Zlatý fond > Diela > Násmešné listy

Jonáš Záborský:
Násmešné listy

<- Späť na dielo

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Daniela Kubíková, Lucia Kancírová, Lucia Muráriková.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 57 čitateľov

Bibliografické údaje (Zlatý fond)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Násmešné listy
Vydavateľ digitálneho vyhotovenia: Zlatý fond denníka SME
Rok vydania: 2009

Licencia:
Tento súbor podlieha licencii \'Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License\'. Viac informácii na http://zlatyfond.sme.sk/dokument/autorske-prava/

Digitalizátori

Viera Studeničová
Daniela Kubíková
Lucia Kancírová
Lucia Muráriková

Bibligrafické údaje (pôvodný vydavateľ)

Meno autora: Jonáš Záborský
Názov diela: Výber z diela II
Vyšlo v: SVKL
Mesto: Bratislava
Rok vydania: 1953
Počet strán: 351

Editori pôvodného vydania:

Viera Bunčáková [z rukopisnej pozostalosti zostavila a upravila a napísala poznámky]
Oskár Čepan [z rukopisnej pozostalosti zostavil a upravil]
Ján V. Ormis [napísal poznámky a vysvetlivky]
Dr. Július Pašteka [zodpovedný redaktor publikácie a autor poznámok k textovej úprave]
Ivan Kupec [šéfredaktor vydavateľstva]
Rudolf Totka [technický redaktor]
Zlata Dônčová [korigovala]
POZNÁMKY:

Bibliografické poznámky a vysvetlivky

Za základ vydania II. sväzku Výberu Jonáša Záborského slúžily, tak ako v prvom diele, Rukopisy 1871, Diel I., II. (Archív Múzea království českého I F 25.)

Násmešné listy. Rukopisy, Diel II., str. 699 — 780.

Poznámky k textovej úprave

V druhom sväzku Výberu z diel Jonáša Záborského pridŕžala sa redakcia tých istých zásad textovej úpravy, ako ich rozviedla pri prvom sväzku. Dôsledne v tomto diele menila okrem slov, uvedených v prvom diele, ešte tieto: raniny — raňajky; zanímavý — zaujímavý; strany — straniva; výtisk — výtlačok; láť — kliať; stín — tieň.

Okrem najnevyhnutnejších zásahov hláskoslovných a tvaroslovných nerobili sme zásahy v Bájkach, Žihadliciach a epigramoch.

Zásahy, ktoré sme robili s prípadu na prípad, uvádzame i tu podľa strán a riadkov (prvé číslo označuje stranu, druhé riadok):

Násmešné listy

205 (19) prozatýmne — dočasne; 207 (3) ubijci — vrahovia; 207 (5) delník — robotník; 208 (12 — 13) papúšek — papagáj; 209 (7 — 8) v zapomenutie — v zabudnutie; 210 (15) s kúridlami — s okurovadlami; 210 (17 — 18) kúpele — kúpeľne; 210 (18) kokusovým — kokosovým; 210 (32) ovociny — ovocia; 210 (34) dláženého — dláždeného.


Ako citovať toto dielo?

alebo


<- Späť na dielo
Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.