Zlatý fond > Diela > Básne z prózy Ladislav


E-mail (povinné):

Karol Kuzmány:
Básne z prózy Ladislav

Dielo digitalizoval(i) Viera Studeničová, Michal Belička, Daniel Winter, Eva Lužáková, Ivana Černecká, Slavomír Kancian, Katarína Tínesová.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 38 čitateľov

Vy, božího sloupy důstojenstva

[1]

[2]


Vy, božího sloupy důstojenstva,
Tatry, jenž si sám bůh vystavil;
sem poď, boha kdos’ neoslavil,
a necítil blahost náboženstva.
Chrbaty vy slavné všeslavenstva,
mnohý vrah se na vás zavalil
vztekem hrozným, předce nezdávil,
slávou co má býti člověčenstva!
Pídimužík, což on vzdorovati
výrokům chce boha večného,
jenž nám Tatry ráčil darovati?
Nepřátelé, kde jsou vaše vzteky?
Slyšte rachot hromu hrozného:
Slovanů jsou Tatry pro vše věky![1] Ladislav, „filozofický román“ (Kuzmányho žánrová charakteristika) vyšiel v časopise Hronka III. 1838, s. 32 — 65, 122 — 157, 211 — 260. Autor do kompozície prózy zaradil aj svoje samostatné básne a v pôvodinách i básne A. Odynieca, A. Mickiewicza, A. S. Puškina, D. G. Deržavina i zo srbskej národnej epiky. Niektoré básne sám Kuzmány vybral z Ladislava a ponúkol ich na osobitné časopisecké publikovanie. Preto sme pre toto vydanie Kuzmányho poézie vybrali z Ladislava všetkých dvanásť Kuzmányho vlastných básní (menšie celky veršov autora nepretláčame).

Kuzmányho Ladislav vyšiel neskôr aj v slovenčine (Tatran, Bratislava 1968, 252 s., edičné pripravil, štúdiu a vysvetlivky napísal Milan Pišút). Vo vydaní sú do slovenčiny preložené všetky Kuzmányho básne; len ukážky z inonárodných literatúr sú v pôvodine. M. Pišút však vo vysvetlivkách knihy odtláča texty básní aj v pôvodnej jazykovej podobe. To isté v textologickom prepise uplatňujeme aj teraz; pri básňach bez názvu používame incipit. Keďže tieto básne vyšli ako súčasť Ladislava v Hronke, vysvetlivky k nim sa môžu podstatne zostručniť.

[2] Vy, božího sloupy důstojenstva — L, s. 197. Pôvodná verzia bola 13. sonetom cyklu Hraní fantazie (porov. vyššie).

Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.