Zlatý fond > Diela > Komedie… Ruth


E-mail (povinné):

Juraj Tesák Mošovský:
Komedie… Ruth

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Robert Zvonár, Viera Studeničová, Michal Belička, Ivana Gondorová, Lucia Muráriková, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová, Peter Páleník.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 52 čitateľov

Komedie z Kníhy zákona Božího, jenž slove Ruth, sebraná,

a slovutné a vzácné poctivosti pánům starším ouředníkům i jiným pánům sousedům záduši[1] kostela svatého Havla v Starém Městě pražském, pánům patronům a ochráncům mne laskavým, Štědrého večera i pro dokázaní šetrné vděčnosti, připsaná ode mne

Adama Tessaciusa Brodskýho, při témž záduši správce školního.

Vytištěno v Starém Městě pražském v impresí[2] Šumanské.

/2

Poněvadž Vaši Milosti urození a mnoho vzácní páni, všickní dobří a učení lidé s jakousi zvláštní chutí i chtivostí comediae od pohanských lidí sepsané mají obyčej čítati a je sobě rozjímati: nadto nesluší těmi, kteréž ex fontibus Israel,[3] to jest, z studnic Písem svatých jsou sebrané, pohrdati. Nebo i z ních užitkův nemalých těm, kteříž je s vážností čtou a bedlivě rozjímají, dostává se nabývati. K temuž můj nejmilejší pan otec prohlédaje, mezi jinými svými církevními prácemi v městě Slaným půl čtvrta léta vedenými, z Knihy oné Ruth, o kteréž v bibli poznamenáno se nachází, komedí tuto v rytmy, jakž mohlo podlé textu býti nejvlastněji, léta Páně 1603 uvedl a složil, a maje se do města Kralový Hradce za služebníka církevního předního dostati, kdež i zůstává (jemuž Hospodin Bůh rač na zdraví těla i duše žehnati a v prácech duchem svým napomáhati) mně ji odeslal. Já pak, nelitujíc nákladu (ač nevím, aby on co o tom věděti měl) nyní jsem/3 ji pod jménem Vaší Milosti vytisknouti dal z příčin zvláštních těchto: 1. Abych i tak šetrností a vděčností k Vaší Milosti, jakožto patronům a dobrodincům svym, kteříž mně i se všemi alumny[4] školy, na ten čas mně svěřené a poručené, laskavě opatrovati a časnými věcmi podlé možností fedrovati[5] jste ráčili a ráčíte, dokázal, věda, že terra nil pejus alit homine ingrato.[6] 2. Abych místo těch minucí[7] malování a pánům sousedům[8] dle starobylé zvyklosti odsílání, čímž se mládež v školách více v učení zameškává nežli vzdělává, jednoho každého z Vašich Milostí jedním exemplářem darovati mohl, jakož i tak činím a že vděčně přijíti,[9] mne i všechny alumny školy v své laskavé paměti vždycky míti a nad námi ochrannou ruku držeti ráčíte, žádám. HospoDIN ráCIž S naMI jIž býtI [= 1605]. Datum v škole svatého Havla řečené v Starém Městě pražském, ve čtvrtek den svaté Kateřiny panny [= 25. nov.]. Léta 1604.

Vašim Milostem v službách volný

Adam Tesacius Brodský,

svobodného učení bakalář. /4

K čtenáři pobožnému.

Vím, čtenáři milý, vejborně i já to, že k Svatým písmům nic nenáleží přidávati ani ujimati: neb, dlé vysvědčení oné řeči v Zjevení svatého Jana, kdo něco přidá k řečem božím, že mu přidá Bůh rán napsaných v knihách těch. A kdo ujme něco od slov proroctví, odějmeť mu Bůh díl jeho z kníhy života. Však tuto, co se v komedí této složené, mimo to, co v bibli poznamenáno, od pana otce mého nejmilejšího přidáva, nestalo se nic na ujmu a zléhčení Svatého písma, než více pro vysvětlení jeho, prohlídaje k časům těmto. A protož jakož upřímně přidáno, tak žádám, že i upřímně bude od jednoho každého přijato. S tím dobře se měj a dobře míněných prácí zle nevykládej, nýbrž náležitě užívej. Amen. HoDIe MIHI Cras tIbI[10] [= 1605].

/5[1] záduší — majetok, venovaný pre spásu duše; movitý i nemovitý majetok kostola, kláštora, kapituly a pod.

[2] v impresí — v kníhtlačiarni

[3] ex fontibus Israel — z izraelských prameňov

[4] alumnus — chovanec

[5] fedrovati — podporovať

[6] terra nil pejus alit homine ingrato — zem nič horšieho nechová nad nevďačného človeka

[7] minucí, minuce — minúcia, malý kalendár

[8] soused, sousedé — mešťan, mešťania

[9] přijíti — prijať

[10] Hodie mihi, cras tibi — Dnes mne, zajtra tebe (chronogram 1605)
Juraj Tesák Mošovský

Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.