Zlatý fond > Diela > O siedmich vojvodoch maďarských

Jonáš Záborský:
O siedmich vojvodoch maďarských

Dielo digitalizoval(i) Timotej Kubiš.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 237 čitateľov

Problémy, ktoré Jonáš Záborský riešil predovšetkým ako historik sa premietli aj do jeho próz. Záborského záujem o poznanie slovenskej minulosti, jej ideové pertraktovanie, chápeme ako dôsledok živého priľnutia k nacionálnej otázke.

Intenzívny záujem Záborského o národnú problematiku sa stal impulzom k napísaniu prózy O siedmich vojvodoch maďarských (Sokol V, 1866). Je to paródia Anonymovej kroniky, presnejšie, legendy o príchode Maďarov z Ázie do Európy. Tón, v ktorom sa próza nesie, jednoznačne svedčí o protimaďarskej naladenosti autora, o zámernom deformovaní „faktov“ Anonymovej kroniky z 11. storočia. K znakom kronikárskeho štýlu patrí uvoľnenejšie narábanie s faktami, teda ich mýtizácia a neraz aj hyperbolizácia. Záborský nimi narúša vžitý národný mýtus, obchádza kusé historické reálie kultúrnej historickej pamiatky, a to preto, aby ukázal jej legendickosť a lživosť.

Próza O siedmich vojvodoch maďarských nerešpektuje záznamy Anonymovej kroniky, naopak ich v obmedzenej podobe vnáša do príbehu, ktorý „pravdivosťou“ povýšil autor nad ten z 11. storočia. Sebe v ňom určil (v podnadpise, pozn. T. K.) poslanie démonickej bytosti. Takýto nástup naznačuje nielen deformáciu historickej informácie v umeleckom texte, ale aj autorov nadhľad nad prameňom. Kompozične vzniká próza z dvoch kontrastných pásiem, pásma fantázijnosti a pásma reálneho autorského komentára. Pásmo fantázijnosti je ústredné, ním sa sprostredkúva príbeh karikovanej víťaznej cesty maďarských vojvodov na dnešné územie. Autorské vstupy do plynúceho pásma fantázie sú tvrdé a takmer neorganické. Nimi akoby uvádzal autor veci na pravú mieru.

V próze O siedmich vojvodoch maďarských, neskôr vo Svätoplukovej zrade a natrvalo v drámach zo slovanských dejín, venuje pozornosť problému súdržnosti, lebo práve on sa mu javí ako počiatok národnej samostatnosti a nezávislosti.

Autor: (Skrátil a štylisticky upravil Mgr. Timotej Kubiš podľa: Viera Žemberová: K historickej próze Jonáša Záborského. In: Biografické štúdie 8, (Zborník referátov z vedeckej konferencie o Jonášovi Záborskom usporiadanej v Martine 22.-23. 1. 1976) Zost. dr. S. Rakús, Matica slovenská, Martin, 1978, s. 61-62.))

Tento text možno použiť len na študijné účely. Viac informácii

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.