E-mail (povinné):

Ferko Urbánek:
Jezuliatko

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Mária Hulvejová, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 83 čitateľov

Dejstvo I.

(Pastvina betlehemská. Skalnatý kraj. V úzadí úvršie.)

Výstup 1.

Nathan, Ábel, Joel, Benjamin, Anjelik I.

NATHAN (starec, spí uprostred javišťa, hlavu má opretú o kameň. Ostatní pastieri spia okolo neho na zemi. Všetci majú oblek betlehemských pastierov a vysoké pastierske palice, čakany. Najmladší z nich, Benjamin, má pastiersky roh).

ANJELIK I. (V bielom anjelskom rúchu, s krýdlami vystúpi z prava a spieva ticho):

Gloria, gloria in excelsis Deo!

(Ustúpi za kulisňu.)

ÁBEL (dvihne hlavu a pretiera si oči): Kto je?! — Čo je?!

Výstup 2.

Anjelik II., pastieri.

ANJELIK II. (vystúpi z ľava, spieva):

Gloria, gloria in excelsis Deo!

(Zajde za kulisňu.)

ÁBEL (vstane a budí ostatných pastierov):

Hoj, pre Boha vstávajte,
bedlivo počúvajte,
čo sa deje, veru zle je,
o stádo dbajte!

JOEL (pretiera si oči):

Pane Bože, čo je hen?! (Skočí hore.)
Či som hore, čí to sen?
Jasnosť — krása
nebom jasá
a padá až sem.

BENJAMIN (skočí na rovné nohy a obzerá sa):

Hej, čože sa robí vám?
Nech je s nami Pan Boh sám!
Plno strachu! (Budí Nathana.) Hore, brachu,
pomôž, pomôž nám!

ÁBEL, JOEL, BENJ. (budia Nathana, spievajú a palicami pritom o zem búchajú):

[: Starý náš, starý náš,
čože ty nevstávaš? :]
Dotedy je dobre s nami,
zakiaľ si ty medzi nami,
[: ty nám rady dáš. :]

Výstup 3.

Anjelik I., Anjelik II., predošlí.

ANJELIK I., ANJELIK II. (objavia sa na úvrší so složenými rukami, spievajú jednohlasne):

Gloria, gloria in excelsis Deo!

(Ožiari sa javiště.)

NATHAN (nadvihne hlavu):

Čo je, deti? Čo sa stalo,
veď sme ešte spali málo.
Ťažká ešte hlava moja.
Čože nedáte pokoja?

ÁBEL (k Nathanovi):

Veďže pozri tam za hory,
celé nebo hádam horí.

JOEL:

Ovce bľačia na salaši.

BENJ.:

Iste ich tam čosi straší.

NATHAN (vstane a obzerá sa):

Deti, zle je, dobre neni.
Salaš náš horí v plameni.
Bežte, chytro utekajte,
a na všetko starosť majte!

Výstup 4.

Anjel, predošlí.

ANJEL (vystúpi na úvršie medzi dvoch anjelikov a spieva):

Hor sa, bratia, vstávajte,
stáda svoje nechajte,
k Betlemu pospiechajte
čím skorej, nemeškajte!
Vzácné sú vaše jasličky,
na nich Syn Boží maličký.
Do stajne spiechajte,
stáda pásť nechajte,
a k Betlehemu zaraz pospiechajte.

(Odíde.)

ÁBEL, JOEL, BENJ. (ustrašení túlia sa k Nathanovi, kým anjel spieva).

Výstup 5.

Predošlí bez anjelov.

NATH.:

Čo je? Kto je? Čo sa deje?
Deti moje, veru zle je. —
Zachráňte sa, dokiaľ je čas,
ja už tu dokonám za vás.

ÁBEL:

My nejdeme bez teba,
strestal by nás Pán Boh z neba.

NATHAN (smutno):

Já som bača veľmi starý,
nedožijem viac do jary,
predo mnou už číra noc —
Bože, príď mi na pomoc!

ÁBEL (lichotivo k Nathanovi):

Nieže, starký náš, neklesni,
nezanechaj nás tu v tiesni!

JOEL:

My ťa, vidíš, všetci radi,

BENJ.:

i ovečky, odrast mladý.

NATH.:

Slabý som sťa to jahniatko,
nevládne to nebožiatko.
Ja s ním sdelím osud svoj,
staň sa, čo chce Pán Boh môj.

Výstup 6.

Anjel, predošlí.

ANJEL (s bielou ľaliou v ruke, spieva):

Pastierovia, nebojte sa,
milosť daly vám nebesá;
narodil sa vám Spasiteľ,
sveta tohto vykupiteľ
Ježiš Kristus!

(Pokľakne.)

Soberte sa, nemeškajte,
Do Betlema pospiechajte,
tam najdete ho v jasličkách,
ovinuté je v plienočkách,
dieťa krásne.

Matka, pestúň pri ňom stojí,
spasenie sa svetu strojí,
vôl a osol ho ohrieva,
ono sa milo usmieva,
dieťa krásné.

To dieťa je Syn Boží sám
z neba slávy sostúpil k nám,
aby splnil prorokov hlas,
aby všetkých vykúpil vás
Ježiš Kristus!

(Vstane a odíde.)

Výstup 7.

Pastieri sami.

NATHAN (osmelený):

Poďme teda, bratia milí,
poďme zaraz v tejto chvíli,
do Betlema spiechajme,
Bohu chválu vzdávajme.

BENJ.:

Bratia, čo nám viacej treba,
volal na nás anjel z neba,
že sa Kristus narodil,
aby svet osvobodil.

ÁBEL (k Joelovi):

Vezmi, bratku, tej žinčice,
syra, dve-tri sušenice,
oštiepok daj, bratríčku,
za tú našu dušičku.

JOEL (k Ábelovi):

Vezmi, Ábel, barančeka,
Benjamine, ber capčeka,
veď On pastier veliký,
čo zná národ všeliký.

(V rade idú okolo javišťa a spievajú.)

Vítaj, Kristu premilený,
z čistej Panny narodený,
vítaj, vítaj, vítaj nám,
požehnanie udeľ nám!

(Odchádzajú úzadím v ľavo.)

(Opona spadne.)
Ferko Urbánek

— dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.