Zlatý fond > Diela > Starobylosť Slovanov v Európe


E-mail (povinné):

Pavol Jozef Šafárik:
Starobylosť Slovanov v Európe

Dielo digitalizoval(i) Eva Lužáková, Lucia Muráriková, Ida Paulovičová, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová, Peter Páleník.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 86 čitateľov

8. Charakter slovanského jazyka

Ak sa teda Slovania či už v tamtej dávnejšej alebo tejto neskoršej historickej dobe, lebo o inej starobylejšej tu nemienime rozprávať, nemohli presídliť ani násilím a vojnou, ani ukradomky a úskokom z Ázie do Európy, treba ich pokladať za starodávnych obyvateľov tejto časti zeme tým väčšmi, že túto domnienku možno potvrdiť aj mnohými inými, nemenej opodstatnenými a závažnými dôvodmi. K takýmto dôvodom patrí predovšetkým blízka príbuznosť slovanského jazyka s jazykmi iných kmeňov toho istého indoeurópskeho plemena, od pradávna usídlených v Európe, najmä s gréckym, latinským, nemeckým a litovským. Vyskytujú sa síce slová príbuzné slovanským aj v jazykoch kmeňov ázijských toho istého plemena, najmä v sanskritskom,[43] médskom, perskom, arménskom atď., ale prizriedkavo a podobné sú iba veľmi málo; kým pôvodné a základné slová slovanskej, gréckej, latinskej, nemeckej a litovskej reči sa zrovnávajú až na počudovanie. Celá forma a gramatická skladba slovanského jazyka je oveľa bližšia forme a skladbe ostatných indoeurópskych jazykov než ázijských toho istého plemena, čo každý bez ťažkostí spozná, ktokoľvek ich z tejto stránky pozorne a nepredpojate navzájom porovná. Tvorenie, odvodzovanie a skladba slov, skloňovanie podstatných mien, stupňovanie prídavných mien, časovanie slovies, skladba, najmä keď sa porovnávajú staršie slovanské formy so staršími gréckymi, latinskými, nemeckými a litovskými, tak sa vo všetkých týchto piatich európskych rečiach navzájom úplne podobajú a zhodujú, že v nich nemožno nepoznať viaceré sestry, dcéry jednej pramatere, ktoré sa podelili až neskôr, tu v Európe, o svoje dedičstvo, spoločný jazyk, prinesený od nepamäti z Ázie pri sťahovaní. Táto veľká príbuznosť hlavných európskych jazykov poskytla príležitosť niektorým priveľmi prenáhleným jazykospytcom, aby raz — ako Dankovský[44] — grécku, raz — ako Solarić[45] — latinskú, inokedy zase — ako Thunmann[46] a iní — litovskú reč pokladali za odrodu slovančiny, alebo ako niektorí cudzinci zase naopak slovančinu za odrodu niektorej zo spomínaných štyroch rečí, pravdaže, nesprávne a nekriticky, miesto toho, aby príčiny vzniku rozkolu posudzovali z vyššieho hľadiska a všetky tieto reči pokladali iba za dcéry a vnučky jednej neznámej pramatere. Domnienka týchto bádateľov, i keď sa zakladá na omyle, jednako vždy vydáva výrečné svedectvo o veľkom a očividnom príbuzenstve spomínaných jazykov, akú príbuznosť nemožno natoľko zaznamenať medzi slovančinou a ázijskými jazykmi, čo je dôkazom, že slovančina vznikla samostatne popri gréčtine, latinčine, nemčine a litovčine, hoci nie bez ich vzájomného vplyvu, a že teda aj slovanský národ v tejto časti zeme je aspoň taký starý, ako je grécky, latinský a nemecký.[43] Sanskrit — jazyk Indov, ktorého poznanie ukázalo príbuznosť indoeurópskych jazykov a umožnilo porovnávacie štúdium ich gramatiky

[44] Gregor Dankovský (1781 — 1857) — profesor klasických jazykov na bratislavskej akadémii, hlásal romantické náhľady o príbuznosti gréčtiny so slovanskými jazykmi vo svojich spisoch

[45] Pavle Solarić (pozri vysvetlivku k str. 28) dokazoval vo svojej knižke (Rimljani slavenstvovavšiji, 1818) na základe podobnosti mnohých slov, že Rimania, Gréci, Keltovia, Galovia, Germáni a Iberovia boli Slovanmi.

[46] Johann Thunmann (1746 — 1778) — profesor v Halle, zapodieval sa štúdiom histórie starých národov

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.