sme.sk
 
Zlatý fond > Diela > Slovanské starožitnosti I


E-mail (povinné):

Pavol Jozef Šafárik:
Slovanské starožitnosti I

Dielo digitalizoval(i) Michal Garaj, Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Zuzana Babjaková, Zdenko Podobný, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Erik Bartoš, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová, Peter Páleník.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 111 čitateľov

Skracovania

afg. afgánsky
al. alebo
agl. anglicky
ags. anglosasky
alb. albánsky, arnautsky
arm. arménsky
atď. a tak ďalej
bret. bretónsky
brus. bielorusky
bulh. bulharsky
c. cisár
cyr. cyrilský, staroslovansky
č. čiže; číslo; čiastka
čes. česky
čín. čínsky
čud. čudsky, estónsky
čuch. čuchonsky, fínsky
d. diel
dán. dánsky
dluž. dolnolužicky
dnem. dolnonemecky
franc. francúzsky
get. getsky
gót. gótsky
gréc. grécky
hluž. hornolužicky
chorv. chorvátsky
ilýr. ilýrsky
jed. p. jednotný počet, singulár
kelt. keltsky
kim. kimersky
kn. knieža
kor. korutánsky, korošsky
kraj. krajinsky (po krajinsky)
kurd. kurdsky
lesg. lesgicky
litov. litovsky
lot. lotyšsky
m. mužské pohlavie, maskulínum
maď. maďarsky, uhorsky
mand. mandžusky
mn. p. množný počet, plurál
mong. mongolsky
mrus. malorusky, rusínsky
n. namiesto, na mieste
napr. napríklad
nasl. nasledujúci
nčes. novočesky
ngréc. novogrécky
nnem. novonemecky
ok. okolo
pelev. pelevsky
perz. perzsky
poľ. poľsky
polab. polabsky
porov. porovnaj
pozn. poznamenanie
r. rieka
rkp. rukopis
rus. rusky
rusín. rusínsky
samoj. samojedsky
sans. sanskritsky
sarm. sarmatsky
skýt. skýtsky
slk. slovensky (slovácky), uhorsko-slovensky
slov. slovansky
srb. srbsky
stbulh. starobulharsky
stčes. staročesky
stnem. staronemecky
stpoľ. staropoľsky
strlat. stredolatinsky
strnem. stredonemecky
stslov. staroslovansky
škand. škandinávsky
štaj. štajersky
švéd. švédsky
t. totiž
t. j. to jest
tur. turecky
v. vecné pohlavie, neutrum
val. valašsky
valis. walesky
vlaš. vlašsky
zend. zendsky
ž. ženské pohlavie, feminínum

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.
Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator RP Online
Vydavateľstvo Inzercia Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy
© Copyright 1997-2013 Petit Press, a.s.