevládzem!

MURA: Nuž veď ti núkam jedlo; ale ty si voľný, tebe sa nepáči.

SLAVOŇ: Pagáč zo zhnitých zemiakov, šípek a popola je lahodný pokrm. — Chleba mi daj, jaký Pán Boh požehnáva v rodnom kraji mojom a potúžim sa k ďalšej chôdzi.

MURA: Čo mám — to dám!

SLAVOŇ: Tu údel biedy! — Zle som volil! Zahyniem pri tebe a so mnou národ môj! (Klesnúc, opre sa o strom.)

MURA: No, voľ si lepšie, kým je čas! (Odíde v ľavo.)

Výstup 2.

Černoboh. Besnica. Slavoň.

ČERNOBOH, BESNICA (k Slavoňovi razom): Jednoho voľ si radšej z nás!

SLAVOŇ (spodivene): Mám voliť zas? Nuž volím teba, ty si muž a budeš lepšie vedieť cestu z tohoto prekliateho lesa, budeš môcť prerážať tŕnisté prekážky, ktoré sa tu človekovi v cestu stavajú, a nedovolia prísť ku svobode a spáse!

ČERNOBOH: Máš pravdu, to všetko leží v moci mojej; len nesmieš si cestou na svojho Boha spomínať, bo nenávidím ho a všetko, čo je z Neho. — Ty dôjdeš iste k cieľu pod vodcovstvom mojím, dôjdeš vysvobodenia, voľnosti a slávy, len krvou svojou podpíšeš mi seba i rod svoj.

SLAVOŇ (odstúpi od Černoboha): Čo?! — Ja zradiť mám rod drahý za poľahobu, hodnosť a slávu? — To nikdy neurobím, padúch čierny, k tvojej radosti, kým len svätá pamiatka otcov mojich nevymizne z umu môjho — nikdy!

ČERNOBOH: To, čo nechceš urobiť k mojej radosti, neposlúži ani k tvojmu vlastnému osvobodeniu. Tu urob krvou znak (otvorí mu knihu); to predsa maličkosť a poslúži ti k želanej voľnosti a sláve.

SLAVOŇ: Nikdy! — Nepokúšaj, zloduch sprepadený!

ČERNOBOH: No, urob si; ako chceš! Keď sa mi nepodpíšeš, zahynieš biedne v moci strašnej Kikimory.

SLAVOŇ: Volím radšej zhynúť, nežli tebe zradiť národ svoj! Odstúp odo mňa a nepokúšaj!

ČERNOBOH: Blázon! Zhynieš! Škoda ťa, svobody i slávy. (Odchádza.)

SLAVOŇ: Milšia mi smrť, než sláva zo zrady!

Výstup 3.

Besnica. Slavoň.

BESNICA (predstúpi):

No, teraz ja len, mládenče jarý,
pomôcť ti môžem, prelomím čary.
Načo sa trápiť vo večnom boji?
Moja ti rada trápenie zhojí.

SLAVOŇ: Posledná nádej. — Nuž, idem s tebou! Túžba: zreť rod môj, dáva mi sily. Kamkoľvek ma chceš viesť, idem vďačne, len ma vysvoboď z tohoto trápenia a uprav na chodník k rodnej zemi mojej!

BESNICA (pojme ho za ruku a vyvedie na vrch brala):

Nateraz, vidíš, mládenec jarý,
pomôcť ti môžem, prelomím čary.
Načo ti život, čo večne túži?
Načo ti mladosť, čo rabstvu slúži?
Načo sa trápiť vo večnom boji?
Moja ti rada trápenie zhojí.
Čierna, hľa, prepasť pod nami dolu,
jedným sa skokom pozbavíš bôlu.

SLAVOŇ: Zúfalstvo hrozné plynie z úst tvojich, to slová bez viery, bez Boha. Ja samovraždou nehľadám spásy, bo život môj v Božích spočíva rukách, u neho sú sčítané dni moje. Ty skoč dolu, jak ti je vôľa. Ja ale spásu čakám od Boha! (Odstrkuje Besnicu.)

BESNICA (divo beží dolu, rozháňa rukami a kričí zúfale):

Načo je spása, ak večnosť neni?
Načo je život, keď smrť vše mení?!
Blud vieru, lásku, nádej podvráti,
svet celý časom ztratí sa, ztratí!
(Odíde v ľavo.)

Výstup 4.

Slavoň (sám).

SLAVOŇ: Bláznivé reči desno počúvať. — Ó, Bože večný, jak šťastný som, že verím pevne v Teba! Nezúfam, bárs v trápení hroznom morím sa i s drahým rodom svojím. Oj, nezúfam, lež pevne verím, že Ty, čo aj dopustíš, ale neopustíš! Ty dáš trpeť, lež zhynúť nie slovenskej rodine! (Kľakne.) Ó, pomiluj, pomiluj, Bože otcov mojich, a pomôž, daj požehnania svojho! (Za bralom sa zažiari a v žiare bengálskeho plamu objaví sa Živa so sekerou a motykou v ruke.)

Výstup 5.

Živa. Slavoň.

ŽIVA (v jasnej toge):

Pán Boh počul milostive teba,
posiela ti pomoc vo mne z neba.
Živa som, pomôžem ti v čas.
Blúznivé sny v zlaté doby zanech,
chyť sa práce, zasväť rodu znoj, dech.
Slávou ti zkvitne národ zas!

SLAVOŇ (radostne): Boh poslal mi pomoc! Ó, vďaka Ti, večný Bože! Ja korím sa milosti Tvojej!

ŽIVA (podáva mu sekeru):

Neváhaj a rúb, tni smelo,
vyjasní sa ti hneď čelo;
statne sa, rezko k práci maj!
Modli sa a pracuj stále
ku cti Boha, Jeho chvále,
a najdeš v púšti sveta ráj!

SLAVOŇ (nedôverive): Ja ťať horu, vyťať pustý háj Černolesa a tak vysvobodiť sa zo storočnej poroby, z moci Kikimory?! Ó, to práca neprekonateľná, nemožná pre jednotlivca.

ŽIVA:

Čestná, tichá práca divy stvára,
šľachtí srdce, nebo nám otvára,
pôžitkom žehná žitia zdroj.
Prácou napred, v Božom mene ďalej!
Prácou zrástly v obdiv veci malé,
prácou spas seba, i rod svoj!

SLAVOŇ (rozhodne): Nuž, v Božom mene dám sa do práce! — Posbieram všetky sily; s Jeho svätou pomocou dá sa veľa prekonať. — (Síde dolu a tnúc sekerou s prava z ľava, odchádza v pravo.)

ŽIVA (odíde za ním).

Výstup 6.

Kikimora s čeliadkou.

KIKIMORA (vyletí z ľava, divo kričí):

Deväť ráz sem do kola,
ulapte mi sokola,
stína, rúca, stromy celé,
to sú žily v mojom tele;
jak les celkom rozborí,
svobodu si otvorí,
a nás — beda! — v túže dobu
do tmavého zrúti hrobu!

ČELIADKA (opakuje):

A nás — beda! — v túže dobu
do tmavého zrúti hrobu!

KIKIMORA:

Za ním, ta sa v sveta diaľ,
žeby nežal, čo nesial;
za ním, ta sa na vše strany,
nechže sa mu práca zbráni,
za ním-že sa dolu, hore,
neujde on Kikimore!

ČELIADKA (opakuje):

Za ním-že sa dolu, hore,
neujde on Kikimore!

KIKIMORA:

Divých hromov, bleskov kuše
sypte-že mu strach do duše,
a ty tmavá, čierna noc,
buď mi k ruke, na pomoc;
nech mu srdce hrúzou horí,
veď je v moci Kikimory!

ČELIADKA (opakuje):

Nech mu srdce hrúzou horí,
veď je v moci Kikimory!

(Hrmí — blýska sa. — Opona padne.)
Ferko Urbánek

— dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.