E-mail (povinné):

Ferko Urbánek:
Jezuliatko

Dielo digitalizoval(i) Bohumil Kosa, Viera Studeničová, Daniel Winter, Mária Hulvejová, Martin Hlinka.  Zobraziť celú bibliografiu

Stiahnite si celé dielo: (html, rtf)

Páči sa Vám toto dielo? Hlasujte zaň, tak ako už hlasovalo 83 čitateľov

Dejstvo II.

(Jaskyňa betlehemská. V prostriedku úzadia jasličky so senom, na ňom Jezuliatko, s jednej strany sedí Panna Maria, s druhej strany stojí sv. Jozef. Sú to figuríny. Kde by však týchto nebolo, nuž sa dajú nahradiť i prestrojenými osobami. Na malom javišti postačí i veľký obraz narodenia Pána.)

Výstup 1.

Anjel, Anjelik I., Anjelik II.

(Na väčšom javišti môže byť viac anjelov.)

ANJEL, ANJELIK I., ANJELIK II. (držiac v rukách ratolesti bielej ľalie, kľačia pri nohách Ježiškových a spievajú):

Jak si krásné, Jezuliatko,
premilostné neviniatko,
pred Tebou padáme,
Tebe sa klaniame.

Trón Tvoj biedné sú jasličky,
odev mizerné plienčičky.
Ježišu, sláva Ti,
Pane náš najvyšší!

Slávu zem i nebe hlása,
ľuďom kynie večná spása.
Na zemi, ne nebi,
všetko ťa velebí.

Milostivý nebies Kráľu,
vzdávame Ti česť a chválu:
Ježišu, sláva Ti,
Pane náš najvyšší!

Výstup 2.

Pastieri, predošlí.

NATHAN (vedie pastierov; prekvapene):

Pane Bože spravodlivý!
Hľaďte, bratia, jaké divy
tejto noci nastaly
v našej biednej maštali.

Ruža nebies rozvila sa,
prišla z neba naša spása,
narodil sa Messiáš,
žiadaný Spasiteľ náš.

Česť a chválu Jemu vzdajme,
srdcia čistej lásky dajme
Ježiškovi malému,
v jaslách položenému.

NATH., ÁBEL, JOEL, BENJ. (kľaknúc, poklonia sa, spievajú):

Svätý, svätý, najsvätejší Pane náš,
ktorý s nami, stúpiac z neba, prebývaš.
My ťa ctíme, velebíme z vrúcnosti,
srdcia naše prijmi, Pane, z vďačnosti.

(Vstanú.)

NATH. (pristúpi bližšie k jasliam, kľakne a s citom hovorí):

Sláva, večná sláva Tebe,
žes’ doniesol na zem nebe.
Vítaj Ježišu malý,
vítaj Pane najvyšší.

ÁBEL (pristúpi k jasliam a hovorí):

Vítaj sveta Spasiteľu,
milý náš Vykupiteľu,
v stajni našej vzácny hosť
prijmiže nás na milosť!

JOEL (tiež tak):

Ejhľa, Baránku nevinný,
prišiel sotrieť naše viny.
Proroctvá sa splnily. —
Zdrav buď, Kristu spanilý!

BENJ. (podobne):

Vítaj milé nemluvniatko,
nebies krásné pacholiatko!
Ty najvyšší pastier náš,
Ty nám požehnanie dáš.

NATH. (k pastierom):

Bratia moji, drahí milí,
zvestujme hneď v tejto chvíli
svetu, čo sme videli,
nech by všetci zvedeli.

NATH., ÁBEL, JOEL, BENJ. (pokloniac sa ešte Ježiškovi, odchádzajú so spevom):

[: Dobrá novina, šťastná hodina :]
Tejto noci sa už stalo,
svetu spasenie nastalo.
Dobrá novina, šťastná hodina!

Výstup 3.

Marta, Lia, Ester, Jakub, Ruben, Samuel a Anjeli.

(Všetci zvedavo kukajú do jaskyne zpoza kulisní.)

ANJEL (spieva):[1]

Poďte, deti, nebojte sa,
otvorily sa nebesá.
Syn Boží na zem sostúpil,
aby vás z hriechu vykúpil,
Miláček váš.

Poďte a privítajte ho,
Krista Ježiška malého!
On prišiel z neba s láskou k vám,
by zažal vo vás lásky plam,
Miláček váš.

ANJEL I. (kýva rukou, k deťom):

Poďte, deti, k Ježiškovi,
milerád On prijme vás,
klaňajte sa Miláčkovi
s úctivosťou v každý čas!

ANJ. II. (kýva prstom, k deťom):

Poďte, poďte, detičky,
tu sú Jeho jasličky! —
On vás všetky miluje,
nebe vám pripravuje.

MARTA:

Čujte, bratia, sestričky
anjela milého,
k Ježiškovi nás volá
v raj Otca večného.
Nebe nám chce Ježiš dať,
musíme ho milovať.

RUBEN:

Poďme teda, poďme hneď,
k jasličkám spiechajme,
radujme sa, veseľme,
s anjelmi spievajme:
„Sláva Bohu na nebi,
nech ho každý velebí!“

MARTA:

Pekne, slušne i vy malí
sopnite ručičky!
Tam hľa, leží na tej slame
Ježiško maličký,
pri ňom Matka milosti,
pestúň plný radosti.

RUBEN (pristúpi bližšie k jasliam, kľakne a hovorí):

Dovoľ, milý Spasiteľu,
nám nevoľným detičkám,
aby sme sa sblížiť smeli,
k Tvojim malým jasličkám
a Tebe sa klaňali,
česť a chválu vzdávali.

MARTA (tiež tak):

Nemáme my síce skvostu,
čo by sme Ti priniesli,
sme chudobní — srdcia naše
skladáme Ti u jaslí.
Zbožné, čisté srdcia naše,
nech sú Tvoje v každom čase!

JAKUB (tiež tak):

O, môj milý Ježišku,
jako Ťa ja uctiť mám?!
Ja, Tvoj sluha nehodný,
ja sa v reči nevyznám.
Darujem Ti na plienky
všetky svoje myšlienky.

LIA (tiež tak):

O, môj drahý Ježišku,
jako Teba uctiť mám?!
Ja som biedna sirota,
sama ničoho nemám.
Ja chcem voždy slúžiť Tebe,
Ty ma za to prijmeš v nebe.

SAMUEL (tiež tak):

O, môj milý Ježišku,
čo si z neba stúpil k nám,
viem ja dobre, Miláčku,
jako Teba uctiť mám. —
Ja, čo obeť maličkú,
dám Ti svoju dušičku.

ESTER (tiež tak):

O, môj zlatý Ježišku,
jako Ťa ja uctiť mám?
Ja som ešte maľunká
máločo ja ešte znám.
Prijmi moju lásku vrelú,
vezmi si ma celú, celú.

(Deti vstanú, složia ruky a spievajú.)

Vítaj Dieťa krásné,
svetlo neba jasné,
vítaj, vítaj, vítaj nám,
spasenie si naše sám.
Ježišku milený
v Betleme zrodený,
Tvoja Božia dobrota,
zdroj večného života,
vítaj nám!

(Pri konci piesne zažne sa bengálsky plameň.)

(Opona spadne.)[1] Spieva sa jako: Pastierovia, nebojte sa.
Ferko Urbánek

— dramatik, prozaik, básnik, autor vyše 50 divadelných hier s ľudovýchovným a národnobuditeľským poslaním, ktoré dodnes hrajú predovšetkým ochotnícke divadlá Viac o autorovi.Nové knihy, novinky z literatúry - posielame priamo do Vašej mailovej schránky. Maximálne tri e-maily týždenne.Copyright © 2006-2009 Petit Press, a.s. Všetky práva vyhradené. Zlatý fond je projektom denníka SME.
Web design by abaffy design © 2007

Autorské práva k literárnym dielam   

Ďalšie weby skupiny: Prihlásenie do Post.sk Új Szó Slovak Spectator
Vydavateľstvo Inzercia Osobné údaje Návštevnosť webu Predajnosť tlače Petit Academy SME v škole
© Copyright 1997-2018 Petit Press, a.s.