Zlatý fond > Diela > Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel


E-mail (povinné):

Ján Kollár:
Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. 1. diel

Dielo digitalizoval(i) Tomáš Ulej, Peter Kohaut, Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 140 čitateľov

IV. Rozprávky a balady

74. Ovce moje, ovce


Ovce moje, ovce,
Nech vás pase kdo chce!
Já vás pásť nebudem,
Radčej zbíjať pújdem.

Ovce moje, ovce,
Všecky ste bielučké!
Veru si vyslúžím
Pri vás šibeničke!

Ovce moje, ovce,
Máte zlatie zvonce:
Smutne vám cenkaju.
Martinka stínajú!

* * *

Ani som nezbijau,
Ani som nekradou;
Keď me obesili,
Dolu som odpadou.

* * *

Milá moja, milá,
Dobrá si mi bola;
Keď som zore zaspau,
Zobudila si ma!

Už teraz takú mám,
Parom v jej materi!
Čo by me zabili,
Dvere neotvorí.

75. Frajerečka moja


„Frajerečka moja, zhováraj sa se mnou,
Husari verbuju, volaju ma sebou.“
„Keď teba volali, mohol si len jíti,
Veru ti já nemám vuole odpustiti.“
Maštal murovaná, koník sivovraný,
Sedlal ho Janiček všecok rozžialený.
Keď si ho osedlal, sadol si na neho:
„Podaj mi, má milá, ručníčka bieleho!“
„Načo by já tebe ručníčky dávala,
Draho moja mamka plátno kupovala.“
Ide ti on, ide, hore naším dvorom:
„Ostaň, duša moja, s milým Pánom Bohom!“
Ide ti on, ide, po zelenej lúce,
Len sa mu šablička pri boku ligoce.
Ide ti on, ide, tam dolu lúkama,
Milá za ním beží, lámajuc rukama:
„Jaj, beda, prebeda! prenešťastná chvíla,
Keď som sa já s tebou oboznati mala!“

76. Keď já puojdem bojovati


Keď já puojdem bojovati
Na vranom koníčku;
Bude moja milá volať:
Navrať se, Janíčku!

A já se ver nenavrátím,
Ešte ďalej puojdem,
Pozriže ty, milá moja,
Kerou cestou puojdem.

Pozriže ty, milá moja,
Na červené more,
Jako se já budem rúbať
S Francúzom v tabore.

Jedna ručka bude na zbroj,
A druhá na paloš,
Modliže se, milá, za mne,
Že mi Pán Boh pomuož!

„Dosti som se už modlila
Za daremnú lásku;
A ty veru tam odvisneš
Niekde na povrázku!“

A já veru neodvisnem,
Dúverím já v Boha,
Predci se tak všecko nazdám,
Že ty budeš moja.

77. Pozdola Trnavy


Pozdola Trnavy
Chodníčok krvavý,
Ktože ho krvavil?
Janík dorúbaný!

„Povezže nám, povez,
Janíčok belavý!
Koldo — da si prešel
Vrškov od Trnavy?“

„Veru som ich prešel
Sedemdesiat sedem;
Predci som nevedel,
Či je noc, či je den!“

„Ešte já mám prejti
Hlbokú dolinu:
Asnaď si vynesem
Od milej novinu.“

„Čo to, milý, čo to?
Čo to za novinu?
Asnaď si si našel
Frajerečku jinú?“

„Ver som si nenašel
Frajerečku jinú;
Ale mi prišel list —
Musím na vojnu isť!“

* * *

„Čakaj — da me, milá,
Verne dufajíce,
Ta puojdem pred panov
Do slávnej stolice.“

„Páni moji, páni!
Dajte mi gráciu!
Peknú frajerku mám:
Jakože ju nahám?“

„Janičok belavý!
Nemuožme ti dati;
V katových ty rukách
Musíš zakapati.“

Už sa počal Janík
Dolu vyzliekati:
Počala Mariška
Večne nariekati.

„Na ty, milá, šaty!
Ta si ich nes domou!
Veru se nebudeš
Viac zhovarať se mnou!“

78. Lúčka zelená


Lúčka zelená,
Nepokosená:
Daj, Bože, rosy!
Lúčka se skosí
Zajtra do rana.

Počkaj, má milá,
Počkaj namále!
Kym si vyvedem :,:
Koňa z maštale.

Koňa vranyho,
Osedlanyho,
Milá milenka, :,:
Sedaj na neho!

Už ten koníček
Po dvore frká:
Už moja milá :,:
V komore fiká.[28]

Už ten koníček
Po dvore skáče:
Už moja milá :,:
V komore plače.

* * *

„Milá, co robíš
V vode studenej?“
Vijem ti pierko,
Pierko, pierečko
Z ruži červenej!

Z ruži červenej
I z majoranu!
Pridiže, milý, :,:
Rano v nedelu!

Preč si neprišol,
Keď som kázala?
Už som já pierko,
Pierko, pierečko,
Jinymu dala.

Preč si ta dala?
Já som nekázal!
Kýže ti Perun,
Perunský Perun
Zuby ukázal?

79. Chodila Zuzanka okolo Dunaja


Chodila Zuzanka okolo Dunaja,
Nosila na rukách švárnyho šuhaja.
„Šuhaju, šuhaju, čo ti mám urobiť:
Či te mám vychovať, či do vody hodiť?“
„Mamko moja, mamko, len me vy chovajte!
Keď me vychovate, na vojnu me dajte!
Prijde vám pochvala od paní královnej;
že budem bojovať neďaleko od nej.
Prijde vám pochvala od pána cisára:
Že ste vychovala na vojnu husára.
Husari, husari, peknie kone máte,
Ta puojdem mezi vás, kterého mi date?“
„Dáme ti my, dáme, s tou červenou hrivou,
Čo se budeš nosiť po tabore s milou.
Dáme ti my, dáme, čižmy s ostrohami,
Čo ti budú brinkať hore dolinami!“

80. Pod Muráňom


Pod Muráňom,
Pod tým zámkom,
Vadil se žid
S krásným Jankom.

A to všecko
Pre tu vinu,
Že lúbili
Oba jednu.

„Máš ty ručník
A já druhý,
Pustíme jich
Po Dunaji.

Kerý ručník
Strmšie[29] beží,
Ten Aničku
Tu obdrží.“

* * *

„Anna, Anna,
Židovkyňa!
Z Židovského
Pokolenia!“

„Ej, nie som já
Židovkyňa,
Z židovského
Pokolenia.

Ale som já
Janíkova:
Janíkova
Pekná žena!“

81. Čo ty, milá, za srdce máš!


Čo ty, milá, za srdce máš!
Keď já prijdem, vždy se hneváš!
„Jakže bych se nehnevala,
Keď som se já nevyspala!“

Muožeš, milá, muožeš spati;
Neprijdem te zbuzovati,
Ani večer, ani rano,
Pre to tvoje spanie zradno.

„A keď prijdeš, sedni dolu!
Nezobuzuj mater moju!
Mater moju, nebožiatko!
Nech se vyspí za dievčatko!“

* * *

„Keď si prišel, čo si robil?“
Prečo si mne nezobudil?
Len som sedel, len som čekal,
Žeby som te nenalekal.

* * *

Milá, milá, čos hútala,
Keď si za mnou zatvárala?
„Hútala som sama sobe,
Že já budem žena tobe.“

82. Zaklopal mládenčok


Zaklopal mládenčok
Na okienko:
„Nespi, nedrímaj,
Dvere otváraj,
Má panenko!

Otváraj, otváraj,
Počim klopám.
Počim klobúčok
Z mojej hlavuočky
Dolu snímám!“

„Nesnímaj, nesnímaj,
Nežádám te!
Idz preč odo mne,
Nestoj vždy pri mne,
Nemiluj mne!“

„Jarabá slepica!
Bielý kohút!
Jako te, má milá,
Holubička sivá,
Mám zabudnúť?

Ač te já, má milá,
Nedostanu:
Vyndem na skalu,
Klobúk na stranu,
Zlomím hlavu.

Po skale poteče
Krev červená:
To tebe, má milá,
Holubička sivá,
Na znamenia.

Fraštacké hodiny
Zvonom biju:
Pre teba, má milá,
Holubička sivá,
Mne zabiju.“

83. Potuočkom, potuočkom


Potuočkom, potuočkom,
Koníčky vyskokom:
Boli dva mládenci
Pod naším oblokom.

Volali, klopali,
Anička, poďže von!
Anička, poďže von,
Milý ti pred domom!

Nepuojdem, nepuojdem,
Lebo mi netreba,
Mám já tu frajera,
Milšího od teba.

Predo dvere puojdem,
Milšího si najdem,
Keď nebude milší,
Ale bude krajší.

* * *

Brána moja, brána,
Ta zelená brána —
Prečože mi moji
Rodičové bránia?

Nebraňte, nebraňte,
Nič nezabráníte,
Dala som mu rúčku,
Jako vy nevíte.

Dala som mu rúčku,
Dala som mu pravú,
Dala som mu rúčku:
Stojaci na prahu!

84. Okolo vody


Okolo vody
Gavalír chodí:
„Postoj, postoj, kochanečka,
Daj koňom vody!“

„Nemuožem já stáť,
Koňom vody dáť,
Zimná rosa a já bosá,
Nemuožem obstáť.“

„Máš ty čižmičky,
obuj nožičky;
A jestli mi Buoh pomuože,
Kúpím črevičky.“

* * *

„Bôže muoj, Bože,
Nevola moja,
Povezže mi, kochanečka,
Či budeš moja?“

„Nemuožem vedeť,
Ani povedeť,
Bo já mladá jak jahoda,
Neumiem robiť.“

Jest tam stará mať,
Čo učí robiť,
I brezová metulenka,
Čo rano budí.

„Ešte nemáš nič,
Už se strojíš biť,
Ach, dajže mi, Pane Bože,
Za druhého jíť!“

85. Pod kaštielom panská lúčka


Pod kaštielom panská lúčka,
Na nej tráva neveličká;
No len dále, no len! :,:

Vyžíná ju švárné devča,
Z Belehradu Katarienča.
No len dále, no len! :,:

Pán se na ňu z okna díval,
Od lúbosti už[30] omdlieval.
No len dále, no len! :,:

„Priahaj, kočiš, do hintova,
Puojdeme my von do pola.“
No len dále, no len! :,:

„Nájdeme my tam zvieratko,
V šestnáctom roku dievčatko.“
No len dále, no len! :,:

„Dievče, dievče, čo mi ty dáš
Za tu trávu, čo vyžínáš?“
No len dále, no len!“ :,:

„Ej, dám ti já srp, plachtičku,
Za tu zelenú trávičku.“
No len dále, no len! :,:

„Nechcem ti já srp, plachtičku,
Ale tvoju pravú ručku.“
No len dále, no len! :,:

„Nesmiem ti já ručku dati,
Lála by me moja mati!“
No len dále, no len! :,:

„Sedaj, dievča, do hintova,
Musíš ty byť moja žena.“
No len dále, no len! :,:

„Nesadnem ja do hintova,
Nemuožem byť tvoja žena.“
No len dále, no len! :,:

86. Keď já stato povandrujem


Keď já stato :,: povandrujem,
Čo ti, milá, :,: podarujem?

Darujem ti :,: st[r]om zelený,
Pravou ručkou, pod obločkom posadený.

Čo mi z toho :,: stromu bude?
Keď mylýho :,: tu nebude!

Keď já stato :,: povandrujem,
Čo ti, milá, :,: podarujem?

Darujem ti :,: prsteň zlatý,
V tom prsteni :,: tri djamanty.

Načo mi ten :,: prsteň bude?
Keď milýho :,: tu nebude!

Keď já stato :,: povandrujem,
Čo já tobe :,: podarujem?

Darujem ti :,: bielú šatku,
Čo ti bude :,: na pamiatku.

87. Hory, hory, čierne hory!


„Hory, hory, čierne hory! :,:
Však nad vami smutne stojí. :,:

Prečože tak smutne stojí? :,:
Že se milý svetom strojí. :,:

Preč se, milý, preč se strojíš? :,:
Ku mne slovo nehovoríš? :,:

Aby se já preč strojila, :,:
Já by k tobe hovorila. :,:

Ber me, milý, ber me sebou, :,:
Milerada puojdem s tebou. :,:

„Jak te ja vziať samotný mám? :,:
Maličkýho koníčka mám! :,:

Malý, malý, ale mocný! :,:
Lenže ty me, milý, vezmi! :,:

Na mi, milý, bárs len rúčku, :,:
A já puojdem pri koníčku. :,:

Keď už prišli kraj Dunaja: :,:
Sedaj, milá, dolu z koňa! :,:

„Sedaj, milá, dolu z koňa! :,:
Lebo líhaj do Dunaja! :,:

„Čože som ti previnila, :,:
Žeby Dunaj preplavila? :,:

Nemám člnka ani vesla: :,:
Vzala mi ho voda bystrá. :,:

Keď už prišli vprostred mora: :,:
„Sedni, milá, dolu z koňa! :,:

Prevez, prevez, prievozníčku! :,:
Mám za vodou frajerečku. :,:

Prevez, prevez, naponáhle, :,:
Dokym[31] ona doň nelehne. :,:“

* * *

Teraz já viem, jak je jistá, :,;
Ta mladenská reč falešná! :,:

Keď ti dává sladké slova, :,:
Muožeš vedieť, že te sklamá; :,:

Keď ti dává ešte sladšie, :,:
Muožeš vedieť, že te lepšie. :,:

88. Kdeže si bola


Kdeže si bola,
Anička moja?
Na svatbe, na svatbe,
Na svatbe, na svatbe,
Mamička moja!“

Čo ti jesť[32] dali,
Anička moja?
„Tri rybky bez soli,
Hlavička me bolí,
Mamička moja!“

Čo ti piť dali,
Anička moja?
„Červené vínečko,
Bolí me srdečko,
Mamička moja!“

Kde ti popravím,
Anička moja?
„V kostole na chóre,
Pri bielom oltáre,
Mamička moja!“

Čo ti popravím,
Anička moja?
„Bielenú plachtičku,
Jedlovú daštičku,
Mamička moja!“

Čím te prikryjem,
Anička moja?
„Bielenou plachtičkou,
Jedlovou daštičkou,
Mamička moja!“

Jako me naháš,
Anička moja?
„Dosť ťežko, težičko!
Bolí me srdečko,
Mamička moja!“

Jako me naháš,
Milá, zmilená?
„Dosť težko, prevelmi,
Frajer muoj uprimný,
Dušička moja!“

89. Chcel se Janik ženiť


Chcel se Janik ženiť,
Sestra mu kázala,
Matka mu nedala,
Tak mu vinšovala:
„Aby hlavu[33] zlomil!“

Keď oni ta išli
Pres vysoké mosty:
Koník se mu potkol,
Janík hlavu vytkol.

Vo dva rady stáli,
Tak se zhovárali:
Čo máme, my svati!
Milej povedati?

Keď oni ta prišli,
Hneď se jich spytala:
„Kdeže muoj premilý,
Se mnou sobášený?“

„Tam sme ho nahali
Stoly prikrývati,
Starších privitati!“

Keď oni ta prišli,
Zase se spytala
„Kde je muoj premilý,
Se mnou sobášený?“
„V komuorce on leží,
Hlavička ho bolí!“

Páni nemeškali,
Hneď jich ukladali;
Tak jej prikázali:
„Aby se ho netkla
Do pravej polnoci.“

Ona nemeškala,
Hneď se ho týkala,
Hore vyskočila,
Mezi nich bežala:
„Páni moji drahí!
Čo ste urobili?
Že ste živú pannu
S mrtvým uložili?“

Vo dva rady stáli,
Tak se zhovárali:
„Čo jej máme dati?
Či čepčok bielený,
Či vienok zelený?“

„Nezaslúžila som
Čepca bielenyho,
Já som zaslúžila
Vienka zelenýho!“

90. Ej, masiar, masiar, masiarečku


Ej, masiar, masiar, masiarečku,
Zajal si mi :,:
Jalovečku, jalovečku!

„Ej, nebola to jalovečka,
Ale bola :,:
Frajerečka, frajerečka!“

„Ej, ač chceš moja milá byti:
Musíš brata :,:
Otráviti, otráviti.“

„Ej, jako bych ho otrávila?
Na to som se :,:
Neučila, neučila!“

„Ej, choď do sadu zelenýho:
Chyc tam hada :,:
Jedovýho, jedovýho!

Ej, a pretni ho na tri kusy:
Polož — da ho :,:
Na tri misy, na tri misy!“

Ej, už muoj bračok z hory leze:
Malovanie :,:
Drevo veze, drevo veze.

„Ej, čo to, sestra, za jedenia?
Že po všečkom :,:
Dvore vonia, dvore vonia?“

„Ej, poďže, bračok, ku stolečku!
Jezže dobrú :,:
Polevečku, polevečku!“

Ej, až za jednu misu zedol,
Priam na jedno :,:
Líčko zbledol, líčko zbledol.

Ej, až za druhú misu zedol,
Priam na obe :,:
Líčka zbledol, líčka zbledol.

„Ej, choďže, sestra, pre hlavničku!
Nech si skloním :,:
Svú hlavičku, svú hlavičku!“

„Ej, choďže, sestra, pre vínečko!
Nech obvlaží :,:
Mé srdečko, mé srdečko.“

Ej, kym sestrička s vínom prišla;
Už z bratríčka :,:
Duša vyšla, duša vyšla.

„Ej, ovi! ovi! bielá ruža!
Nemá brata, :,:
Ani muža, ani muža!

Ej, brata som si otrávila:
Muža som si :,:
Nedostala, nedostala!

Ej, ovi! ovi! bielý kvietok!
Nemám brata, :,:
Ani dietok, ani dietok!

Ej, sedí ptáčok v našom sade,
Spívá píseň :,:
O mém brate, o mém brate.

Ej, zakujte mi v uši kameň,
Nech neslyším :,:
Píseň o nem!“

91. Išol Janíčok vohledy


Išol Janíčok vohledy,
Bez materinej porady.
Mati se toho doznala,
Po čiernej hore behala,
Čierno korenia kopala,
V červenom víncu varila.

* * *

„Otváraj, mamo, nový dvor,
Veziem nevestu na výbor.“
Ej, s jednou ručkou otvárá,
A s druhou ručkou piť dává.
„Piže, Hanička,[34] to víno,
Nepila si ho jakživo!“
„Čo by to bolo za víno,
Bych ho nepila jakživo?
Pi ty, Janíčku, pi teraz,
Já se napijem druhý raz.“
Jak se Janíčok raz napil,
Priam si srdečko oblapil.
Haničku vedli na uvod,[35]
Janíčka nesú do chyžoch:[36]
Haničku vedú z uvodu,
Janíčka kladú do hrobu.

* * *

92. Poslyštež vy, panny


Poslyštež vy, panny,
Také i mládenci,
Čo[37] se stálo jiste
V holomuckém meste!

Zabil tam Matúšek,
Zabil Magdalenku,
Že ju nemohol vziať
Za svoju manželku.

Keď prišiel do dvoru,
Zaklopal na dvere:
„Vstaňže, Magdalenko!
Poď odprevodiť me!“

Ona jiste vstala;
Aj odprevádzala,
Bielenou fertuškou
Očka utierala.

Odprevodila ho
Do farskyho dvoru:
„Choďže len, Matúšek,
S Pánom Bohom domu.“

Ješte ju on prosil,
Len na krížne cesty:
Ona nevedela
O svojom neštestí!

A keď tatam prišli,
Na krk ji on stúpil;
Jak nešťastnú tykev,
Tak ju o zem rútil.

Ješte ho prosila:
„Len pro pána Krista!
Len že me, Matúšek,
Nezabi dojista!“

Ješte ho prosila:
„Len pro všecky svaty!
Len se mi, Matúšek,
Daj ospovedati!“

„Dosť ti bude, dosti,
Té spovedi dosti:
Keď ti venku pojdú
Z tvojej hlavy kosti!“

Ta ju on zavlekol
Pod ten zelený klen:
Bielená fertuška
Vykukávala ven.

A keď prišel domu,
Otci se pochválil:
Že on mlynarovu
Magdalenku zabil.

„Dobre si, moj Matúš,
Dobre si urobil,
Keď si mlynarovu
Magdalenku zabil.

Muožeš si ty vziati
Podlé tvé možnosti,
Takú, čo bude mať
Striebra, zlata dosti.“

„Pán otec, pán otec!
Vy mne to nevravte!
Vy o mojem žiali
V mém srdci neviete.“

Keď prišel do zámku,
Klučár se ho spýtá:
„Kdeže je, Matúšek,
Magdalenka milá?“

„Či ju tam pánboh vie,
Kade ona chodí!
Či ju tam pánboh vie!
Já za ňu nechodím!“

Magdalenku nesú
Štyria páni strojní:
A Matúška vedú
Kati do vezení.

Magdalenku nesú
Pod piery mládenci,
A Matúška vedú
Kati k šibenici.

Magdalenka leží
Pod zeleným stromom,
A Matúšek sedí
Za širokým stolom.

Hlavu na špic brali,
Kolesa lámali,
„Čo sem já udelal,
To mne udelali!“

Vy, milé panenky,
Ze mne príklad berte,
Zlému mládencovi
Svésti se nedejte!

A vy, rodičové,
Kerí deti máte:
Keď se radi vidia,
Pobrať se jim dajte.[28] fiká — lká, plače

[29] strmšie — strměji, rychleji

[30] Hádam až.

[31] dokym — dokud

[32] jesť — jísti

[33] Pôv. slavu. Na omyl Šafárik upozornil Kollára listom z 26. 12. 1823.

[34] Hanička — Anička

[35] uvod — uvedení mladé nevěsty v chrámě

[36] do chyžoch — šarošismus místo do chyž neb chyží

[37] Pôv. co — v ostatných prípadoch je v pôvodnom texte čo.
Ján Kollár

— slovenský básnik, zberateľ ľudovej slovesnosti, jazykovedec, estetik a historik, predstaviteľ slovenského preromantizmu Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.