Zlatý fond > Diela > Život Dr. Martina Luthera


E-mail (povinné):

Karol Kuzmány:
Život Dr. Martina Luthera

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Eva Lužáková, Lucia Muráriková, Katarína Tínesová, Andrea Jánošíková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (rtf, html)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 61 čitateľov

Předmluva k vydání prvnímu

Baviv se ještě l828 a 29 roku na universitě v Jéně, navštívil sem odtud místa, příhodami obnovitele církve Dra M. Luthera pamatná, totiž Islebiu, Isenach, Wartburk, Erfurt, Wittenberk atd. Z toho znikla ve mně žádost s dějinami původu reformacie, na kolik možné z původních listin, spisů, památek atd. váženými důvodněji se obeznámiti, než sem to až potud učiniti mohl, vtehdy pak mi výbornou k tomu pomoc a příležitost bohatá universitská knihovna poskytla. V ní tedy se probírajícímu zrostla mi pod rukami sbírka rozličných výtahů a poznamenání, díla reformacie se týkajících. Po navrácení mém se do vlasti, chtěl sem se krátkým vypsáním života Lutherova milým krajanům zavděčiti k slavnostem augsspurského vyznání 1830 svěceným; dílečko avšak, pro důležité příčiny, tiskem vyjíti nemohlo. Po dny tyto přišlo mi opět před oči, i odhodlal sem se, nyní již po 10 létech, opět ho prohlédnouti, opraviti, a k prospěchu bratří, učitelů a lidu našeho vůbec vydati. Sotvy se ho však dotkna viděl sem, že ho celé předělati musím. I stalo se tak.

Nemám pak v umyslu nic jiného, než věrný obraz velikého tohoto církve obnovitele tak před oči postaviti, aby nejen zevniterní, nýbrž i vniterní jeho život patrný byl, a tak historická známost původu obnovení církve duchovnímu a mravnímu vzdělání lidu našeho posloužila.

Knihy, které sem z ohledu na tuto mou práci dílem jako studnice užil, z částky ale jen srovnal, jsou:

1. Löschers vollständige Reformationis acta und Documenta 1720.

2. Walchs Luthers Schriften. Zvlášť od díla 21.

3. Hekers D. M. Luther. Gotha 1817.

4. Schroecks Kirchengeschichte seit der Reform. Leipzig 1804.

5. Schroecks Lebensbeschreibung berühmter Schriftsteller 2. Ausg Leipzig 1790. 1 díl.

6. Gieselers Kirchengeschichte 2. Ausg. Bonn 1827 1. a 2. díl.

7. Ludens allgem. Weltgeschichte. Jena 1824. 2. a 3. díl.

8. Holst, Denkwürdigkeiten aus der Gesch. der Augsp. Cons. 1829.

9. Bergers Kurze Beschreibung der Merkwürdigkeiten, die sich in Eisleben und in Luthers Hause befinden. Merseburg 1827.

10. Augšpurská Konfessý od Bohusl. Tablice 1808.

11. Fröhings Kleiner Luther 1817.

12. Luthers Mönchsstand. Kniha bezejmenná.

13. Rotteks C. v. Allgem. Gesch. 7. díl 2. vydání, Freiburg 1826.

14. Velký katechysmus s otázkami a odpovědmi k obecnému a zvláštnímu vyučowání mládeže v cís. král. zemích. V Pressp. 1778. (Katholický.)

15. Martin Luthers Leben von Gustav Pfizer. Stuttgard 1836.

16. Adami Rechenbergi Summarium hist. Eccles Wittemb. 1848.

17. Compendium Antiquitatum ecclesiasticarum etc. J. G. Walchii. Lipsiae 1732.

18. Historische Nachricht von des seligen D. Mart. Luthers Mönchsstand und Klosterleben durch M. J. Bürger. Lepzig 1717.

19. Canones et decreta Sacro sancti et oecumenici Concilii Tridentini etc. Tyrnaviae 1723.

20. Ecclesiae Evangelicae libri symbolici, etc. Chri. Matth. Psassius. Tubingiae 1730.

21. Summa augsspurského vyznání učením z písma svatého vzatým vysvětlená. Na hodnou památku jeho třetí slavnosti stoleté atd. Sepsaná a vydaná od Danyele Langsfelda atd. V Košicích 1831.

22. Životopis D. Martina Luthera s krátkou zprávou o reformací a tudy založené evang. církvi. K vzdělavatedlnému poučení evang. čtenářů z německého skrze Jakuba Glace — vydaného spisu do slovenské řeči přeložený v Trnavě. Martin Ďurgala. Nákladem Felixa Wachtera.

Mnohé listiny původní, a vlastní poznamenání v lekcích Danzových a Ludenových; též recensie semo patřících knih, ve všeobecných círk. novinách obsažené, zvlášť r. 1836 Nro 146 a 147. knihy: Martin Luther, sein Leben und Wirken geschildert von Dr. Chr. Fr. G. Stang, Leipzig und Stuttgard 1835.

Psal sem v B. Bystřici dne 20. května 1840.

Vydavatel

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.