Jonáš Záborský:
Básnici

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Viera Studeničová, Silvia Harcsová, Zdenko Podobný, Andrea Kvasnicová, Daniel Winter, Karol Šefranko, Katarína Maljarová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 117 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Básnici
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Michal Garaj
Viera Studeničová
Silvia Harcsová
Zdenko Podobný
Andrea Kvasnicová
Daniel Winter
Karol Šefranko
Katarína Maljarová

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Výber z diela II
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1953
Počet strán: 351

Editori pôvodného vydania:

Viera Bunčáková [z rukopisnej pozostalosti zostavila a upravila a napísala poznámky]
Oskár Čepan [z rukopisnej pozostalosti zostavil a upravil]
Ján V. Ormis [napísal poznámky a vysvetlivky]
Dr. Július Pašteka [zodpovedný redaktor publikácie a autor poznámok k textovej úprave]
Ivan Kupec [šéfredaktor vydavateľstva]
Rudolf Totka [technický redaktor]
Zlata Dônčová [korigovala]
POZNÁMKY:

Bibliografické poznámky a vysvetlivky

Za základ vydania II. sväzku Výberu Jonáša Záborského slúžily, tak ako v prvom diele, Rukopisy 1871, Diel I., II. (Archív Múzea království českého I F 25.)

Básnici. Rukopisy, Diel I, str. 686. V rukopise je autorova poznámka: „Vytlačená v Sokole, 1863, str. 451, pod názvom ,Rozmluvy o básnictve‘, tu prerobená, rozmnožená, lepšie do deja zavinutá.“ V Sokole uverejnené v č. 19, str. 451 — 458, č. 21, str. 493 — 495, č. 22, str. 509 — 511, č. 23, str. 539 — 542. Vyšlo aj v úprave D. Chrobáka v knižke Faustiáda (Dobrodružstvo v Kocúrkove), Praha 1934.

Poznámky k textovej úprave

V druhom sväzku Výberu z diel Jonáša Záborského pridŕžala sa redakcia tých istých zásad textovej úpravy, ako ich rozviedla pri prvom sväzku. Dôsledne v tomto diele menila okrem slov, uvedených v prvom diele, ešte tieto: raniny — raňajky; zanímavý — zaujímavý; strany — straniva; výtisk — výtlačok; láť — kliať; stín — tieň.

Okrem najnevyhnutnejších zásahov hláskoslovných a tvaroslovných nerobili sme zásahy v Bájkach, Žihadliciach a epigramoch.

Zásahy, ktoré sme robili s prípadu na prípad, uvádzame i tu podľa strán a riadkov (prvé číslo označuje stranu, druhé riadok):

Básnici

135 (5) po mesticku — po mestsky; 135 (19) nebyvše tam — keďže tam neboli; 135 (27) nalezalo — nachádzalo; 136 (15) pochádzajú od rozumu — sa pominú rozumu; 136 (28) vo protimluve — v protiklade; 137 (3 — 4) trpel ode všemohúcich maďarskou krivou priazňou renegátov — trpel maďarskou krivou priazňou všemohúcich renegátov; 137 (11) k ukoreniu našemu — k nášmu pokoreniu; 137 (18 — 19) Uhodno-li vám pobaviť sa — Ak sa vám hodí pobaviť; 137 (24) kurači — fajčiari; 138 (1) provodzuje sa — prevádza sa; 138 (13) mučedelníctvo — mučeníctvo; 138 (22 — 23) duchovník — duchovný; 138 (28) pece topiť — kúriť pece; 139 (1) nenie vládny — nemôže vládnuť; 139 (18) Zunuli sme — Zunovali sme; 140 (16) strednosť — prostrednosť; 140 (16) Strednie — Prostredné; 140 (17) strednia — prostredná; 140 (24) oproboval — vyproboval; 141 (4) vodopijci — pijaci vody; 141 (5) pribyli — prišli; 141 (13) povolanie — poslanie; 141 (18) chápem povolanie — chápem poslanie; 141 (23) rozhľadom čím najširším — rozhľadom čo najširším; 141 (24) činenia — konania; 141 (27) čilým — čulým; 142 (1) vezdejšie péče — každodenné starosti; 142 (29) nálezca — vynálezca; 142 (30) nálezcom — vynálezcom; 142 (30) trešteného — strešteného; 143 (13 — 14) vajatovanie — vajatanie; 144 (1) žurivé — zúrivé; 144 (3 — 4) spolu domový učiteľ — súčasne domáci učiteľ; 144 (13) namerené — zamerané; 144 (19 — 20) vyhľadáva sa — vyžaduje sa; 144 (23) provodia- — prevádzajú; 145 (3) vychopuje — vyberá; 145 (4) poriadkom — v poriadku; 145 (24) jednotné — jednotlivé; 146 (3) v možno najkratšom čase — v najkratšom možnom čase; 146 (10) škodné — škodlivé; 146 (12) jednotných — jednotlivých; 146 (18) slušne — zaslúžene; 147 (9) prosto — priamo; 147 (13) Za tým zdvihnul — Potom nadhodil; 147 (19) medzi krviprolitiem — medzi krvipreliatim; 147 (23) vyjma — vyjmúc; 147 (25) slušne — vhodne; 148 (6) mestickej — mestskej; 148 (16 — 17) uhodníctvo — vyhovovanie; 148 (18) Velím — Sdielam; 148 (25) nenutno — nie je nutné; 149 (3) mlhavosti — hmlovitosti; 149 (13) mlhavý — hmlistý; 149 (19) uvlekajú — nadchýnajú; 119 (25) obmýšlel — zamýšľal; 150 (2) obsažený — obsiahnutý; 150 (3) v hodine — v hodinách; 150 (25) povestvovateľ — rozprávač; 150 (34) obman — zámer; 151 (11) dejstvovateľov — účinkujúcich; 151 (15) žiadno nenadáva ani životom, ani pevnou povahou — žiadnym nedodáva ani život ani pevnú povahu; 151 (25 — 26) ako unikší loďokrušenia hosť v zemi cudzej — ako hosť v cudzej zemi po stroskotaní lode; 152 (4) Ztroskotavše — Keď zničili; 152 (10) vzteklý — zúrivý; 152 (13) nám nekráčať — nemáme kráčať; 152 (23) Mnel bys — Domnieval by si sa; 152 (26) miestnosti — miesta; 152 (27) nenadávajú ich pevným určitým rázom — nedodávajú im pevný určitý ráz; 152 (28) mlhavá — hmlistá; 153 (20) zarazujú — zarážajú; 153 (23) je hľadajúci — hľadá; 153 (30) umelé- — umelecké; 154 (20) namračil — zamračil; 154 (23) oproti nám — oproti sebe; 154 (26) neprosluje — sa nepreslávil; 154 (26) kto neproslul — kto sa nepreslávil; 154 (33) citedelne — citeľne; 154 (37) ku prostore svetovej — k svetovému priestoru; 155 (1 — 2) prostory svetovej — svetového priestoru; 155 (18) pojíma — poníma; 156 (19) strednieho — prostredného; 156 (22) o polku Igoria — o pluku Igora; 156 (30) drevnej — drievnej; 157 (1) plešinku — plošinku; 157 (19) niehu — nehu; 157 (30) Epikur — epikurovec; 158 (20 — 21) v najmnožších ale Epikur — vo veľmi mnohých ale epikurovec; 159 (15 — 16) kde pri oslávencovi niet zásluh pri oslavujúcom myšlienok — kde oslávenec nemá zásluh, oslavujúci myšlienok; 159 (28) zvihnul — nadhodil; 160 (23) umelého — umeleckého; 160 (28) polet — rozlet; 161 (3) nedostižiteľných — nedostižných; 161 (13 — 14) zanímavé krátičké nastínenie — zaujímavé kratučké nastienenie; 161 (18) vo svoje — medzi svoje; 161 (31) strednie — prostredný; 162 (3) o mále — málo; 162 (11) másť — miasť; 162 (11 — 12) ktorý si práve len v takýchto pripodobneniach libuje — ktorý má práve len v takýchto pripodobneniach záľubu; 162 (25) poručil — odporúčal; 162 (26) nedostižených — nedostihnutých; 162 (3) slúchavší — počúvajúci; 163 (12) predlžovali rozmluvu — pokračovali v rozhovore; 164 (2) pronáša sa — vyslovuje sa; 165 (20) Mojim súdom by tejto jednotvárnosti vyhnúť — Súdim, že tejto jednotvárnosti treba sa vyhnúť; 166 (8) sluky — slohy; 166 (10) Vo sluce — v slohe; 166 (11) sluky — slohy; 166 (34) nálezcovia — vynálezcovia; 167 (15) visí — závisí; 167 (24) prímerného — primeraného; 167 (29 — 30) rovne ostré, rovne vznešené, rovne žhnúce — rovnako ostré, rovnako vznešené, rovnako žhúce; 169 (35) drevnosti — drievnosti; 171 (10 — 11) prejal lysý — prejal slovo lysý; 171 (16) Trenčančani — Trenčania; 171 (25) Napatríš — Nakocháš; 171 (28) poddržujú — podporujú; 171 (30) výnimky — podmienky; 171 (31) závažia — závažnosti; 171 (34) nerozvážlive — nerozvážne; 172 (18) zbýva — ostáva; 173 (6) vzorec — vzor.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.