E-mail (povinné):

Ferko Urbánek:
Jezuliatko

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Mária Hulvejová, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 83 čitateľov

Dejstvo IV.

(Jaskyňa betlehemská. V prostred javišťa na zvýšenom mieste P. Mária s Ježiškom a sv. Jozef. Za nimi ešte vyššie anjeli.)

Výstup 1.

Anjeli.

ANJELI (spievajú):

Zdrav buď Pane najvyšší, najvyšší,
Kráľu neba, zeme!
Pane všetkých milostí,
pozri po nás s výsosti,
Ježišku, Pane náš,
nebeský Messiáš,
opravdivý, večne živý Bože náš!

Výstup 2.

Pastieri, betlehemské deti a predošlí.

(Pastieri a za nimi betlehemské deti vystúpia z ľava.)

NATH.:

Hoj, jaká sa nad Betlehem
vzniesla hviezda jasná
a jaká se nesie až sem
pieseň čarokrásna.
To spievajú anjeli,
čo spasenie videli.

ÁBEL:

Gloria aj my spievajme,
anjeli spievajú,
česť a chválu jemu vzdajme,
jak oni vzdávajú.
Veríme, že Ježiš náš
je sľúbený Messiáš.

JOEL:

Jezuliatka premilého
oslavujme Matku,
v nej uctíme tiež i Jeho,
spásu našu sladkú.
Zdravas, plná milosti,
shliadni na nás v radosti!

BENJ.:

Matko, plná smilovania,
večná Tebe sláva!
Vyžiadaj nám požehnania,
Syn Tvoj ho rozdáva.
Pokorne Ťa vzývame,
česť a chválu vzdávame.

Výstup 3.

Gašpar, Melichár, Baltazár, predošlí.

GAŠP., MEL., BALT. (spievajú za kulisňou): [2]

No už tu zastala hviezda krásna,
maštaľ je jak v ohni celá jasná,
anjeli spievajú,
pastieri plesajú.
Noc úžasná!

(Vystúpia na javište a spievajú ďalej.)

Ajhľa, veď tu leží svätý Pán náš,
Kráľ kráľov, žiadaný to Messiáš.

(Kľaknú.)

Zdrav buď Synu Boží
na tom biednom loži.
Spásu nám dáš. —

GAŠPAR (ide ďalej k Ježiškovi, kľakne a podávajúc mu zlato, hovorí významne):

Ty si Kráľ všeho stvorenia,
kdeže je trón zlatý Tvoj?
Kdeže žezlo a koruna,
obrnenie, ostrá zbroj?
Krásné Božie Pacholiatko,
tu máš zlato nemluvniatko.
Jasle Tvoje trónik nízky,
no raz bude vysoký
kríž zas trónom Tvojím, Pane.
Spásy ľudstva nároky:
slávna koruna tŕňová,
žezlo, vetev trstinová.

MELICHÁR (podáva kadidlo):

Jakože Ťa, Bože večný,
uctiť mám ja, neviem raz.
Prijmi vonné v dar kadidlo,
jako slavný velekňaz.
Na oltári hasne zápal.
Ty obetu lásky zapáľ!
Kňazom si a obeť Tvoju
žiada za hriech Hospodin,
aby smieril nebo a zem.
Obetou s’ Ty, Jeho Syn.
Ty si baránok nevinný,
který snímaš sveta viny.

BALTAZÁR (podáva myrrhu):

Dieťa krásné, jak spíš sladko
pri mamičke tichý sen,
dar Ti nesiem trápny, smutný
kus pohrabnej myrrhy len.
Srdce Tvoje, Matko svätá,
meč prebodne — Syna ztrata.
Stuhlé telo myrrhou natreš
a v hrob tmavý položíš.
V krátkom ale čase uzreš,
slávne vstane Pán Ježiš,
Víťaz smrti a Kráľ slávy,
Spasiteľ náš preláskavý.

ANJELI (spievajú jako v I. dejstve):

Gloria, gloria in excelsis Deo!

(Zažne sa bengálsky plameň.)

(Opona spadne.)[2] Nóta čo: My sme traja… v III. dejstve.
Ferko Urbánek

— dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.