Zlatý fond > Diela > Príležitostné básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov


E-mail (povinné):

Andrej Sládkovič:
Príležitostné básne z prvej polovice šesťdesiatych rokov

Dielo digitalizoval(i) Martin Odler, Viera Studeničová, Ivana Gondorová, Erik Bartoš.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 305 čitateľov

Štefanovi Moysesovi

na deň sv. Štefana Pramučedlníka, 1862

[6]


V brodoch krvi tí pýšia sa vykúpaní,
my baránkovou krvou vykúpení;
tí, jak dračica tá, vysokých Čachtíc pani,
my jak publikáni kajúci, potupení;
tí zasedali vždy sťa kŕkaví havrani,
my sťa hrob vzkriesenia slzami kropený,
tých slávu surmity, bubny zvestovali,
my vo vzdychoch žiaľu sme sa vychovali.

A posiaľ ešte rieky Váhu i Hrona,
a posiaľ ešte slovenské naše lipy —
sú nám mutné, smutné vody Babylona
a vŕby, pod nimiž pieseň zajatia chripí:
Čo sme, to kryje ešte časov opona,
a čo sme boli, to taj a nám ľudské vtipy;
údel nám je obeť, mzda naša je robota
a Kriváň nám nie je Sion, lež Golgota! —

Mučedlníkov biskup! Ty takto stojíš
muž plný viery a plný zmužilosti,
krásny Bohu, lebo len jeho Ty sa bojíš,
mocný v rečiach Ty a mocný v účinnosti,
zbraňou slova pravdy svojeť i seba zbrojíš,
spravodlivému Ti nedolie škola zlosti
a nemá lož, nemá, kde by sa podela,
keď vidí tvár Tvoju, ako tvár anjela. —

Ty váľaš dolu Molocha zlaté stany,
Ty hviezdu Remfan roníš do pekla dolu,
tresceš srdce divé a sluch neobrezaný,
Ty karháš tvrdošijných zradcov pyšnú školu
a hrmíš na vrahov, ktorí prorockú roľu
poliali krvou aj kríž predzvestovaný!
Zlobia sa tí a škrípu zubami na Teba,
a Ty, plný viery, pohliadaš do neba.

Hej, veď vy ste sa vždy duchu svätému protivili,
synovia vy, jak aj otcovia vaši,
veštcov nových dôb po zlodejsky ste bili
a noc hájili ste, v ktorej hriech duše straší,
z ruky anjela zákon ste uchytili
a zostali ste vy v nadvládnej samopaši!
Tí kričia hlasom veľkým, a prsty v uši pchajú:
Oči Tvoje na božiu slávu sa dívajú.

Mučedlník biskupov! Ten, kto s Tebou nenie,
je proti Tebe, zločinom nečinnosti:
Ale Ty berieš na seba pohanenie
iných a trpíš rád pomstu za cudzie zlosti,
svet kľaje: na Tvojich ústach je modlenie
a v krupobití skál, ku nebies vysokosti
od kolien zeme ide veľké Tvoje volanie:
Nepokladajže im to za hriech, Pane! —

Štefan! posvätná ruka leží v hradbách Budína.
Ruka, čo pätila pohanov neveru;
ruka, čo drahé veno pre dcéru Hospodina
dala, pre nebeskú bratoľubstva vieru;
ruka, ktorú vlasti syn s velebou spomína,
že vychovala voľnosť v postavy plnú mieru;
tak Tvoju, — keď Ti zastrie oči ten sen váhavý,
nech najpozdnejší Slovák, mrúc ešte, blahoslaví!

Štefan! kamene, pod ktorými krvosvedok prvý
zem tú nevďačnú za neba raj mení, —
boli tie, v ktorých sa blesk mesta toho mrví,
kde nemal zostať ani kameň na kameni:
Ježiš ten, v ktorého sväto-čistej krvi
vrah i mučedlník jednako sú zbielení —
dajže Ti, pred trónom nebies Pána —
nie smrť — lež slávokruh tamtoho Štefana!

Štefan! Ty slávnejší si nad kniežatá:
Tí majú len koruny, ale Ty si koruna,
naša koruna, — nie z mizerného zlata,
ale z dedičstva blahozvestov Soluna,
z viery našej svätej a lásky uliata! —
Nestíchne nikdy našich poetov struna,
hlásajúc, že Ty, ó blaho Slovenstva,
i máš odložený veniec blahoslavenstva!

Hospodine, Bože v Trojici jediný!
Vieme, že dáš Mu Ty viac, než my prosiť vieme,
dáš radosť, pokoj, slávu aj milé pozdné šediny,
všetko dáš, viac, viac dáš, než my rozumieme;
jedinú len prosbu dnes, mestá i dediny,
pred svätý trón Tvoj srdcom jedným nesiem:
Nech zmilovaniu Tvojmu nemilé nenie
naše — žes’ dal Ho nám — večné dobrorečenie![6] Báseň prvý raz uverejnená v Sokole I. 1862, č. 12, 441 — 442 pod názvom: „Osvietenému Pánovi, Pánu Štefanovi Moysesovi, biskupovi b. bystrickému, doktorovi filozofie, obhajcovi národa Slovenského na den sv. Štefana Pramučedlníka 1862“.

Báseň vyšla v Sokole bez podpisu. Autorstvo na základe rukopisu zistil Jozef Škultéty, ktorý uvádza, že „možno ju nájsť i v zozname, ktorý Sládkovič roku 1871 zostavil o svojich básňach, nevydaných do toho času súborne“. (Slovenské pohľady, 1908, 567.)

Sládkovič poslal báseň Moysesovi, čomu nasvedčuje tá skutočnosť, že Jozef Bánsky našiel jej rukopis roku 1953 v brošúre Štefana Moysesa „Myšlienky o záhradníctve“. (Podľa poznámky A. A. Baníka na rukopise básne.)

Medzi naším textom a rukopisom (2 listy rozmerov 35,5 × 22cm — názov rukopisný je ten istý ako v Sokole) sú tieto odchýlky: v. 1: V brodoch krvi tí pýšia sa — V brodoch krve tí pýša sa; v. 5: kŕkaví havrani — kŕkavé havrany; v. 8: vo vzdychoch žiaľu — vo vzdychoch žiala; v. 13: ešte časov — ješte časôv; v. 14: ľudské — liudské; v. 16: nie je — nenie; v. 17: Mučedlníkov — Mučedlníkôv; v. 20: v rečiach — v rečach; v. 21: svojeť i seba — svojäť i sebä; v. 24: anjela — andela; v. 28: zradcov — zradcôv; v. 29: na vrahov — na vrahôv; v. 31: na Teba — na Tebä; v. 33: veď — veť; v. 38: zostali — zôstali; v. 43: na seba — na sebä; v. 44: za cudzie — za cudzé; v. 45: kľaje — kläje; v. 46: v krupobití — v krupobitiu; v. 47: ide veľké — jde veliké; v. 52: bratoľubstva — bratoliubstva; v. 55: zastrie — zastre; v. 58: nevďačnú — nevdäčnú; v. 60: zostať — zôstat; v. 63: pred trónom — pred trônom; v. 68: z dedičstva — z dedictva; v. 74, 76: než my — lež my; v. 75: pozdné — pozdnie; v. 78: trón Tvoj — trôn Tvoj.

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.