Zlatý fond > Diela > Slovenské hádanky


E-mail (povinné):

Stiahnite si Slovenské hádanky ako e-knihu

iPadiTunes E-knihaMartinus

Adolf Peter Záturecký:
Slovenské hádanky

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Zuzana Babjaková, Nina Dvorská, Zdenko Podobný, Daniel Winter, Eva Lužáková, Erik Bartoš, Lucia Muráriková, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 265 čitateľov


 

I

(Kde v hádanke samej otázka neleží, tam všade treba dodať: Čo je to?)

[1]Sú dvadsiati štyria páni, ktorí ani nejedia, ani nepijú, a celý svet spravujú.

[2]Dvadsaťštyri panien po svete chodilo a zo sprostých múdrych robilo.

[3]Kto sa narodil prv ako jeho otec?

[4]Koho dlhé vlasy o život pripravili?

[5]Kto sa narodil bez matky a otca?

[6]Kto umrel a nenarodil sa?

[7]Ktoré krstné meno z oboch krajov čítané znie rovnako?

[8]Osem skáče, štyri kláče, dva tlkáče a dva pomrdkáče. (Alebo: Štyri kláče, osem skáče a dva ometáče.)

[9]Ktoré mesto káže biť strýca?

[10]Čo robí Pán Boh, keď dážď prší?

[11]Nie je väčšie od maku, a udvihne hocakého chlapa.

[12]Mám ja takú kravičku, nemá krvi (mlieka) za lyžičku, ani mäsa za hrniec, ani kožku na krpec.

[13]Hryzie, a nemá zubov.

[14]Čierne je, malé je, a človeka podvihne.

[15]Malučičké, drobnuštičké, veľké kláty dvíha.

[16]Čo je vyššie nad nebo? (Viď aj 549.)

[17]Po poli behala plachtička deravá. (Alebo: Plachtička riedka po poli lieta.)

[18]Ktoré ucho má črevá?

[19]Štyri stupy tance a dva ogrlance, a piaty lochman. (Porovnaj 399.)

[20]Na vysokej šibenici visia priezrační šibenci.

[21]Ani je matkin syn, ani je otcov syn, a predsa je jedných rodičov dieťa.

[22]Každá dedina má jeden strom, z ktorého do každého domu jedna haluz ide.

[23]Ulátané, uplátané, a ihlou je nebadané.

[24]Záplata na záplate, švíka nieto, a v prostriedku celé.

[25]Sedí panna v okne, suknička jej mokne; príde pán kapitán, hlavičku jej zotne.

[26]Sedí pani na klátiku v prebohatom kabátiku.

[27]Sedí panna v chládku v červenom kabátku, vlasy sú jej na dvore.

[28]Sedí pani na vrátoch v devatorých kabátoch.

[29]Beží, beží, nezáleží; nemá voz ani sane, predsa nikdy neustane.

[30]Čo beží bez nôh? (Alebo: Čo letí a krídel nemá?)

[31]Tri sestry jedna za druhou utekajú, trímajúc sa za ruky; prvá s každým krokom odrastá, posledná prirastá, a tá stredná vždy rovnako zostáva.

[32]Červené mäso, vínny šmak, kamenné srdce; čo to tak?

[33]Sprvu je biele, potom ozelenie, potom očervenie; srdce mu je ako kameň. (Alebo: Biela som, keď sa narodím, odrastená bývam zelená, a na starosť červená alebo čierna, a hoci mám srdce ako kameň, predsa ľúbi ma mladý i starý.)

[34]Letí vtáčik popod dášik a za sebou črevce vlečie.

[35]Letí, letí, neutečie, bo sa črevce za ním vlečie.

[36]Stojí, stojí stojava, nad stojavou morava, nad moravou mlyny melú, nad mlynami mechy dujú, nad mechami mlatky kujú, nad mlatkami kuny hrajú, nad kunami dubina, v tej dubine zverina. (Alebo: Mlyn melie, nad mlynom trúbele, nad trúbeľami kuny hrajú, nad kunami zvieratá behajú.)

[37]Dva duby — kadluby, nad kadluby háčky, nad háčky papáčky, nad papáčky frfáčky, nad frfáčky trnky, nad trnkami háj, a v tom háji zverina.

[38]Vyrástla hôlka, na hôlke guľka, na guľke háj, pod hájom čely, pod čelami vidy, pod vidami smrky (alebo fuky), pod smrkami žery, pod žerami bery, pod berami kľaky, pod kľakami fľaky.

[39]Dvadsať krásnych, tridsať mocných, päťdesiat múdrych, sto bláznivých.

[40]Ráno o štyroch, na poludnie o dvoch, na večer o troch nohách chodí.

[41]Štyri kolesá sa krútia jedno za druhým, a jedno druhé nedohoní.

[42]Tenšie je od vretenice a vyššie než veža. (Alebo: Tenšie je od trstenice atď. Tiež: Tenšie je od biča atď.)

[43]Chodí okolo domu a robí jamky.

[44]Čo je najbelšie na svete?

[45]Čím viac odberáš, väčšie je; čím viac prikladáš, menšie je.

[46]Ešte sa len otec rodí, už mu syn po pôjde chodí. (Alebo: — už mu syn dachy pobíja. Alebo: — už je syn na svete.)

[47]Menšie je od prachu, a nesprace sa pod lavicu.

[48]Mám taký rebrík, čo do neba dočiahne.

[49]Išiel máček popod dášek; ani nečuchnul, ani nemrknul.

[50]Žiaden je nie pokrm ani nápoj, nepečie sa a nevarí; kto ho má, dobre mu padne.

[51]Štyria bratia ustavične do jedného pníka strieľajú, a nemôžu ho rozstrieľať.

[52]Päť paničiek naveky okolo seba behá, a nikdy sa nedohonia.

[53]Živé bolo, živých živilo, a na sebe živých po smrti nosilo.

[54]Keď sa otec tamto smeje, a tam matka slzy leje, panna dcéra v také časy sedmorakej krásy pásy oblieka si.

[55]Čo je to u človeka, čo má počiatok a konca nemá?

[56]Štyri rohy, žiadne nohy; chodí to, stojí to, hádaj, čo je to!

[57]Otca nemám; muž mi otec.

[58]Jeden oheň, a dvoma, troma komínmi dym ide.

[59]Na zadku sa blysne, spredku hromy bijú.

[60]Hen heno v tŕni pán paniu kŕmi; keď ju nakŕmi, on ju potrhne a ona mu vŕzgne.

[61]V povetrí letí, nie je vták; železo nosí, nie je kováč.

[62]Z mäsa vzaté a rožkaté; za živa si poskakuje, a po smrti muzikuje.

[63]Nohy, ruky nemalo, po bruchu sa škrabalo; povedalo, že ma zje, že má zuby železné.

[64]Ktože to palicou alebo metlou práši?

[65]Mŕtve bolo, konskú hlavu malo, hocijaké kusy posekalo.

[66]Ktorá ryba má najďalej chvost od hlavy?

[67]Čo je to: keď ho máme, je nám nepríjemné, a keď ho nemáme, vtedy sme tiež neradi?

[68]Čo prejde na slnci bez tône cez vodu?

[69]Čo prejde suchou nohou cez najširší potok?

[70]Čo ráno najskôr do kostola vojde?

[71]Štyri rohy, žiadne nohy, veľký pampúch.

[72]V každom rožku trošku, na prostriedku najviac.

[73]Čo býva v noci na ceste?

[74]Viem 12 sestár; v jednej postieľke ležia, a žiadna na kraji.

[75]Nežije, a predsa chodí a človeka dobre vodí. (Alebo: — a človek sa musí podľa neho spravovať.)

[76]Hovoriť nevie, a predsa jeden k druhému posielajú spytovať sa ho.

[77]Ja viem takého gazdu, čo má 12 žien, 48 synov a 60 vnukov.

[78]Štyri kúty, dva vrzgúty, na prostriedku cupy lupy. (Alebo: — na prostriedku plešina.)

[79]Bežal nemček ako zvonček po lipovom moste do hrnčeka proste.

[80]Malé pána podkasáňa v hustom háji zvery zháňa.

[81]Živý mŕtveho, mŕtvy živého von z hory ťahá.

[82]Hučí vôl na sto hôr, na sto potokov.

[83]Pán Boh dal, Pán Boh vzal, a nikto ho nemal.

[84]Čo Pán Boh nemá?

[85]Som stvorený, z čoho i Adam; rád ľuďom jesť i piť dávam, a keď umriem, neprijíma zem moje telo.

[86]Jesto dom bez obloka, bez dvier, a ten, kto doň vojde, nepotrebuje naveky nič.

[87]Malý domec so zeleným dáškom; každý musí doňho vojsť.

[88]Istý človek robí druhým domy a ukladá ich do nich; ale pre neho samého musí druhý túto prácu konať.

[89]Nemá ruky, a predsa silno bije.

[90]Slnce ho varí, ruky lámu, nohy tlačia, ústa užívajú. (Pozri aj 557.)

[91]Som najchatrnejšie zo všetkého, čo na svete vidíš, a predsa zo mňa pošlo, čo je najzvláštnejšie na svete.

[92]Šuta lopata, na lopatkách chodila, rohov nemala, rohom žrala.

[93]Nohy má lopaty, zoban má rohatý, páperové šaty; vo vode sa mága a hovorí „gága“!

[94]Lipták, znáš čo to za vták? Na lopatkách chodí, rožkom trávu trhá. (Alebo: Na lopatkách chodí, rožkom je a je vták.)

[95]Prišiel ku nám vojak, má červený zobák.

[96]Také je ako hus, a nie je hus.

[97]Hora hučí, baran bľačí a kôň ťahá.

[98]Kobolka (kobylka) stojí, na nej baran leží, a baran bľačí, keď kôň po ňom beží.

[99]V hore rástlo, na poli sa páslo, prišlo domov, veľmi pekne spievalo.

[100]Vo dne po vidne ma nevidíš, a v noci potme ma vidíš.

[101]Keď ho nevidím, zdvihnem ho; keď ho vidím, nechám ho.

[102]Po hlave ma bijú, pod kamene dajú; cez vodu a oheň prejdem; nožmi ma režú, a predsa celý svet živím.

[103]Mám takú sliepočku, čo za sebou črevce vláči. (Alebo: Mám ja takú kravičku, čo za sebou drobce vláči.)

[104]Tenuštičké, kratuštičké, a má na ríf chvost.

[105]Rovné je, ostré je, prosté je, maličké uško má.

[106]Železný vtáčik po plátne skáče, konopný chvostík za sebou vláče (vláči). (Alebo: Železný vták, má konopný chvost. Alebo: Železný koník, ľanový chvostík.)

[107]Druhého odieva, a sama ide holá.

[108]Keď vieš, pekne rec, čo je to za vec: nemá nôh, hlavy, nechodí, nevraví; ucho má, nie sluch; telo je, nie duch; malá, drobnunká, štíhla, tenunká, jasná, samý lesk, pichá ako blesk. (Viď aj čís. 546.)

[109]Chytili kokandy chodáka a viedli ho pred vidáka; vidáky mu nič neurobili, kokandy ho dorazili.

[110]Bielym kvitne, zeleným odvisne, červeným odpadne.

[111]Biele je, nie je deň; zelené je, nie je tráva; v okrúhlosti svoj vzrast máva; červené je, nie je krv, a ľuďom je k úžitku.

[112]Čak čaká, vis visí; vis odpadne, čak uchytí.

[113]Sedí panna v kríčku, v červenom mentíčku.

[114]Štyri oči, šesť nôh, dve papule, jeden chvost.

[115]Dve čelá, šesť nôh, dvadsaťštyri nechtov.

[116]Mám dve čelá aj dve hlavy, a hlas k tomu duplovaný; oči sú mi tiež tak štyri, nechtov dvadsať a aj štyri.

[117]Kto sedáva na chrbte?

[118]V jednej studničke naveky jeden klátik mokne a nikdy nevymokne.

[119]Aký strom zelený je bez lístia?

[120]Kým som živá, živých chovám; keď som mŕtva, mŕtvych nosím a od živých nosená bývam.

[121]Šilo (šidlo) bodilo, po hore chodilo, i tam sa najedlo, i domov donieslo.

[122]Čo má námorník na zadku, to má kováč na predku.

[123]Kto jednou rukou štvrtú časť ľudí pobil?

[124]Na pašu ide nasýtené a domov ide lačné.

[125]Ktoré hlavy nikdy neplešivejú?

[126]Čo je to, čo v lete chodí v kožuchu a v zime naho?

[127]Na dreve stojí, Boha sa bojí; kričí, volá zhora do dola; ľudí budí a nik sa neohlási.

[128]My máme takého sluhu vo dvore, ktorý má toľko rán, koľko šíre diale vrán.

[129]Mám taký súdok, čo ho 12 koní bude ťahať z pivnice, predsa ho nevytiahne.

[130]Čo ide na hlave do kostola? (Alebo: Čo v kostole dolu hlavou stojí?)

[131]Koho bijú po hlave, aby rovno šiel?

[132]Zahádam ti hádanku na pol lakťa krátku; vieš ju, zješ ju, neuhádneš ju? (Alebo: Viem ja jednu hádanku len na piaď krátku atď.)

[133]Čo chodí najprv do kostola?

[134]Lezie, lezie po železe, nájde dierku, do nej vlezie.

[135]Ani sa nezeleniem, ani rastlina nie som, a predsa veľa listov mám.

[136]Hlavy nemá, myslí; nikdy sa neučilo, múdre je.

[137]Bez klobúka pod perom, s ostrohami bosý, dolu nohou boritáš, nohavíc nenosí.

[138]Vlasy nemá, hrebeň nosí; ostrôžky má, chodí bosý; ostrôžky má, neštrngá si; miesto toho zaspieva si.

[139]Časy predpovedám, prorok nie som; korunu nosím, kráľ nie som; hrebeň mám, a nikdy sa nečešem; ostrohy mám, a na koni nejazdím.

[140]Dennodenne kričí, a ľudia ho vždy počúvajú.

[141]Štyria bratia sa po svete naháňajú a nemôžu sa dohoniť.

[142]Štyri nohy, dve podošvy; duše nemá, dušu nosí.

[143]Vždy sa po svete prechádzam, a vždy som doma.

[144]Sedí pán na streše, fajčí si a nekreše.

[145]Sedí baba na dachu; kúri, fajčí a nemá tabaku.

[146]Lezie šnúra po železe, koleso sa za ňou vezie.

[147]Cez celý svet beží a aj kura ho prekročí.

[148]Ide, ide po železe; dušu nemá, dušu nesie.

[149]Čoho je najviac na svete?

[150]Otec doma sedí, syn po svete chodí, z múdrych ľudí bláznov robí.

[151]Po poli sa blýska, k zemi sa pritíska.

[152]Krivý nemček po poli behá.

[153]Čo je mocnejšie od železa?

[154]V hore rástlo, na poli sa páslo a železný pysk má.

[155]Štyri tyky, dve patyky, siedmy samodaj.

[156]Má to 4 nohy, 2 rohy a siedmy odmetáč.

[157]Na predku je ako vidličky, v prostriedku ako sud, na konci ako metla.

[158]Doma nechá, do hory nesie — a zas domov donesie.

[159]Dohora prút — druhý napriek beží; vidíš ma v kostole, alebo na veži. (Alebo: Dva razy čiarnuc ho spravíš; na kostoloch ho vidíš.)

[160]Medzi dvoma vrchmi leží brav šedivý.

[161]Hlavu má jednu a dve nohy, a keď sa prechádza, len na jednej chodí.

[162]Matka ma porodila, ale zas na to porodil som ja matku. (Alebo: Stvorila ma matka, a ja matku; kto neverí, nech uhádne túto hádanku.)

[163]Ako sa zamrznutá voda troma písmenami (literami) napíše?

[164]Mať, žena, deti a priatelia sa zo mňa delia, a predsa celá zostávam.

[165]Otec zápolec, mať kostrbatá, deti vyškulatá.

[166]Otec šklbanec, mati handravica a deti škrípanice.

[167]Na kre visím v kepeni po bradu zakrútený, vykukávam oblôčkom, pod jaseň vyskočím von.

[168]Naveky čiaha po jedle, a nikdy sa nenaje.

[169]Som bez mäsa, bez krvi; nosím mäso a krv; mocná som ako lev a znám cestu, po ktorej žiaden neprejde.

[170]V lese rastie, na brehu sa rodí, vo vode žije, v ohni umiera.

[171]Chlap z konopí a košeľa z mäsa.

[172]Do kostola nechodila, a predsa spasená bola. (Alebo: Nerodí sa, nekrstí sa, a predsa býva spasené.)

[173]Žena je, rastie jej brada; holí sa dva razy v roku; čím dlhšia, tým lepšia.

[174]Na vysokom kríčku varí sa v hrnčíčku pokrievočkou prikryté.

[175]Vysoko rastie plná škatuľka granátok; kto to uhádne, dostane zlatý dukátok.

[176]Stojí pníčok v lese, sem a tam sa kyvká; na tom pníčku hrnok, na hrnku pokrývka; a pníčok sa kyvká, pokrývka nespadne — kto mi to uhádne?

[177]V šírom poli guľka stojí, a v nej guliek na tisíce.

[178]Na kríčku v hrnčíčku sto vajec. (Alebo: V hrnčíčku na pníčku; pod pokrievkou stoviek mnoho.)

[179]Stojí žobrák pri ceste o jednej nohe, a má na tisíce.

[180]Palica; okolo palice stromčeky; na vrchu je vajíčko, a na vajíčku hviezdička.

[181]Aký pán sa je?

[182]Slúžim v kuchyni aj v kostole; na moje fúknutie povstávajú hlasy aj oheň.

[183]Jeden hore, dvanásť dolu.

[184]Od prvosveta stvorené, a päť týždňov nemá.

[185]Moje svetlo prináša pokoj.

[186]Pannou v hore, babou v dome, hlavu dolu, nohy hore; po izbe beháva, pod lavicou spáva.

[187]V hore je, panna je, príde domov, baba je, a po zemi šiky myky, a ku dverám kľak!

[188]Šum šumí, hrm hrmí, biely oblak padá.

[189]Šum šumí, hrm hrmí, a predsa sneh padá.

[190]Keď nemá vody, pije vodu; keď má vodu, pije víno.

[191]Čím sa viacej umýva, tým je černejšie.

[192]Ktorá cesta nemá v suchom lete prachu?

[193]Ktorá cesta je bez kamenia?

[194]Kto nosí na hrdle nepostýkané korálky?

[195]Ktoré oko je z vody?

[196]Chodím s biednym na robotu a kopem; nejem a nepijem, a predsa necítim psotu.

[197]Sedí pani v komore, vrkoč jej je na dvore. (Alebo: Sedí pani v pivnici, vrkoč jej je na slnci. Alebo: Sedí pani v chládku, v červenom kabátku, a vlasy má na slnci.)

[198]Akých ľudí najviac na dvoch povrazoch vešajú?

[199]Medzi dvoma brehy biely baran leží.

[200]Ktorí hráči vždy vyhrajú?

[201]Nie je väčšie od kopyta a unesie mecu (kilo) žita.

[202]Povedz že, keď vieš: ktorú dievku zješ?

[203]Menšie je od myši a má viac oblokov ako dom biskupov.

[204]Malá žltá stajňa, v nej koníček mäsitý a väčší od celej stajne.

[205]Mám takého vola, čo si sám stajňu spraví a všetok do nej vojde, iba rohy nie.

[206]Mám takého vola, čo si sám spod seba hnoj vymetáva.

[207]Slepý videl zajaca bežať, krivý ho za nohu dochytil a nahý ho pod svoje šaty skryl. Čo je to?

[208]Nikdy si ma nevidel a nikdy nepočul; a predsa je zo mňa svet a všetko, čo na ňom vidíš.

[209]Nikdy na svete nebolo, ani nebude, a meno mať bude, kým svet svetom bude.

[210]Bol jeden kráľ bez krajiny, mal palác bez fundamentu, poslal posla bez výmluvy, doniesol mu list bez písma.

[211]Štyria bratia ustavične pod jedným klobúkom stávajú a nikdy sa zísť nesmú.

[212]Aké viny sú z papiera?

[213]Ako mi je vo dne, ako mi je v noci, zriedkakedy zapriem svoje svetlé oči.

[214]Vidím sa, vidím, ale sa lapiť nemôžem.

[215]Keď sa smejem, smeje sa i ono; keď ja plačem, plače i ono; keď ja jem, je i ono a vo všetkom ma nasleduje.

[216]Čo je v noci na ceste? (Viď aj 73.)

[217]Z kovu som ja, predsa horím, keď s mojím kmotrom hovorím.

[218]Dvaja bratia ustavične okolo jedného vŕšku behajú a vyzerajú sa, a nikdy sa videť nemôžu.

[219]Dvaja bratia ustavične spoza jedného brehu na seba hľadia, a nikdy sa nevidia.

[220]Dve kukučky vedľa seba sedia, a jedna druhú nevidí.

[221]Dvaja bratia pod maličkým vrštekom ležia, a nevidia jeden druhého.

[222]Kto ho zbáči, nech ho potlačí; kto ho chce chovať, musí sa varovať. Dávaj mu hlúpo, i to len skúpo; ak mu dáš masť, bude rásť; keď narastie, bude kradnúť, bude zbíjať, mečom vôkol hlavy zvíjať; i z domu ťa vyperie, i všetko ti pred očami požerie.

[223]Nie je väčšie ako hrach, neunesie ho ani chlap.

[224]Čím viac strávi, tým je hladnejšie.

[225]Za psom brechám, za bujakom bučím, za človekom kričím, a to nikdy nevynechám; chválený chválim, kliaty kľajem; čuje ma každý a nikto ma vidieť nemôže.

[226]Čo je to, čo zná všetky reči na svete hovoriť, a žiadnu sa neučilo?

[227]Mám jedného čierneho koňa, ktorý keď do maštale vojde, všetky červené vyženie.

[228]Mŕtvy živých vyháňa.

[229]Kto je medzi ľuďmi najdôvernejší?

[230]Tuliku, muliku v okovanom hrntúliku.

[231]Sládičku, medíčku v okovanom hrnčíčku.

[232]Čierne je, nie je zem; biele je, nie je múka; kvitne ako ruža, nie je ruža.

[233]V dubovom pníčku, v lieskovom kríčku pochabá tetka sedí.

[234]V dubovom kre mocný pijak.

[235]Rastie v hore, chodí po kostole, a keď tak chodí, peniaze nachodí.

[236]Prichodí do izby cez oblok tak, že ho ani neotvorí.

[237]Tri nohy, bez hlavy, čierne brucho, jedno ucho.

[238]Zvonku čierne, znútra červené a stojí na troch.

[239]Mám takú kvočku, čo na ohnivých vajciach sedí.

[240]Kto pradie bez vretena, bez praslice, bez kolovrátka?

[241]Nemá krídel, a lieta.

[242]Človek poriadny a čistotný borí dom môj, lenivý a nečistotný popraje mi miesta.

[243]Máme takého proroka, čo horí v ňom za polroka; vtedy mu ruky podávame; za polroka mu jesť nedáme.

[244]Beží, beží, až sa trasie, biely ručník v ruke nesie.

[245]Čo rubač urobí, keď strom zotne?

[246]Mám ja takú jalovicu, keď ide na potok, črevá si doma nechá. (Alebo: Všetky črevá doma nechá, ide na potok umyť sa.)

[247]Z mäsa som vyrástlo, a nie som mäso; zle i dobre robím, a nie som príčina.

[248]Hlavu mi odrežú, srdce mi vyberú, dajú sa mi napiť a veľké veci so mnou konajú.

[249]Z mäsa je, z mäsa vyšlo, a po celom svete heslo nieslo.

[250]Čo vezú, keď vezú v sude pálenku?

[251]Šu, cha, ru, cha, — šucha rucha, nemám úst a nemám brucha; čo mi príde pod zuby, zomeliem na otruby; ani ho nepožujem, pod seba ho vypľujem.

[252]Čo je z dreva a zo železa, má zuby a nehryzie?

[253]Ktoré rohy jedávame?

[254]Čierne zrno, biela roľa, múdra hlava, čo ju siala.

[255]Biele pol, čierne semä; hus bráni a kôň poháňa.

[256]Som dcéra lesa krásneho, idem do kraja dolného, dvoch sluhov vždy pri sebe mám, žiadneho šľaku nenechám.

[257]Voz bez kolies, oje bez koní, paholok bez biča.

[258]Mám takého kohútika, čo popod zem hrkútiká.

[259]Mám takého vola: keď ide do poľa, nohy má do dvora; keď ide do dvora, nohy má do poľa.

[260]Čierne ide hore, biele ide dolu.

[261]Sto prstov, päť krstov, štyri duše, päť hláv. (Alebo: Štyri duše, päť hláv, desať nôh, desať rúk.)

[262]Dávno som hotová, a každý deň ma poprávajú.

[263]Z dreva som, zo slamy som, a zhorieť nemôžem.

[264]Čo je v kostole po svätých?

[265]Kým je živé, neradi sa s ním babreme; keď je mŕtve, aj prsty si od neho lížeme.

[266]Čo páli a nie je oheň?

[267]I bez konca je, i bez počiatku, a predsa nie je večné.

[268]Ražeň z mäsa a na ňom zlaté prasa.

[269]Päť bratov je pod strechou, mokrí sú; päť ich behá po dvore, suchí sú.

[270]Ktorý vták nemôže vajcia vysedieť?

[271]Krivé nohy, veľké brucho, malý pyštek, veľké ucho.

[272]Čierne ide do kúpeľa, červené z kúpeľa.

[273]Ktoré zviera nosí kosti zvonku a mäso znútra?

[274]Zahádam ti hádanku — v červenom kabátku.

[275]Sto dier, sto palíc a do dvesto dier sa sto palíc vmestí.

[276]Zelené je, nie je tráva; okrúhle je, nie je vajce; chvost má, nie je krava.

[277]Biele je ako múka, zelené je ako lúka, má chvost ako račí.

[278]Či ho hore berú, či ho dolu kladú, vždy vreští.

[279]Nemá ústa, ani reči; keď ho chytia, predsa škrečí. (Alebo: Nežije, nespí; keď ho chytíš, vreští.)

[280]Dvojčatá sa rodia, vyrastú, nechodia, nemé sú za živa, a po smrti kričia, len sa tak ozýva.

[281]Mám taký strom, ktorý má dvanásť konárov, na každom sú štyri hniezda a v každom hniezde sedem mladých. (Alebo: — na každom konári štyri halúzky a na každej halúzke sedem listov.)

[282]Päťdesiatdva kvetov, dvanásť štepov, štyri razy do roka tri zlaté jablká.

[283]Strom; na strome 12 ratolestí, na každej 4 hniezda, v každom 6 mladých a siedma stará, a ten strom 3 zlaté jablká do roka donesie.

[284]Otec má 12 synov, 52 vnukov a 365 pravnukov. Každý deň umrel mu jeden pravnuk; každý siedmy deň jeden vnuk; každý mesiac jeden syn; a keď všetci umreli, umrel i sám otec.

[285]Sedí pani v chládku v striebornom kabátku; mesiac zvedel, nepovedel; slnce vyšlo, tam ju našlo. (Alebo: Išla pani z hrádku, stratila pozlátku; mesiac vedel, nepovedel; slnko vstalo, hore vzalo.)

[286]Čo býva vo dne?

[287]Sedliak ho vidí každý deň, pán často, kráľ zriedka a Pán Boh nikdy.

[288]Vyššie je ako kôň, nižšie ako sviňa.

[289]Keď ide do hory, do dediny hľadí; keď ide do dediny, do hory hľadí.

[290]V hore pes bez hlavy breše.

[291]Čo je medzi životom a smrťou?

[292]V hore rástlo, na poli sa páslo, žene sa v rukách triaslo.

[293]V hore zoťaté, doma zohnuté, pri koňovi líha, žene v rukách býva.

[294]Kmotra, daj toho lotra; len ho trochu polotrujem, — hneď ti ho došikujem.

[295]Mám také dievča: kdekoľvek ide, všade ho zauškujú.

[296]Čo nemá hlavy, a predsa má hrdlo?

[297]Nie je väčšie ako ruka, zvalí chlapa ako buka.

[298]Čo je to, čo nevidí, a jestli by videlo, už by to nebolo?

[299]Kto nikdy nevidel dvere na kostole?

[300]Ide pani z mesta, má sukienok na stá, a keď vietor zafúkne, predsa jej je zima.

[301]Ide blúdok, nesie súdok, a v tom súdku dvojaký trúnok. (Alebo: Po dvore chodí, súdoček nosí, a v tom súdočku dvojaký nápoj.)

[302]Ktoré zviera je najmocnejšie?

[303]Rožky malo a neklalo, sem a tam sa premávalo, predsa vždy doma bývalo. (Alebo: Štyri rožky, žiadne nôžky, a dom to nesie.)

[304]Na slobodné pole často sa ustávam; lež domček od seba nikdy nenechávam.

[305]Ktorý dom je bez dreva a kameňa?

[306]Najprv šaty zelené, potom nosí červené, a keď už belasé má, s dobrou chuťou jesť sa dá.

[307]Šilo, bodilo, po vode chodilo, a nikdy sa neutopilo, ani sa len neumočilo.

[308]Dvere neotvorí, oblok nevyborí, ani nezaklope, ani sa nehlási, predsa príde dnuká; i svetlo zasvieti, i zas ho vyhasí; kedy chce, vyletí, a neulapí ho žiadna ľudská ruka.

[309]Padne to do vody a nezamočí sa.

[310]Dážď pršal; po poli chodilo a nikdy sa neumočilo.

[311]Čo chodí cez obilie a v ňom nespraví chodník?

[312]Ktoré hodiny sú bez koliesok?

[313]Na strome je a samo sa stopí.

[314]Letí, letí, krídel nemá; sadne na zem, nohy nemá.

[315]Mám takú sliepočku, čo na kole vajce znesie.

[316]Ide posol neposlaný, nesie lístok nepísaný, položí ho na múr nemúraný.

[317]Vtáci lietajú bez krídel, sadnú na stromy bez nôh; potom príde ktosi bez rúk a požerie vtákov bez úst.

[318]Spadla bočka z neba a tak sa roztreskla, že ju sto debnárov nepobije.

[319]Sťa krieda bielunké; sťa mach ľahunké; mäkké sťa hodváb, lež studené jak ľad; zmizne čo pena; nie je bez mena.

[320]Hlávka je vždy v súši a letnička jej mokne.

[321]Sedí panna v okne, suknička jej mokne.

[322]Bez byľa, bez kvetu, a slúži celému svetu. (Alebo: Nemá koreňa ani kvetu atď. Alebo: Nemá byľ ani kvet, predsa živí celý svet.)

[323]Čo je sladšie ako med?

[324]Čo je v prostriedku medzi živým a mŕtvym?

[325]Čo je v kostole po psovi?

[326]Na hore mráz, pod horou dážď, muzikanti v izbe hrajú, pánov doma nieto. (Alebo: Na hore snehy ležia, pod horou vody bežia, pod vodami muzikanti hrajú, až sa hory ozývajú.)

[327]Kým ma nemajú, vinšujú si ma; keď ma dostanú, nenávidia ma.

[328]Štyri mám nohy a štyri rohy, nekráčam nohami, nekolem rohami. Čo na mňa naložíš, musím niesť; zo mňa žiješ a mne nedáš jesť. (Keď sa hneď neuhádne, dodá sa, ak tá vec stojí blízko: Stojím ti pred nosom, a ešte nevieš, kto som!)

[329]Ktorý vták má na chvoste raka?

[330]Biele je, nie je deň; čierne je, nie je noc; zelené je, nie je tráva; chvost má, nie je krava.

[331]Väčší kľúč ako komora. (Alebo: Dlhší zápor ako pitvor.)

[332]Keď ide do hája, oje má von z hája; keď ide von z hája, oje má do hája.

[333]Na jar ti dám potešenia a cez leto ochladenia; v jeseni zas obživenia a na zimu oteplenia.

[334]My máme také stromy, čo v zime, v lete, po celom svete lístie z nich neopadá.

[335]Ktorý deň nemá noci?

[336]Akú vec človek nezabije?

[337]Na bočke obrus, na obruse tanier, okolo taniera hrach.

[338]Čoho je najviac za groš? (Viď. aj 341.)

[339]Tučného som otca mala, ale ho zabili, a mne bielu košieľočku z neho urobili; a teraz si každý večer medzi panny sadám; ich tajomstvá vypočúvam, nič neodpovedám.

[340]Z konopí telo a z mäsa šaty.

[341]Kúpim za jeden groš v sklepe, a na desať vozov ho nezoberieš.

[342]V červenom rúchu, má kôstky v bruchu, na hlave čiapočku a paličku v zadočku.

[343]Mám ja takú paničku, čo má v sebe paličku, na vrch hlavy krastičku a červenú sukničku.

[344]Mám ja takú paničku, čo má na sebe červenú sukničku a v sebe pšeničku.

[345]Sedí pani na tŕniku v červenuškom klobúčiku a v čiernej čiapočke.

[346]Sedí pani v kríčku v červenom mentíčku, má ostrený zúbok, v bruchu plno krúpok.

[347]Sedí pani na stromčeku, je v červenom kabátiku, má na hlave chochôlok, v bruchu plno homôlok.

[348]Čo je to na doštenom plote, čo ľudská ruka neurobila?

[349]Dvanásť bratov jeden popri druhom leží, a žiaden nie je na kraji.

[350]Reže sa, varí sa, pečie sa, nezje sa. (Podobné viď. 487.)

[351]Hora ma splodila, sviňa ma nosila.

[352]Polovica zo stromu, polovica zo svine.

[353]Nemám konca ani kraja, čo ma budú hľadať dvaja.

[354]Čo každý večer príde do domu?

[355]Po vode chodí a nezamočí sa.

[356]Ide mostom, nedupká; ide jarkom, nečľupká; ide horou, nešuští; ide cestou, nepráši.

[357]Ja to mám, ty to máš, starý peň to má, ale Boh to nemá.

[358]Keď sa rodí a umiera, je veliké; v prostriedku malé.

[359]Stojí tľaponoha, bez chvosta, jednorohá; prišla ku nej dvojnoha, nohou ju pristúpila, za roh lapila; a tá do nej sekom sek, štekom štek!

[360]Keď nič neje, ticho je; keď žuje trávu, breše.

[361]Malé je, čierne je, ostré je, na chodníku hopsa!

[362]Ktorá noha nikdy nechodila?

[363]Brucho drevené, črevá slamené, zuby železné.

[364]Kto ju robí, nechce ju; kto ju káže robiť, nepotrebuje ju; a ten, čo ju potrebuje, nevie o nej. (Alebo: Ten, čo ju potrebuje, nevie o nej; ten, čo vie o nej, nechce ju.)

[365]Skalkami chlieb drví a metličkou do studničky zamieta.

[366]Zakiaľ sú spolu, žijú a červení sú; príde čierny medzi nich, i oni očernejú a umrú.

[367]Nemá nôh a beží, hore chrbtom leží, pltníci ho znajú, na ňom zarábajú.

[368]Nesie sliepka súdok a v tom súdku dvojaké vínce. (Alebo: Mám ja súdčok bez obrúčok a dvojaké víno v ňom, jedno bicie, druhé žlté.) Porov. 301.

[369]Spadla bočka z povaly; niet takého bednára, čo by ju pobil.

[370]Keď ho vyhodím, biele je, keď dolu spadne, žlté je.

[371]Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.

[372]Kostolíček pekný, biely, nemá okien ani dverí. (Alebo: Mám ja jeden domček, hádajte, detičky: bez dverí, oblokov, biely a maličký; keď chce jeho gazda von z neho vyjsť, musí najprv dvere na stene vybiť.)

[373]Funt soli, funt strovy; nech sa to v jednom hrnci varí, predsa sa ten funt strovy od toho funta soli nikdy neosolí.

[374]Voda oheň udusuje, mňa len väčmi rozpaľuje.

[375]Učím ľudí, čo je spravodlivé, čo nespravodlivé; trebárs môj jazyk nikdy nehovorí, predsa bez neho byť nemôžem.

[376]Medzi všemi sama som najväčšia panna; zahrám, akú rozkážete, — veselú, či smutnú chcete; každý len mňa vyzerá, kto sa ku nám poberá.

[377]Stojí pani vysoká; muzika jej v hlave hrá.

[378]Po poli behá; šturcu, burcu neurobí; so samým sebou sa zhovára.

[379]Šilo, bilo, po hore chodilo; jedlo, pilo a domov nosilo.

[380]Po hore chodí, samo sebe hovorí; má očičká račie a krídelcia vtáčie.

[381]V noci nespí, vo dne behá, na obed fruštikuje, po poludní tancuje.

[382]Ktorý mlyn je bez vody?

[383]Dolu stojí, tri má nohy; hore stojí, tri má rohy; na rohy si naberá, a človek naň pozerá; keď na rohy naberie, človek mu ho požerie.

[384]Po šírom sa mori točí, ani mak sa nezamočí; hvízda, a píšťalky nemá; počuje ho i púšť nemá.

[385]Beží nemček cez deravý chlievček.

[386]Letí, dudre, píska, i dverami trieska, a predsa nie je človek.

[387]Otec doma sedí, syn po svete chodí, z múdrych ľudí bláznov robí. (Alebo: Otec stojí, syn mu visí, vnuk po svete bláznov robí.)

[388]Otec nikdy nejde, ale syn pilne chodí do kostola. (Viď. aj číslo 557.)

[389]Čo je vlkovi najpodobnejšie?

[390]Ktoré mlieko rastie na poli?

[391]Chodí šušôtka okolo plôtka, hľadá si dierku, kadiaľ sa prepchá.

[392]Ustavične beží, a nikdy neustane.

[393]Vždy ide a nič neje; ľudí čistí aj ich nosí.

[394]Ktorý nápoj je na svete najvzácnejší?

[395]Naspodku je živé a navrchu je mŕtve; to mŕtve od živého ožije.

[396]Ktorá voda je bez piesku?

[397]Ktorá voda sa dá nosiť v riečici?

[398]Aká cesta je bez prachu?

[399]Štyri ťapy tance, dva ostrihance a jeden ťuťmák. (Porovnaj 19.)

[400]Štyri tyčky, dve motyčky a siedmy zamachaj. (Porovnaj 155.)

[401]Má šesť nôh, a predsa na hlave chodí.

[402]Čo ide na hlave do školy?

[403]Ktorý vták má na chvoste abecedu?

[404]Nenarodilo sa, a žerie ovos.

[405]Dva razy sa rodí, raz umiera.

[406]Sedí pani na kláte v čiernom kabáte, príde duch, kopne ju, urobí šťuk.

[407]Čo je väčšie ako diera?

[408]Čo je najtučnejšie? (Alebo: Čo je najbohatšie na svete?)

[409]Mám zeme bez ľudí, rieky bez vody, mestá bez domov, hory bez stromov.

[410]Mám ja takú kuročku, čo popod zem vajce znesie.

[411]Čo veľmi hryzie, a zubov nemá?

[412]Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa každému pravdu poviem.

[413]Som hladké a jasné, v rámiku krásne, v dome každučkom na stene ma máš.

[414]Nemá duše ani tela a každý deň k Bohu volá.

[415]Duše nemá, k Bohu volá a konopný chvost má. (Alebo: Železný vták, má konopný chvost.)

[416]S korunou bez hlavy, bez jazyka vraví, necíti, nežije a srdce mu bije. (Alebo: Kníše sa, nevraví: atď.)

[417]Medzi dvoma brehmi bijú sa dva barany železnými rohami; (alebo kyjami).

[418]Kto do kostola ľudí volá a doňho sám nikdy nejde?

[419]Štyri figy, dve hadvigy, v každej fige, po hadvige.

[420]V jednej ulici 32 bratov býva, jedno remeslo robia a jedného majstra majú.

[421]Pôjdem do hory, vyhľadám poleno ako vrabäcie koleno, vykrešem z neho dve korytá, dve kopytá a ešte mi kúštik dreva zostane. (Alebo: Mám ja taký kúštik dreva, ani je nie na ríf, ani na pol rífa, a budú z neho dve korytá, dve lavice, koriec, polkoriec, aj šidla koniec. Alebo: Išiel do hory bez sekery, odťal valec ako palec; spravil z toho dve korytá aj jeden valec. Alebo: Ide horou, nehorou, našiel drevo, nedrevo; vykresal z neho dve lavice, dve korytá, hrncu dno, šidlu koniec.)

[422]Aká palica je najťažšia? (Alebo: Ktoré drevo je najtvrdšie?)[1] Abeceda.

[2] Abeceda.

[3] Ábel.

[4] Absolóna.

[5] Adam.

[6] Adam.

[7] Anna.

[8] Barany (dva; nohy, rohy, čelá, chvosty).

[9] Bystrica.

[10] Blato.

[11] Blcha.

[12] Blcha.

[13] Blcha.

[14] Blcha.

[15] Blcha.

[16] Boh.

[17] Brány.

[18] Brucho.

[19] Cap.

[20] Cencúle.

[21] Céra [dcéra].

[22] Cesta.

[23] Cibuľa, alebo i kapustná hlava.

[24] Cibuľa, alebo i kapustná hlava.

[25] Cibuľa.

[26] Cibuľa.

[27] Cibuľa.

[28] Cibuľa (28. podľa iných straka).

[29] Čas, alebo i rieka.

[30] Čas, alebo i rieka.

[31] Čas (minulosť, pritomnosť, budúcnosť).

[32] Čerešňa, višňa.

[33] Čerešňa, višňa.

[34] Člnok tkáčsky.

[35] Člnok tkáčsky.

[36] Človek (s jeho vnútornosťami, ústrojmi).

[37] Človek (s jeho vnútornosťami, ústrojmi).

[38] Človek (hôlka — človek po hlavu, guľka — hlava, háj — vlasy, vidy — oči, fuky (smrky) — nos, žery — ústa, bery — ruky, kľaky — nohy, fľaky — podošvy.

[39] Človek (aký je v ktorom roku).

[40] Človek (ako chodí, súc dieťaťom, dospelým a starcom, kde sa pod treťou nohou palica rozumie).

[41] Čiastky roku.

[42] Dážď.

[43] Dážď.

[44] Deň.

[45] Diera alebo jama.

[46] Dym.

[47] Dym.

[48] Dym.

[49] Dym.

[50] Dohán.

[51] Dojenie (4 cecky a šechtár).

[52] Drevcia na zvíjačkách.

[53] Dub.

[54] Dúha.

[55] Duša.

[56] Dvere.

[57] Eva.

[58] Fajka.

[59] Flinta.

[60] Flinta.

[61] Guľa (vystrelená).

[62] Gajdy.

[63] Had.

[64] Hajdúch.

[65] Hámor.

[66] Haring (hlavu odsekujú pri mori a ostatné telo nasolené po svete rozvážajú).

[67] Hlad.

[68] Hlas človeka.

[69] Hlas človeka.

[70] Hlas kľúča.

[71] Hlavnica alebo perina.

[72] Hlavnica alebo perina.

[73] Hlavnica.

[74] Hodiny (ciferník).

[75] Hodiny.

[76] Hodiny.

[77] Hodiny (12 hodín, 48 štvrtí, 60 minút).

[78] Holohumnica.

[79] Hrach (pri čistení, spúšťaní dolu stolom).

[80] Hrebeň.

[81] Hrebeň.

[82] Hrmenie.

[83] Hrmenie a blýskanie.

[84] Hriechy.

[85] Hrniec.

[86] Hrob.

[87] Hrob.

[88] Hrobár.

[89] Hrom.

[90] Hrozno.

[91] Hruda.

[92] Hus.

[93] Hus.

[94] Hus.

[95] Husár (gunár).

[96] Husár (gunár).

[97] Husle.

[98] Husle.

[99] Husle.

[100] Hviezdy.

[101] Hvizdák (deravý orech).

[102] Chlieb.

[103] Ihla (s cvernou).

[104] Ihla (s cvernou).

[105] Ihla (s cvernou).

[106] Ihla (s cvernou).

[107] Ihla (s cvernou).

[108] Ihla (s cvernou).

[109] Ískanie.

[110] Jablko.

[111] Jablko.

[112] Jablko (čakanie na jeho odpadnutie).

[113] Jahoda.

[114] Jazdec na koni.

[115] Jazdec na koni.

[116] Jazdec na koni.

[117] Jazdec na koni.

[118] Jazyk.

[119] Jedla, smrčina (vlastne plť).

[120] Jedla, smrčina (vlastne plť).

[121] Jež (podľa iných krava).

[122] K (písmeno).

[123] Kain.

[124] Kapsa pastierova.

[125] Kapustné.

[126] Kaštan [gaštan].

[127] Kazateľ.

[128] Klát (na rúbanie, nátoň).

[129] Klbko.

[130] Klinec z podkovice.

[131] Klinec.

[132] Klobása.

[133] Kľúč.

[134] Kľúč.

[135] Kniha.

[136] Kniha.

[137] Kohút.

[138] Kohút.

[139] Kohút.

[140] Kohút.

[141] Kolesá z voza.

[142] Kolíska (belčov).

[143] Kolomaž.

[144] Komín.

[145] Komín.

[146] Kolovrat.

[147] Koľaj.

[148] Kôň, čo chlapa nesie.

[149] Koncov.

[150] Koreň (kmeň) vínny. (Opakované 387.)

[151] Kosa.

[152] Kosák.

[153] Kováč.

[154] Kováčsky mech.

[155] Krava.

[156] Krava.

[157] Krava.

[158] Krava.

[159] Kríž.

[160] Kvas.

[161] Kružidlo.

[162] Ľad.

[163] Ľad.

[164] Láska.

[165] Lieska (hrana a lieskovec).

[166] Lieska (hrana a lieskovec).

[167] Lieska (hrana a lieskovec).

[168] Lyžica.

[169] Loď.

[170] Loď.

[171] Lojová sviečka.

[172] Lúka.

[173] Lúka.

[174] Makovica.

[175] Makovica.

[176] Makovica.

[177] Makovica.

[178] Makovica.

[179] Makovica.

[180] Makovica.

[181] Marcipán.

[182] Mech.

[183] Mesiac.

[184] Mesiac.

[185] Mesiac.

[186] Metla brezová.

[187] Metla brezová.

[188] Mlyn.

[189] Mlyn.

[190] Mlynár.

[191] Mlynské koleso.

[192] Mliečna cesta na nebi.

[193] Mliečna cesta na nebi.

[194] Moriak.

[195] Morské oko.

[196] Motyka.

[197] Mrkva.

[198] Mŕtvych (keď ich do hrobu spúšťajú).

[199] Múka na koryte.

[200] Muzikanti.

[201] Nácesta [zákvas].

[202] Nadievku [plnku].

[203] Náprstok.

[204] Náprstok.

[205] Nebožiec.

[206] Nebožiec.

[207] Nepravda.

[208] Nič.

[209] Nič.

[210] Noe (jeho koráb, holubica a zelená ratolesť; Pôvodne stojí: Poslal posla bez jazyka; čo ale neplatí, lebo i vtáky majú jazyk).

[211] Nohy stola.

[212] Noviny.

[213] Oblok.

[214] Obraz v zrkadle (t. j. tvár).

[215] Obraz v zrkadle (t. j. tvár).

[216] Obrus.

[217] Ocieľka.

[218] Oči.

[219] Oči.

[220] Oči.

[221] Oči.

[222] Oheň (iskra).

[223] Oheň (iskra).

[224] Oheň (iskra).

[225] Ohlas (ozvena).

[226] Ohlas (ozvena).

[227] Ohreblo.

[228] Ohreblo.

[229] Opilec.

[230] Orech.

[231] Orech.

[232] Orech zemský.

[233] Pálenka.

[234] Pálenka.

[235] Palička, na ktorej je mešec (zvonček) kostolnícky.

[236] Papršlek [lúč] slnečný.

[237] Paveň [panva].

[238] Paveň [panva].

[239] Paveň [panva].

[240] Pavúk.

[241] Pavúk.

[242] Pavúk.

[243] Pec.

[244] Pena(?).

[245] Peň.

[246] Perina.

[247] Pero husacie.

[248] Pero husacie.

[249] Pero husacie.

[250] Pesničky.

[251] Píla.

[252] Píla.

[253] Pirohy.

[254] Písmo.

[255] Písmo.

[256] Plť.

[257] Plť.

[258] Pluh.

[259] Pluh.

[260] Pohánka (keď ju melú).

[261] Pohreb (mŕtvy štyrmi nesený).

[262] Posteľ.

[263] Popol.

[264] Prach.

[265] Prasa.

[266] Pŕhľava.

[267] Prsteň.

[268] Prsteň.

[269] Prsty priadkine.

[270] Pštros.

[271] Rajnica (hlinená panvička).

[272] Rak.

[273] Rak.

[274] Rak uvarený, alebo i šípka.

[275] Rebrík.

[276] Repa.

[277] Repa.

[278] Reťaz.

[279] Reťaz.

[280] Rohy (a trúba z nich).

[281] Rok.

[282] Rok.

[283] Rok.

[284] Rok.

[285] Rosa.

[286] Rúrka alebo zátka.

[287] Seberovného.

[288] Sedlo.

[289] Sekera.

[290] Sekera.

[291] Sen.

[292] Sito.

[293] Sito.

[294] Sito.

[295] Sito.

[296] Sklenica.

[297] Sklenica pálenky.

[298] Slepého oko.

[299] Slepý od narodenia.

[300] Sliepka.

[301] Sliepka.

[302] Slimák (302., lebo si svoj dom unesie).

[303] Slimák (302., lebo si svoj dom unesie).

[304] Slimák (302., lebo si svoj dom unesie).

[305] Slimačí.

[306] Slivka.

[307] Slnce.

[308] Slnce.

[309] Slnce.

[310] Slnce.

[311] Slnce.

[312] Slnečné.

[313] Smola.

[314] Sneh.

[315] Sneh.

[316] Sneh.

[317] Sneh a slnce.

[318] Sneh.

[319] Sneh.

[320] Snopok v streche.

[321] Snopok v streche.

[322] Soľ.

[323] Spanie.

[324] Spanie.

[325] Srsť.

[326] Starec.

[327] Staroba.

[328] Stôl.

[329] Straka.

[330] Straka.

[331] Straka.

[332] Straka.

[333] Strom.

[334] Stromy maľované.

[335] Súdny deň.

[336] Svedomie.

[337] Svet (nebo, mesiac, hviezdy).

[338] Svetla.

[339] Svieca.

[340] Svieca.

[341] Svieca a jej svetlo.

[342] Šípka.

[343] Šípka.

[344] Šípka.

[345] Šípka.

[346] Šípka.

[347] Šípka.

[348] Škára.

[349] Špice v kolese.

[350] Špilka [drievko] z jaternice.

[351] Štetka alebo kefa.

[352] Štetka alebo kefa.

[353] Tanier.

[354] Tma.

[355] Tôňa, alebo i mesiac.

[356] Tôňa, alebo i mesiac.

[357] Tôňa, alebo i mesiac.

[358] Tôňa, alebo i mesiac.

[359] Trlica.

[360] Trlica.

[361] Tŕň.

[362] Trojnoha.

[363] Truhla rezacia (na sečku).

[364] Truhla umrlčia.

[365] Ústa (zuby, jazyk).

[366] Uhlie a ohreblo.

[367] Váh, Hron.

[368] Vajce.

[369] Vajce.

[370] Vajce.

[371] Vajce.

[372] Vajce.

[373] Vajcia v škrupinách varené.

[374] Vápno.

[375] Vážky.

[376] Veža.

[377] Veža.

[378] Včela.

[379] Včela.9

[380] Včela.

[381] Veselie (svadobníci).

[382] Veterný mlyn.

[383] Vidlička.

[384] Vietor.

[385] Vietor.

[386] Vietor.

[387] Vínny kmeň a víno.

[388] Vínny kmeň a víno.

[389] Vlčica.

[390] Vlčie mlieko.

[391] Voda.

[392] Voda (vlastne rieka, potok).

[393] Voda.

[394] Voda.

[395] Voda nad uhlím žeravým.

[396] Voda v oku (slzy).

[397] Voda zamrznutá.

[398] Vodná cesta.

[399] Vôl.

[400] Vôl.

[401] Voš.

[402] Voš.

[403] Vrabec.

[404] Vrece.

[405] Vták.

[406] Zámka.

[407] Záplata.

[408] Zem.

[409] Zemevid (mapa).

[410] Zemiaky.

[411] Zlé svedomie.

[412] Zrkadlo.

[413] Zrkadlo.

[414] Zvon.

[415] Zvon.

[416] Zvon.

[417] Zvon.

[418] Zvon.

[419] Zvíjačky [navíjačky].

[420] Zuby.

[421] Žaluď.

[422] Žobrácka palica.
Adolf Peter Záturecký

— folklorista, básnik, prozaik, ev. kňaz a pedagóg Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.