Zlatý fond > Diela > Filozofický rozhovor o svete

Jonáš Záborský:
Filozofický rozhovor o svete

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Simona Veselková, Ivan Jarolín.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 71 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Filozofický rozhovor o svete
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Simona Veselková
Ivan Jarolín

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Výber z diela II
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1953
Počet strán: 351

Editori pôvodného vydania:

Viera Bunčáková [z rukopisnej pozostalosti zostavila a upravila a napísala poznámky]
Oskár Čepan [z rukopisnej pozostalosti zostavil a upravil]
Ján V. Ormis [napísal poznámky a vysvetlivky]
Dr. Július Pašteka [zodpovedný redaktor publikácie a autor poznámok k textovej úprave]
Ivan Kupec [šéfredaktor vydavateľstva]
Rudolf Totka [technický redaktor]
Zlata Dônčová [korigovala]
POZNÁMKY:

Bibliografické poznámky a vysvetlivky

Za základ vydania II. sväzku Výberu Jonáša Záborského slúžily, tak ako v prvom diele, Rukopisy 1871, Diel I., II. (Archív Múzea království českého I F 25.)

Filozofický rozhovor o svete. Rukopisy, Diel II., str. 655 — 662. Doteraz neuverejnené.

Poznámky k textovej úprave

V druhom sväzku Výberu z diel Jonáša Záborského pridŕžala sa redakcia tých istých zásad textovej úpravy, ako ich rozviedla pri prvom sväzku. Dôsledne v tomto diele menila okrem slov, uvedených v prvom diele, ešte tieto: raniny — raňajky; zanímavý — zaujímavý; strany — straniva; výtisk — výtlačok; láť — kliať; stín — tieň.

Okrem najnevyhnutnejších zásahov hláskoslovných a tvaroslovných nerobili sme zásahy v Bájkach, Žihadliciach a epigramoch.

Zásahy, ktoré sme robili s prípadu na prípad, uvádzame i tu podľa strán a riadkov (prvé číslo označuje stranu, druhé riadok):

Filozofický rozhovor o svete

177 (3) povrhnul — pohodil; 177 (7) keď stal sa mnícha — keď sa stal mníchom; 177 (21) ode prirodzenia — od prirodzenosti; 177 (28) použiť — požiť; 178 (15) obľubu — záľubu; 178 (19 — 21) z ohľadu pravdy — vzhľadom na pravdu; 178 (25) odvlečené považovanie sveta — abstraktné chápanie sveta; 179 (24) pokušuješ — pokúšaš; 179 (25) tajemstvenní — tajnostkárski; 180 (6) predával — dával; 180 (10) súvislosť — súdržnosť; 180 (15) vrteniu — otáčaniu; 180 (16) ku stredu ťahotia — k stredu tiahnu; 180 (18) ani tíže — ani tiaž; 180 (19) záhynu — zániku; 180 (19) jednotné — jednotlivé; 180 (21) záhynu — zániku; 180 (22) v jeho váze a tíži — o jeho váhe a tiaži; 180 (28) názor sveta — svetonázor; 180 (36 — 37) sa protivila — odporovala; 181 (4 — 5) zdaniem mojím — podľa môjho zdania; 181 (10) tremi stoletiami skorej — tri storočia skorej.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.